Společnost


Kamil Nimmerrichter

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#70020Nedodani zboží odstoupení od objednávky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

9 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.09.2023, před 19 dny

Stefan Choma

Znění stížnosti

Dne 20.3.2023 jsem poptával marketplace na Facebooku u firmy garazove vrata kde vše proběhlo v pořádku , s tím ze vrata dodají zhruba do měsíce . pan poslal fakturu na 100% zálohu kterou ja zaplatil , po měsíci vrata stále nejsou z důvodu problému ohledně dodávek materialu , ze materiál bude zhruba do 14 dni Po dalších třech týdnech se stále nic nedělo a pan psal ze stále něco není nebo ze je moc zakázek , kde neustále odsouval dodání , Po dalších a dalších dnech urgovani , jsou tedy vrata vyrobena a maji přijít 10.8.2023 k nim na firmu , ale to se nakonec nestalo , z důvodu preplnenosti kamionu ze přijdou dalším zavozem za 14 dni 24.8.2023 Tak po e-mailovém dotazu zda vrata konečně maji , pan odpověděl ze ne , ze nemají elektrické komponenty a motory tudíž vrata stále nejsou i když tvrdil ze je mají hotove a jen čeká na dodání ať je muže poslat na moji adresu Od objednání uběhlo již více než 5 měsíců , tak ja napsal, ze chci zrušit objednávku z důvodu velkého prodlení a neustálých výmluv a chci vrátit zpět zaplacenou zálohu
Do dnešního dne bez odpovědi


Produkt

Garazova rolovaci vrata


Požadované řešení

Odstoupení a vraceni peněz zpět na účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.9.2023 09:37, před 18 dny

Mezi stranami byla nejspíše uzavřena o smlouva o dílo dle § 2587 občanského zákoníku. Dle § 2590 občanského zákoníku zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Není-li doba plnění ujednána, provede zhotovitel dílo v době přiměřené jeho povaze.

Pokud tedy společnost neprovedla dílo v ujednaném termínu, ocitá se v prodlení a spotřebitel tak zhotovitele upozorní, že dílo nebylo provedeno včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k plnění (lze poskytnout i mlčky).

Pokud zhotovitel neprovede dílo ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Podnikatele je možné vyzvat k plnění (popř. k navrácení peněžních prostředků po odstoupení od smlouvy) i tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude zaslán na adresu podnikatele: Vrchlického 792/32, 15000 Praha. Podnikatel je povinen vybírat si poštu na adrese svého sídla. Jestliže tak neučiní a zmaří-li vědomě dojití, platí, že řádně došlo a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné dle § 570 občanského zákoníku, přičemž dle § 573 občanského zákoníku se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

Spotřebitel může taktéž využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback), s jehož pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.9.2023 11:13, před 10 dny

Spotřebitel nás informoval, že mu byly vráceny peníze. Stížnost proto uzavíráme s dosažením dohody.