Společnost


TechWear s.r.o.

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#70980Doručení neúplné zásilky, neochotnost konzultace problému.

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.10.2023, před měsícem

Jakub Návrat

Znění stížnosti

Dodání předplacené zásilky (2500,-), jim trvalo dva měsíce což je sice v souladu s jejich smluvními podmínkami avšak eshop nereaguje na emailovou korespondenci a byla mi doručena pouze polovina zásilky. Zásilka měla obsahovat mikinu a boty, dorazila pouze mikina. Eshop už třetí den nereaguje. Zkusil jsem se s nimi kontaktovat dokonce jsem jim napsal o všech skutečnostech a přiložil fotografie nerozbaleného a následně otevřeného balíku. Psal jsem jim 3x. Zvažuji řešení přez Českou obchodní inspekci.


Produkt

Streetbeast - eshop, obědnavka měla obsahovat mikinu Watashi Black a boty Lost signal. 3. Obědnávka byla podána a zaplacena dne 7.srpna 2023


Požadované řešení

Navrácení peněz za chybějící položku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2023 10:53, před měsícem

Pokud nebylo dodáno zboží v odpovídajícím množství či zboží kompletní, jedná se o vadu, za kterou je odpovědný prodávající a je možné zboží reklamovat.

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v průběhu jednoho roku od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Společnost tedy musí prokázat, že spotřebitel převzal kompletní zásilku.

Reklamace je podaná již samotným oznámením podnikateli, že zboží je vadné (neúplné), například již napsáním e-mailu.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu dle § 19 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Odstoupit lze i pouze ohledně nedodaného kusu zboží.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). Dopis je možné zaslat na adresu: TechWear s.r.o., Kurzova 2222/16, 15500 Praha.

Prodávajícího je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2023 13:59, před měsícem

Společnost nás informovala, že spotřebiteli již byly peníze vráceny. Stížnost nyní přeřazujeme na něj, aby mohl tuto informaci potvrdit a případně stížnost uzavřít.

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.11.2023 08:01, před 18 dny


Jakub Návrat

Peníze stále nedorazily, i když přisel email potvrzující refundaci. Nyní čekám do konce 30- denní lhůty.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.11.2023 14:02, před 15 dny

Děkujeme spotřebiteli za informaci.

Stížnost ponecháváme přeřazenou na spotřebitele, aby mohl informovat o vývoji stížnosti (ideálně o vrácení peněz) a případně stížnost uzavřít.

Uzavření stížnosti

Publikováno
21.11.2023 06:13, před 9 dny


Jakub Návrat

Hodnocení:

Komentář: Peníze dorazily v plném rozsahu. Nakonec se vse vyřešilo.