Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#7132Nedodání zaplaceného zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 19 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
30.06.2015, před 5 lety

Ivana Housková

Znění stížnosti

Dne 24.5.2015 byla přijata moje objednávka v celkové hodnotě 1165,- Kč internetovým obchodem "vyprodej-zbozi.cz). Zboží jsem obratem 25.5.2015 uhradila a do dnešního dne (přes mé několikeré smírčí urgence na email) nebylo dodáno, ačkoliv v obchodních podmínkách je uvedeno:
"Zboží je dodáváno ve lhůtě 2-10 dnů, ve výjimečných případech, může být dodací lhůta i delší, v případě, že bude doba dodání delší než 10 dní - bude obchodník o této skutečnosti informovat spotřebitele emailem.
Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do dvou pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody)."
Marné jsou mé pokusy o smír (tel.číslo 704403239 je nedostupné). Do dnešního dne nemám ani zboží ani peníze zpět. Děkuji za pomoc


Produkt

Objednávka více druhů zboží:Mobilní peněženka pro kreditky,Venkovní světlo s pohybovým senzorem - otočné,Princezna Šípková Růženka Sprchový Gel A Šampon,Pánské zdravotní bambusové ponožky černé,Space Bag Combo – sada 3 úložných pytlů různých,Zahradní super smršťovací hadice X-HOSE 45m


Požadované řešení

Upřednostňuji dodání zboží s poskytnutím slevy, případně nějaké kompenzace. Pokud nebude možné zboží dodat, pochopitelně bych chtěla vrátit uhrazenou částku 1165,- Kč zpět na účet. Děkuji za pochopení a doufám, že případ tímto uzavřu. Paní Radová nereaguje ani na výhružky medii, právníkem, případně informaci na Živnostenském úřadu. Naposledy na můj email reagovala písemně 22.6.2015 s tím, že druhý den balíček odesílá. Dnes je 30.6. a zboží dosud nedorazilo. Děkuji za pomoc a přeji hezký den - Ivana Housková


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.6.2015 10:47, před 5 lety

Kupní smlouva byla uzavřena a prodávající má povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.

To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.). Byl-li prodávající kupujícím několikrát bezvýsledně vyzván k dodání zboží, lze takovou výzvu považovat za stanovení dodatečné lhůty.

Odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, které nepodléhá souhlasu druhé strany. Odstoupením se smlouva od počátku ruší, účastníci si mají vzájemně vrátit to, co si poskytli. Odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat prodejci písemně, nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou, na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci odstoupení od smlouvy účinné.

Pokud prodejce nesplní svůj závazek ve sjednané lhůtě, nastávají pro něj právní důsledky prodlení dlužníka s plněním závazku. Dlužník v prodlení dále odpovídá za škodu, která tímto prodlením může vzniknout věřiteli.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zboží a je-li tímto způsobem poškozených více osob (způsobená škoda se sčítá), může se jednat i o trestný čin, případně přestupek. V takovém případě lze zvážit informování Policie ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s oznámením naloženo.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2015 08:54, před 5 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován. Bohužel doposud neprojevil zájem se ke stížnosti vyjádřit, proto jsme se rozhodli případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.
Spotřebitelé mají nadále možnost pokračovat v řešení sporu v občanskoprávním řízení. Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.
V případě potřeby další konzultace se neváhejte obrátit na naší spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009.


Ivana Housková

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.10.2015 15:12, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Velmi děkuji za radu D Testu, současně jsem případ řešila s pojišťovnou DAS. Po intervencích se nakonec dodavatel rozhodl nakonec zboží zaslat. Tímto ještě jednou děkuji za pomoc a případ je pro mne uzavřený. Oceňuji Vaši pomoc,která je bohužel nutná v současné době nepoctivých obchodníků. Přeji hodně úspěchů.