Společnost


SMARTOMAT s.r.o.

Počet nahlášených stížností:8
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#69207Odstoupení od smlouvy - nevrácení peněz v zákonné lhůtě + svévolná překvalifikace na reklamaci.

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 11 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
08.08.2023, před měsícem

Hana Švarcová

Znění stížnosti

12.7.2023
Převzetí zásilky s hodinkami ARMODD. Cena hodinek 2189,-Kč.
13.7.2023
Čas na seznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností a následné rozhodnutí o vrácení produktu formou Odstoupení od smlouvy do 14.dnů.
14.7.2023
Doručeno oznámení o Odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) na mail info@armodd.cz. Hodinky zabalené do původního obalu odeslané zpět.
20.7.2023
Doručena faktura.
1.8.2023
Sdělení prodejce, že hodinky vykazují vadu způsobenou mechanicky, dodatečně vyžádáno foto. Oprava by stála 1290 Kč.
2.8.2023
Výhrady (nebyly uznány) k poškození hodinek- zařízení, které bylo pouze rozbaleno, 100% nenošeno, nemohlo být poškozeno tak, jak je uváděno.
3.8.2023
Doručeny další záběry hodinek, opět v horší kvalitě, vykazující dlouhodobé používání.
4.8.2023
Ujištění prodejci, že hodinky skutečně nebyly používány pro nefunkčnost (nešly spárovat s aplikací WearPro), takže není možné, aby vykazovaly známky dlouhodobého používání.
4.8.2023
Prodejce odeslal hodinky jako “vyřízenou reklamaci”.
7.8.2023
Nevyžádaná zásilka přesměrována zpět odesilateli.


Produkt

ARMODD Squarz 11 Pro stříbrná s kovovým řemínkem + silikonový řemínek


Požadované řešení

Vrácení všech vynaložených finančních prostředků.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.8.2023 13:01, před měsícem

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který nevyžaduje souhlas druhé strany.

V návaznosti na zaslané odstoupení od smlouvy má prodávající povinnost spotřebiteli dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Spotřebitel při odstoupení od smlouvy odpovídá dle § 1833 občanského zákoníku prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Tento neurčitý pojem ("nakládání jinak, než je nutné pro seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží") je nutné vykládat euro konformním způsobem. Prodávající je tedy dle našeho názoru oprávněn snížit poměrně cenu zboží tehdy, nakládal-li s ním spotřebitel jinak, než jak by s ním mohl nakládat v kamenné provozovně (k tomu blíže viz bod 47 Preambule ke směrnici 2011/83/EU, dostupná z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=EN).

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Pokud prodejce nereaguje, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude zaslán na adresu sídla společnosti SMARTOMAT s.r.o., 1. máje 97/25, 460 07 Liberec.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v zákonné lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění i tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.9.2023 09:47, před 6 dny

Spotřebitelka nás informovala, že jí byly po zaslání předžalobní výzvy vráceny veškeré finanční prostředky. Stížnost proto uzavíráme s dosažením dohody.