Společnost


Aradea s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#7576Polorozpadlý telefon Nokia 930

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

8 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
23.08.2015, před 5 lety

Tomáš Hejda

Znění stížnosti

Dobrý den,
v pátek dne 21.8. jsem od společnosti Arol s.r.o. dostal balíček s Nokií 930. Po vyndání z obálky už krabička byla dost pomačkaná, telefon měl být zelený se stříbrným rámečkem. Byl však černý, se zeleným zadním krytem který není originální a nedoléhá, chybí LED dioda nad fotoaparátem, po zapnutí se objeví logo O2 - také špatně, telefon má mít bezdrátové dobíjení, né však tento, po sejmutí zadního krytu jsem zjistil proč, v zadním krytu jednoduše není, také je vidět, že telefon je použitý, malý škrábanec na displeji. Po telefonátu na linku společnosti mi paní řekla, že ho mám poslat na reklamaci, to však nechci, odstoupit od smlouvy lze pouze tak, že jim teleon pošlu a od mi do 14 dnů pošlou peníze. Co jseme se na internetu dočetl, ne nepošlou a já budu mít ústřižek s pošty za 8890,-. Dále jsem se dozvěděl že na adrese Bavorská 856/14 Praha 5, je pouze výdejní místo. Je zajímavé že na stejné adrese má sídlo i JUDr. Tomáš Pelikán, který náhodou vlastní i firmu Arol s.r.o.


Produkt

Nokia 930


Požadované řešení

Vrácení peněz, protože takhle NOVÝ telefon zdaleka nevypadá.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.8.2015 12:13, před 5 lety

Spotřebitel má v daném případě nárok dle občanského zákoníku na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zaplacené kupní ceny telefonu, včetně nákladů na dodání zboží ke spotřebiteli, pokud tak učiní v zákonem stanovené lhůtě a splní podmínku nákupu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Prodejce není oprávněn spotřebitele od tohoto práva jakkoli zrazovat a nutit jej k podání reklamace zakoupeného zboží.

Spotřebitel má v případě nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu možnost využít specifický postup daný občanským zákoníkem pro spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem, tedy za použití prostředků komunikace na dálku (do této kategorie spadá rovněž veřejná komunikační síť jako je internet, popřípadě i elektronická pošta), a podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, aniž by bylo nutné to jakkoliv zdůvodňovat (§ 1818 zákona). Spotřebitel má tedy právo v případě distančního prodeje odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez sankce.

Odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat prodejci písemně, nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou, na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci odstoupení od smlouvy účinné.

Využije-li spotřebitel tohoto práva považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli písemné oznámení, že od uzavřené smlouvy odstupuje. Zakoupené zboží je spotřebitel povinen do 14 dnů od této chvíle vrátit prodejci zpět zpravidla na své náklady (výjimka je popsána níže), opět prokazatelně nejlépe doporučeně s dodejkou, a ve stejné lhůtě musí spotřebiteli dorazit plná kupní cena zakoupeného zboží, včetně nákladů na dopravu ke spotřebiteli.

Prodejce má tedy pro vrácení peněžních prostředků, včetně nákladů na dodání, lhůtu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud ovšem zboží v této lhůtě nebude vráceno či odesláno spotřebitelem, lhůta se prodlužuje.

Podle § 1832 odst. 1, 2 občanského zákoníku musí prodejce vrátit celou částku, kterou od spotřebitele na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dopravu ke spotřebiteli, ovšem pouze do výše nejnižší ceny jím nabízené dopravy (nepočítá se osobní odběr). Peněžní prostředky vrací stejnou formou, jakou bylo placeno, případně v jiné formě, kterou spotřebitel odsouhlasí nebo která pro spotřebitele neznamená náklady navíc.

Podle ustanovení § 1832 odst. 3 občanského zákoníku náklady spojené s navrácením zboží zpět prodejci nese spotřebitel, ledaže spotřebitel před uzavřením smlouvy nebyl žádným způsobem informován o povinnosti je hradit (např. formou internetových stránek internetového obchodu). V takovém případě by šly za provozovatelem obchodu.

Co se týče nevrácení peněžních prostředků v zákonem stanovené lhůtě, po zaslání odstoupení od kupní smlouvy prodejci, rovněž i následně zakoupeného zboží, je třeba zdůraznit, že pro takový případ je třeba aplikovat ustanovení občanského zákoníku o prodlení dlužníka (prodejce), kdy nesplněním své povinnosti vrátit zaplacené peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, se podnikatel ocitá v prodlení a spotřebitel může požadovat i úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Zmeškání výše uvedené lhůty z důvodů spočívajících na straně podnikatele nelze spotřebiteli namítat. Zároveň zákon nepřipouští, aby si strany ujednaly lhůtu delší. Jejím marným uplynutím se proto společnost ocitá v prodlení. K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se totiž dle § 1812 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení od kupní smlouvy, rovněž i doklady prokazující navrácení zakoupeného zboží, dobře uschoval pro případ sporu.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň naposledy upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.


Tomáš Hejda

Uzavření stížnosti

Publikováno
31.8.2015 14:19, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,

díky za vyjádření na 2 A4, možná je to dle zákona správný postup, ale dle mého selského rozumu úplně špatně, tím že jim pošlu balíček, mi zůstane ten ústřižek z pošty za 8890,- nebo v lepším případě se za dva týdny vrátí a já budu budu mít aspoň polofunkční telefon a v podstatě bez záruky.

Na společnost jsem zatlačil (výhružky, negativní recenze kde to šlo) a dnes v 16:50 mi poslali dobropis, já jsem však stihl osobní návštěvu kolem 13 hodiny na pobočce firmy Arol. Vyřešeno s paní ze skladu, které jsem ukázal co jsem od nich dostal za šmejd, ona telefon vůbec nezkoumala, jen se mnou tiše souhlasila a řekla mi, jestli potřebuju nějaký papír, že jsem jim telefon vrátil, nebo mi budou stačit peníze. Došla na sklad pro peníze, ty mi předala, telefon opět bez kontroly funkčnosti, nebo kompletního příslušenství převzala omluvila se a odešla. Z jejího jednání jsem cítil, že ví co prodávají za šmejdy.

S pozdravem Tomáš Hejda