Společnost


MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#6866Stížnost na prodloužení doby odstranění vady výrobku

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 2 dny 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.05.2015, před 5 lety

Dana Schwarzová

Znění stížnosti

Dobrý den.Dostala jsem k vánocům kuchyňského robota,který mě již od začátku spolupráce šokoval jsou hlučnosti a podivným zápachem elektriky. Při dalším použití přestával šlehat.Musela jsem ho vypnout a znovu spustit. Rozhodla jsem se reklamovat. Vady: hlucnost výrobku, zastavobani při některé funkci.Po 14 dnech byl robot připravený na prodejně opravený. Žádala jsem o přezkoušení,bylo zjištěno, že je stále velmi hlučný při spuštění jiného výrobků k posouzení.Robota jsem tedy odmítla převzít pro neodstranění reklamovane záruky. Doba reklamace prý je zase 30 dni.Robot stál přes 6000 Kč a moc si ho neuzivam. Děkuji Schwarzova


Produkt

prodloužení reklamační doby při neřevzeti výrobku z důvodu neodstranění závady


Požadované řešení

Rada o délce záruční doby při neodstranění závady. K tomuto vyrobku již nemám důvěru a radši bych si za vrácený peníze koupila výrobek jiné značky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.5.2015 12:06, před 5 lety

Pro tento případ je podstatná skutečnost, že práva z vadného plnění se nevážou na věc jako takovou, nýbrž se jedná se o práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy. Pokud je z kupního dokladu zakoupeného výrobku zřejmé, že kupujícím byla jiná osoba, musí kupující zplnomocnit např. obdarovaného k uplatnění reklamace.

Z uvedeného plyne, že právě u osoby kupující, bude nutné posoudit, zda zboží kupovala jako FO, nebo na IČO jakožto podnikatel, pokud však kupující prokáže, že výrobek je používán pouze pro soukromé účely, tak se bude uplatněná reklamace řídit zákonem o ochraně spotřebitele. To znamená, že prodávající má na vyřízení reklamace maximálně 30 dní (pokud nedošlo k dohodě mezi smluvními stranami na lhůtě pro vyřizování reklamace delší) a pokud není reklamace vyřízena v této zákonné, popř. smluvně prodloužené lhůtě, tak má spotřebitel - kupující právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené kupní ceny výrobku. Pod zákonným termínem vyřízení reklamace v zákonné, popř. smluvně prodloužené lhůtě se rozumí při odstraňování vady opravou rovněž odstranění reklamované vady, jak stanoví ustanovení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo reklamované zboží v servisu nebo na reklamaci.

Pojem spotřebitele je definovaný v § 419 občanského zákoníku jako každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná.

Pokud je zboží koupeno na IČO a užíváno k podnikatelské činnosti, tak nelze aplikovat režim ochrany spotřebitele. Lhůty k vyřízení reklamace mezi dvěma podnikateli upraveny nejsou a je nutné je mezi oběma stranami upravit dohodou. Doporučujeme pak při nákupu zohlednit i ustanovení obchodních podmínek prodávajícího.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2015 16:32, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.