Společnost


T.S.BOHEMIA a.s.

Počet nahlášených stížností:52
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#7095Neoprávněná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 21 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.06.2015, před 6 lety

Jaroslav Foltýnek

Znění stížnosti

Loni v listopadu jsem zakoupil MT CUBE1 G44. Poprvé byl reklamován cca 3 dny od koupi - závada na reproduktoru listopad 2014 - opraveno. Podruhé došlo k nafouknutí baterie a ztrátě výdrže telefonu cca o 1/2 - únor 2015 - výměna baterie a upgrade softwaru. Třetí reklamace byla, že díky upgradu softwaru z předchozí reklamace nešlo ukládat na paměťovou kartu, reklamace konec února - začátek března 2015 - opraveno a doporučeno ať neaktualizuji android. Dosut reklamace vždy uznány. Čtvrtá reklamace byla z důvodu nafouknutí a ztrátě kapacity již vyměněné baterie červen 2015 - reklamace nebyla uznána, údajně zkoušeli pouze přístroj s jejich novou baterií, protože předpokládali, že baterie je po 6ti měsíční záruční době. Baterie byla vyměněna za novou při druhé reklamaci v únoru, tzn. uplynuly 4 měsíce a je tedy v záruce. Baterie je nafouklá zatím mírně, ale při dalším používání může dojít k dalšímu nafukování a extrémně až k výbuchu a poškození telefonu. TS bohemia mi dala dvě možnosti: 1) převzít neoprávněnou reklamaci a dát obratem na reklamaci další, 2) nechat si někde vystavit znalecký posudek, 3) koupit si novou baterii a znovu si ověřit, že po 4 měsíchích se baterie nafoukne. Samozřejmě znalecký posudek u produktu za cca 2200 Kč asi nemá cenu. Prosím o radu, jak bych měl postupovat a jaké jsou mé možnosti se bránit.


Produkt

CUBE1 G44


Požadované řešení

Jedná se o čtvrtou reklamaci u produktu, jež neoplývá zrovna kvalitní baterií, proto bych uvítal odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz. Podotýkám, že jsem nikdy neměl u TS Bohemie problém a nakupuji zde pravidelně. První problém je pouze s tímto konkrétním mobilním telefonem.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.6.2015 12:06, před 6 lety

Pokud prodávající reklamaci zamítne a mezi stranami existuje spor o to, zda se jedná o vadu nebo nikoli, může se spotřebitel obrátit na soudního znalce z oboru, který se bude zabývat existencí a povahou vytýkané vady. Současně by se měl vyjádřit k vlastnímu odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Pokud se jedná o účelně vynaložené náklady spojené s oprávněnou reklamací, je prodávající povinen tyto náklady na základě žádosti kupujícího proplatit. Účelně vynaloženými náklady jsou náklady, které musí spotřebitel nezbytně nutně vynaložit k tomu, aby mohl reklamaci uplatnit. Jedná se obvykle o náklady na cestovné, poštovné, rovněž i znalecký posudek.

Spotřebitel v popisu stížnosti uvádí, že reklamace nebyla uznána, neboť reklamovaný přístroj byl zkoušen s jejich novou baterií, protože prodejce předpokládal, že baterie je po 6ti měsíční záruční době. Tímto způsobem odůvodněné zamítnutí reklamace a takto podaná informace podnikatelem spotřebiteli o zkrácené záruce na baterii v délce 6 měsíců je nesprávná a v rozporu se zákonem, neboť zákonnou dvouletou záruku nelze zkrátit v neprospěch spotřebitele. Prodejce nesmí uvádět v rozporu se zákonem šestiměsíční záruku na takzvaný spotřební materiál, mezi který řadí například baterie. Nelze zaměňovat záruku a životnost výrobku. Životnost závisí na typu výrobku a způsobu používání a může být kratší než záruka.

Pokud prodejce informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění nikoli řádným způsobem porušuje § 13 zákona o ochraně spotřebitele. Pokud podání této nesprávné informace má spotřebitel prokazatelně písemně zdokumentováno může podat podnět ke kontrole dozorovému orgánu (České obchodní inspekci). Dozorový orgán bude řešit porušení zákona o ochraně spotřebitele z pohledu veřejnoprávního, nikoli soukromoprávního. Výsledkem tak může být uložení pokuty danému podnikateli, nikoli rozhodnutí v konkrétní věci ve prospěch spotřebitele. Svých soukromoprávních nároků se spotřebitel musí domáhat prostřednictvím občanskoprávního řízení před soudem.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2015 10:35, před 6 lety

Společnost nereagovala na naši výzvu k řešení stížnosti. Vzhledem k tomu, že je námi nabízené mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost pro nereakci subjektu uzavřena.
Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení. V případě potřeby další konzultace se neváhejte obrátit na naší spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009.