Společnost


PONATURE s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#7364Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 26 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.07.2015, před 6 lety

Miloslava Černá

Znění stížnosti

Dobrý den, omlouvám se velice za pozdní reakci,ale okolo dovolených jsem byla velice zaneprázdněna.Nesouhlasím s neuznáním reklamace.Jedná se o reklamaci Z632/2015/92 -Bunda Gunnedah III.-J z prodejny ENVY STORE Fasion Arena.Jedná se mi o to,že píšete o naší reklamaci,že ji uplatňujeme až po 2 zimních obdobích,což není pravda.První reklamace byla hned po 1 zimě.Jelikož jsme koupili hned i specální prací prostředek a budnu dcera používala jen na lyže,což bylo minimální-jelikož nebyl sníh,tak nic nevydržela.Do školy ji nenosila,takže taška bundu nemohla ničit.Rozhodně jsme ji nepoužívali do úplného zničení,máme do Prahy dalekou cestu a nedostaneme se tam každý měsíc.Dokonce jsme ji koupili v květnu,tak běhěm prvního půl roku se nenosila.Vůbec není zničená od suchých zipů,ale je otrhaná na spodní časti rukávu manžet a vnitří části kurávu.Podle mého názoru je důvodem nekvalitní materiál. Jiné bundy může nosit i mladší sourozenec, ale tady to není možné.
Děkuji za znovuposouzení. Černá


Produkt

Mohu připojit kopie reklamcí, jak první, tak druhé.


Požadované řešení

Považuji za adekvátní vrácení peněz,abych mohla koupit kvalitnější bundu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.7.2015 11:18, před 6 lety

Vzhledem k tomu, že informace podané spotřebitelkou ohledně uplatněné reklamace bundy jsou velmi stručné, předpokládáme, že reklamace bundy byla uplatněná v záruční době a byla prodejcem zamítnuta a její zamítnutí náležitě v souladu se zákonem odůvodněno.

Z informací, které jsou nám dostupné z podané stížnosti vyplývá, že reklamace bundy byla uplatněna až po uplynutí 6 měsíců od koupě. Pokud by se jednalo o reklamaci do 6 měsíců od koupě, leží důkazní břemeno ohledně tvrzení, že se o vadu nejedná, dle § 2161 občanského zákoníku na prodejci. Poté se důkazní břemeno obrací. Za spolehlivý důkaz se považuje nezávislý objektivní odborný posudek.

Odpovědnost prodejce za vady zboží se podle § 2167 písm. b) nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. V daném případě záleží tedy na tom, zda popsané porušení materiálu bundy na rukávech lze přičítat běžnému opotřebení anebo jde o vadu, za kterou odpovídá prodejce.

Je pravdivé tvrzení, že vadu výrobku nelze zaměňovat se životností a spotřebováním výrobku. Při častějším nošení se bunda opotřebuje rychleji, nežli při nošení příležitostném. Pokud by bylo opotřebení bundy nadměrné a neodpovídalo míře užívání, nejde pak o uvedenou výluku z odpovědnosti za vady, ale o vadu, za kterou prodávající musí odpovídat. Proto spotřebitelka musí v tomto případě prokázat, že bunda má vadu například z důvodu nekvalitního použitého materiálu či vadného zpracování výrobku.

Pokud je spotřebitelka přesvědčena, že se jedná o výše uvedený případ vady zboží, doporučujeme znovu namítnout u prodejce nesouhlas se způsobem vyřízení reklamace s výše uvedenou právní argumentací.

Pakliže však prodejce setrvá na zamítavém stanovisku k uplatněné reklamaci, bude potřebné pro úspěch ve věci rozporovat důvody uvedené v zamítavém stanovisku prodejce prostřednictvím znalce z oboru, a prokázat na základě znaleckého posudku, že vady bundy jsou způsobeny okolnostmi, za které je plně odpovědný prodejce (tedy nekvalitním provedením výrobku, popř. použitím nekvalitních materiálů).

Reklamované vady věci doporučujeme se znalcem nejprve zkonzultovat a poté předat bundu k posouzení a vyhotovení znaleckého posudku. Seznam znalců je k dohledání na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci, kde si spotřebitel může vybrat dle oboru a kraje. Se znalcem je vhodné se předem domluvit na ceně znaleckého posudku a době jeho vyhotovení.

Vyjde-li podaný znalecký posudek ve prospěch spotřebitele, bude spolehlivě nezávislou odbornou osobou, znalcem, prokázáno, že reklamace byla důvodná. V takovém případě je značným způsobem posílena důkazní pozice spotřebitele, který se může znovu obrátit na prodávajícího (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat k úhradě po prodejci jako účelně vynaložený náklad spojený s oprávněnou reklamací, rovněž však i další související výdaje s uplatněnou reklamací (jízdné, poštovné).

Reakce společnosti

Publikováno
17.8.2015 10:38, před 6 lety

Dobrý den,
reklamace bundy byla podána dne 26.4.2015 pouze s uvedením závady. Datum nákupu je 12.5.2013. reklamační oddělení zpracovává veškeré reklamace, ze všech obchodů a odběratelů, evidence tudíž zůstává z obchodu a pořadového čísla reklamace. Připojuji reklamační list, z něhož opravdu není patrné, že se jedná o druhou reklamaci. Při předkládání opakované reklamace je nutné, aby zákazník předložil doklady od reklamací předchozích a upozornil tak, na opakovanou vadu.
V tuto chvíli je prodejna obeznámena s celým případem, stačí přijít s bundou, všemi reklamačními listy a dle zákona bude reklamace uznána jako oprávněná. Pán bude mít možnost vybrat si v hodnotě bundy (899,- Kč) nové zboží, nebo mu budou vráceny peníze, záleží na jeho volbě.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.8.2015 15:16, před 6 lety

Prosíme spotřebitelku, aby potvrdila dosažení dohody s prodejcem na základě jím předloženého řešení a zároveň z tohoto důvodu stížnost uzavřela.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.9.2015 11:02, před 6 lety

Od spotřebitelky jsme obdrželi následující vyjádření:

"Žádná dohoda s prodejcem se neuskutečnila."

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, aby se mohla k nastalé situaci vyjádřit.

Reakce společnosti

Publikováno
18.9.2015 12:58, před 6 lety

Dobrý den, informovala jsem se na prodejně ve Fashion Aréně, v tuto chvíli jediný prodavač neví o opětovné návštěvě manželů Černých s reklamovanou bundou a reklamačními listy, jak od první tak od druhé reklamace. Kolektiv prodejny je obeznámen s postupem pro okamžité dořešení reklamace, jak jsem již psala minule. Dle vlastního uvážení výměnou za jiné zboží, nebo vrácením peněz.
Bunda byla zakoupena na prodejně ENVY ve Fashion Aréně a tam je nutné reklamaci dořešit.

Veličková Lada
reklamační technik

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.9.2015 14:09, před 6 lety

Stížnost znovu přeřazujeme na spotřebitelku.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.10.2015 09:36, před 6 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření. Pokud tak v přiměřené době neučiní, případ uzavřeme.


Miloslava Černá

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.10.2015 12:29, před 6 lety

Dobrý den, velice se Vám touto cestou omlouvám za pozdní reakci.Pokaždé když mi přišla na mail zpráva o postupu, na kterou se nemá odpovídat. A otevřela jsem si na stránkách vaše stížnosti svoji stížnost, jsem vždy skončila u tabulky, kde se uvádí,že je v řešení a dál jsem nenašla veškerá vyjádření. Po zprávě pana pana Jakuba Krause jsem uvedla, že mně prodejna nakontaktovala. A vůbec jsem netušila, že celá komunikace se nachází při dalším otevření reklamace. Ještě jednou se Vám Všem velice omlouvám. Pokusím se co nejdříve navštívit prodejnu a celou věc ukončit.

Děkuji Černá

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.10.2015 13:06, před 6 lety

Děkujeme za Vaše vyjádření. Stížnost zůstává přeřazena na spotřebitelku, která má možnost, pokud bude spor opravdu vyřešen, celý případ uzavřít.


Miloslava Černá

Uzavření stížnosti

Publikováno
26.10.2015 09:45, před 6 lety

Hodnocení:

Komentář: Trochu složitější přístup ke komentářům. Hned jsem nepochopila, že mám dál reklamaci otevřít, abych se dostala k další korespondenci. Ale i to je moje chyba. Ještě jednou děkuji.