Společnost


1-2Umobil s.r.o.

Počet nahlášených stížností:33
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#7629Reklamace, pokus o výměnu za odlišné zboží, překročená lhůta k vyřešení reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 20 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.08.2015, před 5 lety

Miroslav Zajíc

Znění stížnosti

Dobrý den,

Dne 22. 7. 2015 jsem reklamoval jsem mobilní telefon. Poslední den lhůty pro reklamaci i následující den mně obchodník nabízel jiný mobilní telefon za reklamovaný. Telefon měl jiné vlastnosti.

Reklamovaný telefon: Sony Xperia Z3 dual SIM, D6633
Nový telefon: Sony Xperia Z3 dual SIM, D6683

Telefony jsou odlišné. Mají rozdílné přijímací GSM moduly. Mně jako uživateli vyměněného telefonu se velmi snižuje možnost využití telefonu, zejména rychlých dat. Obchodník tuto skutečnost ignoruje. Se způsobem reklamace jsem nesouhlasil a telefon odmítnul.

Po uplynutí lhůty pro reklamaci jsem 27. 8. 2015 zaslal obchodníkovi odstoupení od kupní smouvy smlouvy a od obchodníka očekávám vrácení kupní ceny do čtrnácti dnů po obddržení odstoupení.


Produkt

Mobilní telefon Sony Xperia Z3 dual SIM, D6633


Požadované řešení

Obchodník měl ve lhůtě pro vyřízení reklamace buď reklamovaný mobilní telefon opravit a nebo nabídnout totožný, se stejnými vlastnostmi, jako měl původní reklamovaný telefon. Tím, že tak neučinil, měl akceptovat můj návrh na odstoupení od smlouvy a mělo dojít k domluvě, jakým způsobem dojde k vypořádání vzájemných závazků. Obchodníka jsem kontaktoval emailem, nicméně z jeho jednání jsem nabyl dojmu, že je přesvědčený o svém správném způsobu řešení reklamace a nemá vůli akceptovat mé odstoupení.
Zároveň jsem podal podnět na ČOI, aby zkontrolovala tuto reklmaci.
Pokud obchodník nevrátí úplnou kupní cenu ve stanovené lhůtě, bude mu zaslána předžalobní výzva k vrácení pohledávky včetně příslušenství. V případě, že nebude pohledávka vyrovnána ani po uplnynutí této nové lhůty, bude k příslušnému soudu podán návrh na platební rozkaz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.9.2015 10:13, před 5 lety

Pokud prodejce při uplatněné reklamaci telefonu, uznal závadu reklamovaného výrobku a zároveň rozhodl o způsobu vyřízení reklamace, pak tak musí učinit v souladu s platnou právní úpravou, tedy dle § 2169 odst. 1 občanského zákoníku. Není možné, aby prodejce nutil spotřebitele k převzetí jiného typu telefonu, který se neshoduje s výrobkem, který je uveden v uzavřené kupní smlouvě.

Pokud není možná oprava reklamovaného telefonu, pak může kupující požadovat dodání nové věci bez vad (to znamená výměnu věci za věc identickou, avšak novou, bezvadnou), tento nárok spotřebitele je dle aktuální právní úpravy jakýmsi primárním nárokem kupujícího, pro ty případy, kdy nelze reklamovanou věc snadno a rychle opravit. Jednání prodávajícího je v daném případě protiprávní a v rozporu s výše uvedeným ustanovením občanského zákoníku, rovněž i se zákonem na ochranu spotřebitele.

Lze shrnout, že reklamace telefonu uplatněná spotřebitelem dne 22.7.2015 nebyla prodejcem vyřízena řádně a včas a jedině prodejce je odpovědný za řádný způsob vyřízení uplatněné reklamace, nikoli například servis, který je pouze pověřen k provádění oprav a posuzování vad. Vzhledem k tomu, že tuto reklamaci prodejce nevyřídil řádně a včas v souladu se zákonem a pochybil při jejím vyřizování, může spotřebitel požadovat, a to dle své volby vrácení zaplacené částky za reklamovaný telefon, popřípadě trvat na výměně za zcela nový identický výrobek, či požadovat přiměřenou slevu z ceny věci.


Miroslav Zajíc

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.10.2015 15:24, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Odstoupení od smlouvy prodávající ignoroval. Přistoupil jsem k zaslání předžalobní výzvy. Dne 15. 10. 2015 mě prodávající kontaktoval emailem a nabídnul na vrácení kupní částky za mobilní telefon a nikoli výměnu za nový kus. Dne 19. 10. 2015 jsem si převzal kupní cenu a prodávajícímu vrátil příslušenství. Tím jsou závazky mezi mnou a obchodníkem vyrovnány. Obchodník řešil reklamaci od 22. 7. 2015 do 15. 10. 2015