Společnost


ELGAS Energy, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:188
Z toho za letošní rok:104
Stále v řešení:56
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#70351Nelze se spojit

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.09.2023, před 6 dny

Libor Novák

Znění stížnosti

Neposlané vyúčtování elektrické energie za 18 měsíců.
Po telef. i e-mailovém dotazování na skutečný stav situace se zatím nikdo neozval.


Požadované řešení

Požaduji okamžitě poslat vyúčtování.
Poslední bylo 5.11.2021 a to se jednalo ještě o Františkovy energie.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.9.2023 13:43, před 6 dny

Pokud spotřebiteli nebylo dodáno vyúčtování za vyúčtovací období, měl by spotřebitel uplatnit reklamaci. Reklamuje-li spotřebitel vyúčtování, je dodavatel povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 15 kalendářních dní. Nedodržení lhůty je sankcionováno v případě elektřiny částkou 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však do částky 24 000 Kč (dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 540/2005 Sb.).

Nereaguje-li podnikatel na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude adresován společnosti: ELGAS Energy s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha. Podnikatel je povinen vybírat si poštu na adrese sídla společnosti. Jestliže tak neučiní a zmaří-li vědomě dojití, platí, že řádně došlo a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné dle § 570 občanského zákoníku, přičemž dle § 573 občanského zákoníku se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při Energetickém regulačním úřadu. Podání návrhu na zahájení spotřebitelského sporu nepodléhá zaplacení správního poplatku. Více informací o tomto řízení může spotřebitel nalézt zde: https://www.eru.cz/mimosoudni-reseni-sporu. Kontakty na Energetický regulační úřad je možné nalézt zde: https://www.eru.cz/kontakty.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.