Společnost


EROXION s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#6852Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.05.2015, před 7 lety

Luboš Suchý

Znění stížnosti

Společnost provozuje e-shop Aurocor.cz, kde jsem 28.4.2015 zakoupil níže uvedené zboží a na základě zaslaných platebních údajů o den později zaplatil převodem z účtu (2 balení za 918,- Kč). Bankou zaúčtováno k 30.4.2015. Protože jsem zaplacené zboží neobdržel, pokusil jsem se firmu kontaktovat telefonicky (nikdo na zákaznické lince telefon celý týden nezvedá), e-mailem (odpovídá pouze robot, že se mi někdo co nejdříve ozve, bez odezvy). Při osobní návštěvě výdejního místa dne 25.5.2015 zjištěno, že kancelář č. 216 v bývalé Mikrotechně v pražských Modřanech je bez označení a uzamčena (v provozní době!), existuje podezření, že se společnost odstěhovala. Odeslal jsem písemné odstoupení od smlouvy a čekám na vrácení peněz v zákonné lhůtě, zvažuji podání oznámení o přestupku popř. trestního oznámení podle počtu dalších poškozených a výše škody.


Produkt

Náhradní břity Gillette Fusion Power


Požadované řešení

Zaslání objednaného a zaplaceného zboží, popř. vrácení peněz na účet v zákonné lhůtě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.5.2015 13:13, před 7 lety

Kupní smlouva byla uzavřena a prodávající má povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.

To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.). Dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění lze poskytnout i mlčky. Po jejím marném uplynutí může spotřebitel od smlouvy odstoupit.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli tedy odstoupením vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení. Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou).

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších
soudních nákladů.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zboží a je-li tímto způsobem poškozených více osob (způsobená škoda se sčítá), může se jednat i o trestný čin, případně přestupek. Je tedy vhodné informovat Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, sesbírat důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s oznámením naloženo.

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.7.2015 09:39, před 7 lety


Luboš Suchý

Hodnocení:

Komentář: Poté, co jsem začal kontaktovat další poškozené, firma konečně zareagovala a vrátila mi peníze.
Děkuji. L. Suchý