Společnost


1-2Umobil s.r.o.

Počet nahlášených stížností:33
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#7224Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 19 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
13.07.2015, před 6 lety

Pán Slíva

Znění stížnosti

Dobrý den v prosinci jsem zakoupil mobilní telefon Sony xperia Z2 , který se chválí vodotěsností a odolnosti proti prachu.. Mobil stál bezmála 10 000 Kč což není nejméně tudíž jsem si byl jistý ,že se jedná o kvalitní mobil.. Mobil jsem měl chvilku asi jen 5 měsíců a přišel čas na první koupání mobil jaksi neustál a po 1 minutě se mi sám zamkl, když jsem ho vysušil a chtěl odemknout libovolně se mi zapínal a vypínal, poté co mobil začal konečně fungovat jsem zaznamenal skvrny od vody pod displejem.
Mobil jsem odvezl do prodejny hned druhý den,po incidentu, pán v prodejně mne ujišťoval ,že mi to vymění ,že se s tímhle setkávají často. Ale bohužel tomu tak nebylo po měsíci kdy se mi nikdo neozýval jsem se rozhodl do prodejny zavolat, paní která vůbec nevěděla kde co má hledat a byla zmatená asi po 10 minutách hledání našla můj mobil se ZAMÍTNUTOU reklamací ,že prý voda poškodila telefon a snažila se mě navést na dojem ,že jsem měl otevřené krytky.. Ujišťoval jsem jí ,že jsem vše důkladně uzavřel,ale ona mi řekla ,že tohle řešit nebude ,že se mi ozvou v pondělí.. No nikdo se mi neozval tak jsem zas musel volat já. Zvedl to pán který byl udiven stejně jako já ,že mi zamítli reklamaci. Po vyjádření svého názoru jsem pána poprosil ať mobil pošle do servisu znovu , prý mám zase čekat měsíc.. Myslím si ,že tohle je trochu neférové a lhostejné jednání od strany firmy..
Děkuji Slíva


Produkt

Sony Xperia Z2 D6503


Požadované řešení

Žádám nový kus! Ne žádný opravený či vysušený, abych se nemusel znovu stresovat s vadným kusem


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.7.2015 19:10, před 6 lety

Ode dne uplatnění reklamace má prodejce maximálně 30 kalendářních dní na vyřízení, měl by se však snažit reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu. Rozhodnout o ní prodejce podle zákona musí ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Jen pokud si reklamace vyžádá odborné posouzení nebo odstraňování vady, může prodejce vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů.
Fakticky vyřízená, avšak ve lhůtě 30 dnů neoznámená reklamace se považuje za nevyřízenou, čímž je spotřebiteli dána možnost odstoupit od kupní smlouvy, popřípadě žádat výměnu či slevu.
Při nedodržené jakosti zboží při převzetí, ať už tím, že věc nemá dohodnuté či obvyklé vlastnosti, jakost, množství, nebo nevyhovuje právním předpisům na bezpečnost atd., uplatněné do 6 měsíců od převzetí zboží se spotřebitel nachází ve výhodném postavení, neboť ze zákona platí, že věc namítaným nedostatkem trpěla již v okamžiku převzetí. Prodejce by musel prokázat opak. K prokázání opaku ale nestačí pouhé obecné tvrzení např. o nedodržení zásad zacházení s věcí, ale ideálně prokázání opaku znaleckým posudkem.
Spotřebitel má právo na dodání nové věci, příp. jen její součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud není možné věc či její část vyměnit, může odstoupit od smlouvy. Jiná je situace, pokud lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit opravou a požadavek na novou věc by byl nepřiměřený, pak má spotřebitel právo na opravu. Právo na slevu náleží spotřebiteli vždy, pokud neuplatnil jiné právo.
Pokud prodejce reklamaci zamítl a použil k tomu zákonné důvody, které se však spotřebiteli nezdají příliš přiléhavé, má spotřebitel možnost se obrátit na soudního znalce z oboru. Jejich seznam je k dohledání na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na Pokud použil zákonné důvody, které se nezdají příliš přiléhavé, má spotřebitel možnost se obrátit na soudního znalce z oboru. Jejich seznam je k dohledání na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.11.2015 16:51, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.