Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2761
Z toho za letošní rok:30
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 505 stížnostech.

#7091Neoprávněně stržená částka z mého osobního účtu bez mého vědomí

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 13 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.06.2015, před 6 lety

Hanka Rudorferová

Znění stížnosti

Vážení,
dne 23.6.2015 byly zneužity dříve uvedené platební údaje a z mého účtu k Vám bez mého vědomí zmizelo 2 247 Kč. Žádám Vás o neodkladné navrácení této částky na účet 187748536/0300. Jsem 40ti letá žena v inv.důchodu, starající se o 2děti, jedno studující na VŠ a druhé vrcholově sportující. Částka, kterou jste mi zcizili, je pro mne závratná.
Očekávám, že tento omyl do 10ti dnů uvedete do pořádku. V opačném případě jsem nucena požadovat pomoc na institucích typu Česká obchodní inspekce, ombudsman ČR, televizní pořad pana Josefa Klímy a podobně nebo obch.inspekci a policii ČR.
Věřím, že nic z toho nebude zapotřebí a částka 2 247 Kč bude do 3.7. 2015 zpět na mém účtu.
Děkuji Vám za včasné vyřízení mého požadavku.

Hana Rudorferová


Produkt

Netuším, za co jste z mého účtu 2 247 Kč bez mého vědomí inkasovali!


Požadované řešení

Žádám Vás o neodkladné navrácení částky 2 247 Kč na účet 187748536/0300 do 3.7.2015.
Děkuji za dochvilnost.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.6.2015 10:21, před 6 lety

Pokud došlo ke stržení částky bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení, které musí být spotřebiteli vráceno. Pokud však mezi stranami bylo sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, obsahují obchodní podmínky automatickou prolongaci. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Společnost be2 S.a.r.l. se zabývá poskytováním služeb internetového seznamování a tato služba je nabízena za určitých smluvních podmínek, které spotřebitel akceptuje prostřednictvím uzavření smlouvy o poskytování těchto služeb prostřednictvím internetu. Smluvní podmínky by si měl zájemce o využití této služby náležitě ještě před uzavřením smlouvy prostudovat. V právu platí totiž obecná zásada, že smluvní strany jsou uzavřenou smlouvou vázány.

Pokud byla mezi stranami uzavřena smlouva, tak služby, se kterými je spojen zpoplatněný smluvní vztah, se dle obchodních podmínek společnosti prodlužují o stejnou již dříve smluvně sjednanou dobu trvání závazku, pokud spotřebitel smlouvu nevypoví během výpovědní lhůty před uplynutím smluvní doby. Zpoplatněný smluvní vztah musí být dle obchodních podmínek vypovězen minimálně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy - nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty. Jedná se tedy o prolongaci. Samotná prolongace není zakázaná.

Co se týká prolongace, ta může být sjednána ve smlouvě a obecně platí, že se smlouva prodlužuje za stejných podmínek, pokud není již předem domluveno jinak. Není ale možné až po uzavření smlouvy zavázat spotřebitele k úhradě částky, se kterou neměl možnost se seznámit při uzavření smlouvy. Je tedy podstatné, zda společnost splnila informační povinnost vztahující se k ceně služby a zda byla mezi stranami sjednána opakovaná platba.

Výpověď zpoplatněného smluvního vztahu je účinná jen v případě, že bude podána formou výslovného, písemného prohlášení. Ačkoliv tuto podmínku považujeme ve spotřebitelských smlouvách za nepřiměřenou, jedná se o jediný spolehlivý způsob, jak spotřebitel může vypovězení smlouvy později prokázat (pokud výpověď zašle doporučeně a nejlépe s dodejkou na adresu uvedenou v podmínkách). V tomto konkrétním případě je tedy otázkou, jaké služby byly objednány, zda byla řádně sjednána cena a splněna informační povinnost. Pokud stržená výše neodpovídá sjednané částce, doporučujeme uplatnit reklamaci výše platby a požadovat přeplatek zpět z titulu bezdůvodného obohacení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt, doporučujeme též spotřebiteli, aby se obrátil na Evropské spotřebitelské centrum (http://www.evropskyspotrebitel.cz/), které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
7.7.2015 13:05, před 6 lety

Dobrý den, paní Rudorferová.

Na základě informací, uvedených v rámci Vašeho komentáře, nebylo možné Váš profil v databázi be2 dohledat. Rádi bychom Vás proto požádali o poskytnutí doplňujících informací: Vašeho uživatelského jména, registrační emailové adresy a/anebo data realizace platební transakce.

Zašlete nám prosím výše uvedené informace - v opačném případě Vám žel neumíme být nápomocní.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat také náš Zákaznický servis, a to prostřednictvím emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz,

děkujeme Vám.


S pozdravem,

(v zastoupení)

Anne Reynaud

Vedoucí Zákaznického servisu be2 / Head of Customer Service be2

_________________________________________________


be2 S.à.r.l.
291, route d’Arlon - L-1150 Luxembourg - Luxembourg

www.be2.com/corp
_________________________________________________

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2015 12:57, před 6 lety

Prosíme spotřebitelku o doplnění informací o současném stavu stížnosti, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.9.2015 11:09, před 6 lety

Vzhledem k tomu, že spotřebitelka již nevyužila možnost se k případu vyjádřit, celou stížnost uzavíráme.