Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:493
Z toho za letošní rok:47
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#70336Ukončení smlouvy na seznamku NOVALASKA

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.09.2023, před 6 dny

Antonín Forman

Znění stížnosti

Seznamku Nová láska už nepotřebuji, protože jsem už někoho našel a proto bych rád smlouvu ukončil. Také bych byl rád vymazán z registrů této seznamky. Nákup už si bohužel nepamatují. Ještě nic, ale pokaždé když chci napsat email tak skončím tady.


Požadované řešení

Už nechci platit to co už nepoužívám? Seznamku Nova Láska už prostě nepoužívám a když jsem se odhlásil tak stejně musím platit registraci? To už nechci a proto chci ukončit smlouvu?


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.9.2023 08:22, před 6 dny

Doporučujeme spotřebiteli smlouvu vypovědět. To lze učinit v písemné formě a zaslat na adresu sídla společnosti (Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland), a to doporučeně a s dodejkou, neboť díky tomu bude mít spotřebitel pro případný další spor důkaz o zaslané výpovědi. Ze stejného důvodu doporučujeme si uchovat její kopii.

Dle obchodních podmínek společnosti je pro platnost výpovědi placeného smluvního vztahu nutná písemná forma (e-mailem support@datingcustomercare.com, nebo poštou - nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Aby bylo možné zajistit úspěšné zpracování výpovědi, je třeba, aby oznámení obsahovalo celé jméno, zvolenou službu, e-mailovou adresu použitou k registraci a uživatelské jméno.

Pokud nebyl spotřebitel v rámci registračního procesu společností řádně poučen o trvání závazku, způsobu jeho ukončení či o ceně, za kterou je služba poskytována, mohl by podle našeho názoru rovněž namítat, že byl společností uveden v omyl o rozhodující okolnosti. Je-li spotřebitel uveden v omyl, je právní jednání neplatné.

Pokud spotřebitel nechce, aby jej společnost dále kontaktovala, doporučujeme, aby podal společně s výpovědí písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakty na podatelnu ÚOOÚ jsou dostupné zde: https://www.uoou.cz/podatelna%2Duradu/os-1006.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku), nemůže se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci ani Evropské spotřebitelské centrum. V případě, že se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou bude se spotřebitel moci obrátit na dozorový orgán v zemi sídla společnosti.

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.