Společnost


DOMEO KOUPELNY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#7355Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

23 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
28.07.2015, před 6 lety

Jiří Jankovský

Znění stížnosti

Dne 10.6.2015 jsme prostřednictvím e-shopu www.domeokoupelny.cz zakoupili koupelnové zrcadlo značky AMIRO. Zásilka byla doručena v neporušeném obalu, po rozbalení po převzetí v klidu doma (bydlíme v bytovce) jsme zjistili, že zrcadlo je roztříštěné - s největší pravděpodobností bylo na zrcadlo položeno v dodávce něco s velkou hmotností.
Ihned poté jsme zkontaktovali zákaznický servis prodejce, tam nám paní řekla, ať si to řešíme s přepravní společností TopTrans, že zásilku jsme si měli při přebírání zkontrolovat a v případě poškození ji vůbec nepřebírat - tedy, že máme nejspíš smůlu. Což není pravda - není nutnost zásilku kontrolovat (neumím si ani představit, že bychom něco tak křehkého rozbalovali někde u řidiče na chodníku) a zároveň s dopravcem nejsme ve smluvním vztahu (chceme podotknout, že jiný způsob dopravy než Toptrans a.s. jsme neměli). Takže jak si prodejce nastaví vztah a vypořádávání škod s dopravcem, je tedy výhradně na nich. Sepsali jsme tedy reklamaci - odstoupení od kupní smlouvy.
23.7. nám byla reklamace zamítnuta s tím, že byla zásilka otevřela mimo dopravce, takže za to nebudou brát odpovědnost.


Produkt

AMIRO zrcadlo Lumina senzor LED 80x60cm, 900-964


Požadované řešení

Nejvhodnější reakcí prodejce by bylo vrácení celé částky zrcadla.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2015 11:24, před 6 lety

Reklamaci uplatněnou spotřebitelem může prodejce zamítnout jen ze zákonných důvodů (například mechanické poškození zboží spotřebitelem, opotřebení věci jeho obvyklým užíváním), což se však v daném případě nestalo.
Jednání prodejce je třeba vyhodnotit jako v rozporu s platnou právní úpravou odpovědnosti za vady zboží při prodeji v obchodě. Odůvodnění zamítnuté reklamace bylo v rozporu s občanským zákoníkem a poskytnuté informace prodejcem ve vztahu ke spotřebiteli ohledně uplatňování odpovědnosti za vady byly nikoli řádné, tedy v rozporu s § 13 zákona o ochraně spotřebitele. Pokud by spotřebitel podal podnět k dozorovému orgánu České obchodní inspekci pro porušení tohoto ustanovení, může být na základě provedené kontroly uložena podnikateli pokuta ve správním řízení.

V případě poškození zboží při přepravě zásilky se musí spotřebitel vždy obracet na podnikatele, se kterým uzavřel kupní smlouvu ohledně poškozeného zboží, tj. na prodejce. Spotřebitel je v právním vztahu ohledně poškozeného zboží jedině s prodejcem, nikoli však s přepravcem. Přepravce jakožto zasílatel je v právním vztahu pouze a jedině s prodejcem zboží jakožto odesílatelem zboží (tzv. příkazce § 2471 občanského zákoníku) na základě smlouvy zasílatelské (v tomto konkrétním případě právní vztah mezi dvěma podnikateli), nikoli se spotřebitelem jakožto příjemcem zasílaného zboží. Z uvedeného je zřejmé, že v této části byla informace podaná prodejcem spotřebiteli v rozporu s občanským zákoníkem.

Za dodání bezvadného zboží odpovídá prodávající. Pokud spotřebiteli nebylo dodáno bezvadné zboží, jedná o tzv. nesplněnou jakost při převzetí dle § 2161 ve spojení s 2169 občanského zákoníku. Před možnými námitkami prodávajícího ohledně toho, že poškození nezpůsobil on, spotřebitele chrání ustanovení § 2161 odst. 2 občanského zákoníku. Pokud spotřebitel oznámí poškození nebo jakoukoliv vadu do šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná či poškozená již v okamžiku převzetí, ledaže se prodávajícímu podaří prokázat opak.

Za důkaz opaku nelze považovat potvrzení přepravce o tom, že zásilka byla předána v pořádku. Takovýto doklad má v naprosté většině případů maximálně charakter potvrzení neporušenosti vnějšího obalu zásilky, což k prokázání toho, že zboží bylo předáno v pořádku, nedostačuje.

Občanský zákoník nikde nestanoví, že je spotřebitel povinen otevřít zásilku přímo před dopravcem. V § 2104 občanského zákoníku je pouze uvedeno, že kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, což bylo spotřebitelem v daném případě splněno. Prohlídka věci není právním předpokladem řádného uplatnění práv z vad, ale pouze faktickým předpokladem jejich oznámení.

Jedná se o klasické reklamační řízení, na jehož vyřízení má prodávající nejzazší lhůtu 30 dnů. Účelně vynaložené náklady spojené s oprávněnou reklamací, například i náklady na dodání vadného zboží k prodejci k zahájení reklamačního řízení, je prodávající povinen na základě žádosti kupujícího proplatit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.8.2015 10:24, před 6 lety

Od spotřebitele jsme obdrželi informaci, že mezi stranami došlo k dosažení vzájemné dohody. Prosíme jej proto o uzavření stížnosti.


Jiří Jankovský

Uzavření stížnosti

Publikováno
20.8.2015 19:43, před 6 lety

Hodnocení: