Společnost


Spojka Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:99
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#7348Nevrácené peníze za nedodané služby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 28 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.07.2015, před 5 lety

Věra Bílková

Znění stížnosti

Dobrý den,dne 5.5.2014 jsem od zapakatel .cz zakoupila 4 ks voucherů v ceně 8.800,-kč,které jsem ihned zaplatila na účet.Jednalo se o Chorvatský Biograd.Zaplacenou částku mi Zapakatel .cz potvrdil.Jelikož mi vouchery nepřišly žádala jsem vrácení peněz.Několikrát jsem psala na Zapakatel.cz,ten mi 23.9.2014 napsal,že se mám se svým požadavkem obrátit na předchozího provozovatele Zapakatel.cz,společnost Spojka Group nyní BránaSlev.cz. info@branuslev jsem žádala několikrát o vrácení peněz,bohužel se nikdy neozvali.Ani telefoní číslo,které mi Zapakatel na bránuslev napsal /420/230230920 zřejmě vůbec neexistuje. Prosím Vás pokud můžete ,pomozte mi.Už nevím ,jak tuto záležitost vyřešit.Děkuji,přeji hezký den.S pozdravem Věra Bílková


Produkt

Chorvatský Biograd v.č.1401112896 zaplaceno 8.800,-kč, 4ks voucherů nezaslány


Požadované řešení

Žádám vrácení částky 8.800,-kč,kterou mi za nedodané služby dluží Zapakatel.cz/společnost Spojka Group/.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2015 10:21, před 5 lety

Kupní smlouva byla uzavřena a prodávající má povinnost dodat objednaný voucher. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže voucher nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zboží a je-li tímto způsobem poškozených více osob (způsobená škoda se sčítá), může se jednat i o trestný čin podvodu, případně přestupek proti majetku. V případě, že by bylo se subjektem zahájeno trestní řízení, bylo by možné požadovat náhradu škody v jeho rámci. Je tedy vhodné informovat Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s oznámením naloženo.

Bude-li trestní oznámení z nějakého důvodu odloženo, může se spotřebitel domáhat zaplacení finanční částky za nedodané zboží soudní cestou, a to prostřednictvím návrhu na vydání platebního rozkazu, poté co odstoupil od kupní smlouvy pro nedodání zboží.

Proti podnikateli bylo také zahájeno insolvenční řízení, bohužel již není možné do tohoto řízení podávat přihlášky své pohledávky. Zde je detail zmíněného insolvenčního řízení https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=e46ff694-cf29-4b4b-86ee-d65da130fd1f. V případě potřeby doporučujeme vyhledat právní služby, databázi advokátů naleznete mimo jiné na https://www.dtest.cz/advokati.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.11.2015 18:16, před 4 lety

Společnost Spojka Group s.r.o. nereagovala na naši výzvu k řešení stížnosti. Vzhledem k tomu, že je námi nabízené mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost pro nereakci subjektu uzavřena.
Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti. V případě potřeby další konzultace se neváhejte obrátit na naší spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009.