Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2699
Z toho za letošní rok:388
Stále v řešení:88
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 501 stížnostech.

#7417Be2

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 3 dny 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.08.2015, před 5 lety

Andrea Schilbachová

Znění stížnosti

Dobrý den, přidávám se k dalším poškozeným společností be2. Dne 2.8.2015 mi byla bez mého vědomí stažená z účtu částka 2.247,- Kč. Okamžitě žádám o navrácení celkové částky. V opačném případě budu kontaktovat příslušné úřady. Žádné VIP členství jsem si neobjednala. Pokud Vaše společnost má jiný názor, požaduji důkaz - můj ouhlas. Objednala jsem si službu na měsíc v ceně 149,- Kč !
Schilbachová


Produkt

Společnost be2 - seznamka


Požadované řešení

Vrácení peněz do 7 dnů na můj účet a zrušení profilu na tomto serveru.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.8.2015 08:24, před 5 lety

Pokud došlo ke stržení částky bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení, které musí být spotřebiteli vráceno. Pokud však mezi stranami bylo sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, obsahují obchodní podmínky automatickou prolongaci. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Pokud však byla mezi stranami uzavřena smlouva, tak služby, se kterými je spojen zpoplatněný smluvní vztah, se dle obchodních podmínek společnosti prodlužují o stejnou již dříve smluvně sjednanou dobu trvání závazku, pokud spotřebitel smlouvu nevypoví během výpovědní lhůty před uplynutím smluvní doby. Zpoplatněný smluvní vztah musí být dle obchodních podmínek vypovězen minimálně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy - nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty. Jedná se tedy o prolongaci. Samotná prolongace není zakázaná.

Co se týká prolongace, ta může být sjednána ve smlouvě a obecně platí, že se smlouva prodlužuje za stejných podmínek, pokud není již předem domluveno jinak. Není ale možné až po uzavření smlouvy zavázat spotřebitele k úhradě částky, se kterou neměl možnost se seznámit při uzavření smlouvy. Je tedy podstatné, zda společnost splnila informační povinnost vztahující se k ceně služby a zda byla mezi stranami sjednána opakovaná platba.

Výpověď zpoplatněného smluvního vztahu je účinná jen v případě, že bude podána formou výslovného, písemného prohlášení. Ačkoliv tuto podmínku považujeme ve spotřebitelských smlouvách za nepřiměřenou, jedná se o jediný spolehlivý způsob, jak spotřebitel může vypovězení smlouvy později prokázat (pokud výpověď zašle doporučeně a nejlépe s dodejkou na adresu uvedenou v podmínkách). V tomto konkrétní případě je tedy otázkou, jaké služby byly objednány, zda byla řádně sjednána cena a splněna informační povinnost. Pokud stržená výše neodpovídá sjednané částce, doporučujeme uplatnit reklamaci výše platby a požadovat přeplatek zpět z titulu bezdůvodného obohacení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt, doporučujeme též spotřebiteli, aby se obrátil na Evropské spotřebitelské centrum (http://www.evropskyspotrebitel.cz/), které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
6.8.2015 17:12, před 5 lety

Vážená paní.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasila s Všeobecnými obchodními podmínkami be2, které uvádějí/upřesňují automatické prodloužení VIP členství, zakoupeného ke dni 30.06.2015. Prolongace je jasně uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své VIP členství zvolila a uhradila a také na potvrzení o realizaci úhrady.

VIP členství je automaticky prodloužené v případě, že klient svůj VIP status včas a řádně nevypoví. Výpověď VIP členství je potřebné uskutečnit nejpozději 14 dní před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 14 dní před prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho VIP členství, bylo toto – v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami be2 – prodloužené.

Je nám to líto, ale v obdobných případech není možnost refundace k dispozici.

Pokud došlo z naší strany k omylu a podepsanou Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslala (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, kopii potvzení o odesání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu, abychom mohli Výpověď ověřit a provést správné nastavení Vašeho účtu.

Jako ústřetový krok z naší strany byla již automatická prolongace Vašeho VIP členství z naší strany vypovězená.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás prosím kontaktujte opětovně.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.9.2015 10:53, před 5 lety

Vzhledem k tomu, že se spotřebitelka ke stížnosti již delší dobu nevyjádřila, žádáme ji o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.10.2015 17:14, před 5 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnost se k případu vyjádřit, stížnost proto uzavíráme.