Společnost


Jan Pávek

Počet nahlášených stížností:25
Z toho za letošní rok:18
Stále v řešení:13
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#70339Nedodané zboží přes 24 týdnů, nekomunikace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.09.2023, před 6 dny

Radek Vítek

Znění stížnosti

Dobrý den,

17.3.2023 objednáno zboží na e-shopu a zaplaceno. Zboží nedodáno k dnešnímu dnu. 1.9.2023 odeslán mail k navrácení peněz k 18.9.2023 bez odpovědi, 18.9.2023 odeslána urgence mailem, telefon bez odpovědi, téhož dne doporučeně odeslána písemná výpověď smlouvy.

Protože je nás evidentně více se stejnými zkušenostmi, zvažuji podání podnětu na ČOI.


Produkt

2x nášivka


Požadované řešení

Okamžité navrácení peněz, případně omluva za to, že nekomunikují a neplnění svoje podmínky. Můžou mi též poslat 82 Kč za doporučený dopis k výpovědi smlouvy. Dosud jsem nic takového s e-shopy nezažil.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.9.2023 06:21, před 6 dny

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné i prostřednictvím § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Adresa prodávajícího: Čs. Armády 747, 564 01 Žamberk.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Pokud má spotřebitel podezření, že došlo ke spáchání trestného činu, může podat trestní oznámení. Osoba, která by byla tímto trestným činem poškozena, by mohla uplatnit svůj nárok přímo v trestním řízení. Účelem trestního řízení je tedy zjištění, zda se pachatel dopustil trestného činu. Spotřebitel by v tomto řízení vystupoval v pozici poškozeného. Trestní řízení nevylučuje občanské soudní řízení a naopak. Nicméně nárok nemůže být přiznán nadvakrát.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.