Společnost


Elmont-ch, spol. s r. o.

Počet nahlášených stížností:19
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#6952Nevrácení peněz po uznání reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
09.06.2015, před 6 lety

Nikola Procházková

Znění stížnosti

Koncem dubna 2015 jsem si u uvedené společnosti objednala žehlící prkno. Prkno mělo velmi otlučený lak z nožiček, potah byl uprostřed roztržený napůl a nedbale sešitý. Operátor zákaznické linky p. Chroustovský se mi snažil namluvit, že toto je normální, že "takto jsou sešité všechny kusy".

Prkno jsem dne 6.5.2015 poslala na reklamaci, do společnosti podle sledovacího lístku dorazilo o den později, tedy 7.5.2015. Dne 26.5.2015 mi od pí. Grofové přišla informace, že má reklamace byla ukončena dobropisem. Obratem jsem poslala své číslo účtu, o které mě paní žádala, a zároveň i žádost o úhradu účelně vynaložených nákladů na reklamaci (poštovného).

Týden se nic nedělo, 1.6.2015 jsem se připomněla a p. Chroustovský napsal, že vše předává k proplacení.

Opět se nic nedělo, 8.6.2015, tedy po uplynutí 30 denní lhůty, jsem se ozvala znovu. Společnost nyní nereaguje.


Produkt

Žehlící prkno Philips, 590 Kč


Požadované řešení

Vrácení peněz včetně poštovného vynaloženého na reklamaci


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.6.2015 10:47, před 6 lety

Prodejce vyřídil reklamaci dle popisu spotřebitelky tím způsobem, že reklamace byla uznána jako oprávněná s uznaným nárokem na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené kupní ceny výrobku a nutných nákladů k uplatnění reklamace spotřebitelem.

Prodejce je povinen vydat spotřebitelce v souvislosti s vyřizováním reklamace podle § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamce a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud nebyla tato povinnost ze strany prodejce splněna, jedná se o porušení zákona o ochraně spotřebitele a příslušný dozorový orgán Česká obchodní inspekce může za správní delikt uložit ve správním řízení pokutu.

Spotřebitelka by měla prokazatelně odstoupit od kupní smlouvy. Toto jednostranné právní jednání je platné od chvíle dojití druhé straně. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. Odstoupením se smlouva od počátku ruší a strany mají povinnost vrátit si poskytnutá plnění. K vrácení peněz je vhodné prodávajícímu určit přiměřenou lhůtu. Odstoupení doporučujeme z důvodu prokazatelnosti pro případ soudního sporu zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byla uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Reakce společnosti

Publikováno
9.6.2015 12:56, před 6 lety

Dobrý den,

7.5. jsme přijali zboží bez prodejního dokladu a popisu závady.
14.5. Pí. Procházkova zaslala fakturu a popis závady elektronicky.
26.5. Autorizovaný servis prkno nedokázal opravit
8.6. jsme reklamaci ukončili a proplatili.

Pí Procházkové byla tato informace 9.6. sdělena telefonicky v 11:26.

S pozdravem
Chroustovský
Elmont-ch


Nikola Procházková

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.6.2015 14:14, před 6 lety

Dobrý den,

trvám si na svém, že originál faktury i popis závady přiložen byl, přilepené izolační páskou a pod několika vrstvami igelitu, takže není možné, že by to dopravce ztratil.

Dle emailu z 14.5. jste prkno na reklamaci předali dříve, než jsem dokumenty poslala (nedostala jsem vyzvání k doplnění, posílala jsem dodatečně z vlastní iniciativy).

8.6. jste sice reklamaci ukončili, informace o této skutečnosti se ke mě nedostala. Pokud bych Vám 9.6. sama nevolala, neinformovali byste mě doteď. Dobropis v písemné formě také stále nemám.

Budu doufat, že peníze v nejbližší době na účet přijdou a tím budu považovat tuto nepříjemnou zkušenost za uzavřenou.

S pozdravem

Procházková

Reakce společnosti

Publikováno
9.6.2015 14:21, před 6 lety

Dobrý den,

pokud nepřiložíte ke zboží žádný dokument, nemůžeme Vás kontaktovat protože nevíme komu zboží patří (Vaše objednávka je na jiné jméno než pod, kterým vystupujete celou dobu, zboží objednával p. Béreš)

8.6. Informace Vám byla zaslána mailem.

S pozdravem
Chroustovský
Elmont-ch


Nikola Procházková

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.6.2015 09:36, před 6 lety

Dobrý den,

peníze dnes došly, tímto záležitost přestávám řešit.

Poslední email od Vás mám z 1.6., nikoli 8.6.2015 - pokud bych cokoli dostala, nepsala bych sem, ani Vám další den nevolala.

Hezký den

Procházková

Reakce společnosti

Publikováno
10.6.2015 09:44, před 6 lety

Dobrý den,

mail pravděpodobně máte ve složce SPAM.

S pozdravem
Chroustovský
Elmont-ch


Nikola Procházková

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.6.2015 10:52, před 6 lety

Hodnocení:

Komentář: Společnosti Elmont-ch nedělá problém zákazníkovi vyloženě lhát. Email mi nedorazil (ani do spamu). Podle toho, kdy platba dorazila (i mezi různými bankami probíhá často ve stejný den, již několik let netrvala více než 1 pracovní den), si troufám usuzovat, že společnost peníze vrátila až poté, co jsem případ uveřejnila na Vašich stránkách. Tímto bych dTestu chtěla poděkovat za jeho služby.