Společnost


SUNKINS a.s.

Počet nahlášených stížností:7
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#7352Klamání klienta

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 měsíců 20 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
28.07.2015, před 6 lety

Jana Hůlková

Znění stížnosti

Dobrý den, se zájmem sleduji Vaši záslužnou činnost. Ráda bych upozornila, že se tady objevili další "šmejdi". Vždycky jsem si myslela, že já bych nikdy nenaletěla, ale toto se týká zdraví a na to slyší skoro každý. Narazila jsem na internetu na inzerát, že podle krevních skupin dokáží sestavit jídelníček tak, že člověk zhubne bez drastické diety a jelikož mě čeká výměna kolenního kloubu a už delší dobu nemohu sportovat, nabrala jsem nějaké kilo a chtěla jsem být před operací ve formě, a tak jsem se přihlásila do Světa zdraví. Záhy jsem zjistila, že je to podvod a že jde hlavně o prodej potravních doplňků. Než jsem se vzpamatovala, byla jsem lehčí o 8 5OO Kč, což je podle nich program na půl roku. Opakovaně jsem říkala, že mě čeká operace v říjnu a tudíž mohu absolvovat jen tři měsíce. Nakonec jsem písemně zažádala o změnu, bylo mi přislíbeno vrácení 1100 Kč, ale samozřejmě mi nic nepřišlo, i když je to už dva měsíce. Vím, že jsem podepsala smlouvu a udělala chybu, ale kdybych mohla varovat další důvěřivce, byla bych moc ráda.
Funguje to tam tak: my Vás zvážíme za 200 Kč, ale když si koupíte tyto tyčinky, tak nic platit nebudete. Možná mi poradíte, nechce se mi to nechat jen tak a podporovat tyto nekalé praktiky. Zdraví Vás důchodkyně Hůlková


Požadované řešení

Varovat před praktikami této společnosti.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2015 09:17, před 6 lety

Pokud byla spotřebitelkou uvedená smlouva o poskytování služeb nutriční typologie uzavřena v "kamenné prodejně" (nikoli tedy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, popřípadě nikoli mimo prostory obvyklé pro podnikatelovo podnikání), nelze od ní odstoupit do 14 dnů bez uvedení důvodu a sankce.

Takovou smlouvu však může spotřebitelka vypovědět za podmínek, které má společnost uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách, které se použijí tehdy, nebyly-li mezi spotřebitelkou a poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky stvrzené v objednávce.

Spotřebitelka je oprávněna dle těchto podmínek kdykoli požádat poskytovatele o ukončení poskytování Služeb s tím, že je povinná uhradit cenu již poskytnutých služeb a náklady, které poskytovatel vynaložil v souvislosti s objednávkou (čl. 4.4). Při rušení nebo odstupování od uzavřené smlouvy bude tedy spotřebitelka postupovat dle článku 4.4.obchodních podmínek http://www.svet-zdravi.cz/vop-vseobecne-obchodni-podminky. Obchodní podmínky umožňují i dohodu s poskytovatelem služby. Obsah dohody o ukončení smlouvy o poskytování služeb doporučujeme spotřebitelce stvrdit s poskytovatelem služby v písemné formě s vlastnoručními podpisy a stejnopis takové dohody si dobře uschovat. V takovém případě pak může spotřebitelka vymáhat vrácení finanční částky za nevyčerpané služby i soudní cestou.

I poskytování služeb tohoto druhu lze spotřebitelkou reklamovat dle občanského zákoníku. Záleží však na tom, jak je služba definovaná a jaký má zaručit výsledek (popř. v jaké době se mají dostavit). Spotřebitelka by musela prokázat, že plnila stanovený program. Na poskytování těchto služeb se použije přiměřeně úprava smlouvy o dílo, neboť dle § 2587 občanského zákoníku se dílem rozumí rovněž činnost s jiným výsledkem. V takovém případě by mohla spotřebitelka v případě nespokojenosti s plněním služby dle uzavřené smlouvy namítnout nikoli řádné provedení díla a poté odstoupit od smlouvy v souladu s § 2593 občanského zákoníku. Dle tohoto paragrafu může spotřebitelka odstoupit od smlouvy až do skončení poskytování služeb, ale je povinna uhradit již poskytnuté služby a nahradit poskytovateli účelně vynaložené náklady. Opět doporučujeme z důvodu prokazatelnosti jednání pro případ sporu vést veškerou korespondenci s podnikatelem v písemné prokazatelné formě (doporučeně s dodejkou), popřípadě při ústním jednání si nechat stvrdit obsah písemně.

Státní dozor v oblasti ochrany spotřebitele před klamavými obchodními praktikami provádí Česká obchodní inspekce, které může spotřebitelka podat podnět k provedení kontroly na těchto internetových stránkách http://www.coi.cz/cz/e-podatelna/ v případě podezření na klamavé obchodní praktiky. Pokud státní dozorový orgán na základě provedené kontroly zjistí porušení zákona o ochraně spotřebitele je oprávněn uložit ve správním řízení podnikateli pokutu.

Reakce společnosti

Publikováno
30.7.2015 13:44, před 6 lety

Dobrý den,

stížnost paní Hůlkové je pro mě matoucí. Paní Hůlková u nás nereklamovala služby ani nežádala o ukončení spolupráce. Zakoupila si 6 měsíční program a písemně pobočku požádala pouze o zkrácení programu z 6ti na 3 měsíce z důvodu plánované operace. V tom jí bylo samozřejmě vyhověno.

Co se týče spolupráce, tak paní Hůlková přišla pouze na předání jídelníčku a z dalších kontrol se již omluvila. Poskytování péče na pobočce předáním jídelníčku teprve začíná a následně klienti dochází na kontroly. U paní Hůlkové to mělo být po změně délky programu celé 3 měsíce. Toho nevyužila a na kontroly nechodí. Rozdílnou čásku z délky programu jsme tedy zaslali paní Hůlkové na bankovní účet.

Rádi bychom paní Hůlkové pomohli, ale s tímto přístupem to bohužel není možné.

S pozdravem

Bc. Martin Kolář
Oddělení kvality poskytovaných služeb Světa zdraví


Jana Hůlková

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.7.2015 17:43, před 6 lety

Přečetla jsem si vyjádření společnosti a samozřejmě, že píší nesmysly, což se dalo čekat. Mohla bych zde zrekapitulovat celou anabázi se Světem zdraví, mohu doložit spoustu rozhořčených emailů,které jsem jim psala, ale o to vůbec nejde. Při první návštěvě jsem obdržela, prý z voucheru v ceně 2 000 Kč, který byl v těch 8 500 Kč, co jsem zaplatila, čaj a vitamín B. Při druhé návštěvě jsem si řekla ještě o jeden vitamín a už jsem doplácela 30 Kč. Myslíte, že 1 čaj a jeden vitamín může stát 2 000 Kč? Tam vůbec nejde o doporučované potraviny podle krevních skupin, jak uváděli v inzerátu, ale tvrdě o prodej potravních doplňků a to nehorázně předražených.
Nejsem sama, kdo je nespokojený, stačí zadat http://www.modrykonik.cz/forum/chci-shubnout/svet-zdravi-mate-zkusenosti-doporucujete/ nebo http://www.emimino.cz/diskuse/hubnuti-svet-zdravi-mate-zkusenosti-104112/. Já jsem na rozdíl od některých jejich klientek měla štěstí na příjemnou slečnu, která se mnou strávila spoustu času, ale to nic nemění na věci, že mě podvedla a smlouvu se mnou uzavřela na půl roku, ačkoli jsem hlásila, že to vychází maximálně na tři měsíce. Navíc jsem netušila, že veškerá péče spočívá jen ve schvalování jídelníčku a vážení, a tak jsem program ukončila. Žádné chemické doplňky konzumovat nehodlám.
Mrzí mne, že v tomto státě je dovoleno vydělávat na důvěře lidí. Myslela jsem, že by pan Tuna nebo někdo jiný mohl udělat nějaké zveřejnění, neboť Stream čte hodně lidí. Jinak se obrátím na Obchodní inspekci, jak mě radíte.
Jak dlouho trvalo, než se zakázal Herbalive, kolik důchodců bylo okradeno, než se našla jedna odvážná režisérka a zveřejnila praktiky "Šmejdů"! Je to smutné. Zdraví Vás Hůlková

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.8.2015 18:25, před 6 lety

Pokud je spotřebitelka přesvědčena o tom, že společnost SUNKINS a.s. při nabídce zboží a služeb (formou internetových stránek, jinak prováděné reklamy a prezentace své činnosti), rovněž i při přímém poskytování služeb a produktů pro lepší kondici a úpravu váhy (tzv. nutriční typologie a prodej komplexních doplňků pro zdraví) používá a v konkrétním případě vůči spotřebitelce použila v rozporu s platnou právní úpravou na ochranu spotřebitele klamavou obchodní praktiku, zejména podle § 5 odst. 1 písm. a, c) tohoto zákona, je oprávněna zvážit a popřípadě podat podnět státnímu dozorovému orgánu České obchodní inspekci k provedení kontroly u podnikatele. V případě zjištěného porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik při prodeji zboží a poskytování služeb na základě provedené kontroly je oprávněn dozorový orgán uložit ve správním řízení podnikateli pokutu až do výše 5 miliónu korun.

Klamání je jednání uvádějící spotřebitele v omyl, zejména jednáním spočívajícím v opomenutí ze strany podnikateli uvést důležitý údaj, jenž s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podnikateli spravedlivě požadovat. Takové jednání podnikatele je v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodnutí spotřebitele tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Může se jednat rovněž o uvedení nepravdivých údajů o výrobku nebo poskytované službě, nebo zamlčení některých informací, které mohou zásadním způsobem ovlivnit rozhodování spotřebitele, takže spotřebitel např. zakoupí výrobek nebo službu, které by se znalostí úplných, pravdivých informací nezakoupil, neuplatní právo, kterého by jinak využil, apod.

Je-li obchodní praktika zaměřena na spotřebitele, kteří jsou z důvodu duševní nebo fyzické slabosti nebo věku zvlášť zranitelní, hodnotí se její nekalost z hlediska průměrného člena této skupiny.

Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k takovému porušení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz. Zároveň může spotřebitel dozorový orgán požádat, aby byl informován o výsledcích zjištěných na základě podaného podnětu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2016 17:07, před 6 lety

Vzhledem k tomu, že se společnost k případu již delší dobu nevyjádřila, prosíme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jana Hůlková

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.3.2016 12:10, před 6 lety

Hodnocení:

Komentář: Svoje peníze jsem oželela. Chtěla jsem varovat další zájemce, což se mi Vaším prostřednictvím nepodařilo. Nejsem na tom duševně tak špatně, abych nevěděla, že si můžu stěžovat, to mi nikdo radit nemusí. Já jsem se poučila a ostatní ať naletí. I tak děkuji za snahu a naději v lepší příští..Hůlková