Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#7620Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 15 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
27.08.2015, před 5 lety

Lenka Kroupová

Znění stížnosti

Dobrý den,
objednala jsem si na www.vyprodej-zbozi.cz 21.7.2015 osušky a povlečení za 2106,-Kč,přišel mi mail o přijetí objednávky, zboží jsem obratem uhradila bankovním převodem. Zboží však nedorazilo, nikdo se mailem neozval ani na mé dotazy, telefon 704403239 (pí.Radová) je stále vypnutý nebo nedostupný.
Lenka Kroupová


Produkt

Dětské Disney povlečení, Cars modré, Osuška Elza z pohádky Ledové Království, Medvídek Pú, Harley Davidson a další položky


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz nebo dodání zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.8.2015 13:05, před 5 lety

Kupní smlouva byla v daném případě uzavřena. Spotřebitelka zaplatila kupní cenu objednaného zboží ve výši 2.106,- Kč převodem z účtu. Prodávajícímu vznikla povinnost dodat objednané zboží.

Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.

To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.). Dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění lze poskytnout i mlčky. Po jejím marném uplynutí může spotřebitel od smlouvy odstoupit.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (veřejný seznam ARES). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Pokud podnikatelka jednala s úmyslem nedodat zboží a je-li tímto způsobem poškozených více osob (způsobená škoda se sčítá), může se jednat i o trestný čin podvodu, případně přestupek proti majetku. V případě, že by bylo se subjektem zahájeno trestní řízení, bylo by možné požadovat náhradu škody v jeho rámci. Je tedy vhodné informovat Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s oznámením naloženo.

Bude-li trestní oznámení z nějakého důvodu odloženo, může se spotřebitelka domáhat zaplacení finanční částky za nedodané zboží soudní cestou, a to prostřednictvím návrhu na vydání platebního rozkazu, poté co spotřebitelka odstoupila od kupní smlouvy pro nedodání zboží.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.2.2016 16:43, před 4 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován. Bohužel doposud neprojevil zájem se ke stížnosti vyjádřit, proto jsme se rozhodli případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.
Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení. V případě potřeby další konzultace se neváhejte obrátit na naší spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009.