Společnost


M.B.A. Finance s.r.o.

Počet nahlášených stížností:43
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

16%
84%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#70353T - mobile

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.09.2023, před 6 dny

Petr Motovský

Znění stížnosti

Před měsicem mi od nich začaly chodit emaily že dlužim tmobile 1120kč za služby ktery sem měl před 15 lety navic adresa na kterou je psaná faktura je stará 15 let už tam nebydlim zajimavy že u tmobile sem měl 4 roky zpět paušál a o dluhu nepadlo ani slovo dokonce už zašly tak daleko že mi vyhrožujou navštevou jejich pracovníka


Produkt

Tmobile přechod z paušalu na Twist


Požadované řešení

Požaduji aby mně už nikdy nekontaktovaly a daly mi pokoj


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.9.2023 14:11, před 6 dny

Žádá-li společnost zaplacení údajné dlužné částky, musí také prokázat, že k tomu má právní důvod. Pokud si je spotřebitel jistý tím, že závazek nevnikl nebo byl ukončen bez toho, aniž by vznikla platná pohledávka, patrně nebude možné tento právní důvod prokázat a dluh vymáhat. Před vyplacením jakékoliv částky třetí osobě (jiné společnosti) má pochopitelně spotřebitel nárok na to, aby byl seznámen s právně relevantním důvodem, pro který od něj společnost vyžaduje peněžité plnění.

O neexistenci dluhu je vhodné informovat společnost, které byla údajná pohledávka postoupena - tedy M.B.A. Finance s.r.o. Neexistuje-li dluh spotřebitele vůči společnosti, není ani společnost, které je pohledávka postoupena, oprávněna údajnou pohledávku vymáhat.

Společnost nemůže ani žádat, aby spotřebitel zaplatil poplatek za vymáhání údajného dluhu. To vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 32 Cdo 1733/2008.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával jeho osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Pokud spotřebitel nechce, aby jej společnost dále kontaktovala, doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakty na podatelnu ÚOOÚ jsou dostupné zde: https://www.uoou.cz/podatelna%2Duradu/os-1006.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.