Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#7660Dodáno jiné zboží a nevrácená částka za zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.09.2015, před 4 lety

Zuzana Štálová

Znění stížnosti

Dne 12.8 2015 jsem si na www.vyprodejdarecku.cz objednala elektronickou cigaretu eGo-K 1100mAh DESING 2 kusy.Celkem za 629kč i s poštovným.18.8 2015 mi sice balíček přišel,ale obsahoval úplně jiné elektronické cigarety než sem si objednala(zn.EVOD).Hned druhý den jsem paní emailem informovala ,že mi přišly úplně jiné cigarety než sem si objednala a paní slíbila,že buď pošle ty správné a nebo vrátí peníze.Ozvala se po pár dnech,že už je dodavatel nemá a ,že je mám tedy poslat dobírkou zpět.Učinila jsem tak a v cenně balíčku bylo započteno i dobírečné.Paní slíbila ,že si balíček dnes vyzvedne,ale to neučinila.Celková častka balíčku tedy byla 796kč.


Produkt

eGo-K 1100mAh DESING


Požadované řešení

Chtěla bych vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.9.2015 11:52, před 4 lety

Z uzavřené kupní smlouvy, stranám vyplývají vzájemná práva a povinnosti. Prodávající má povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Prodávající je povinen plnit ve sjednané době. Není-li doba plnění sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu.

Nesplněním závazku včas se prodávající ocitá v prodlení a spotřebitel může od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající prohlásí, že objednané zboží nemůže dodat ani v přiměřené dodatečné lhůtě. Pokud existují problémy s komunikací, je vhodné odstoupení zaslat písemně (doporučeně, nejlépe s dodejkou) a určit v něm přiměřenou lhůtu k vrácení peněz. Odstoupení zaslané e-mailem by mělo být druhou stranou potvrzeno, jinak může s úspěchem namítat jeho neobdržení.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (veřejný seznam ARES). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nebudou-li peníze ze strany podnikatelky vráceny, doporučujeme spotřebiteli zaslat písemnou výzvu k plnění.

Pokud bude podnikatel nadále v prodlení, doporučujeme spotřebiteli, aby mu zaslal tzv. předžalobní výzvu dle ustanovení § 142a občanského soudního řádu a vyzval ho k plnění ve lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů před případným podáním žaloby k soudu. Zaslání předžalobní výzvy však nezavazuje spotřebitele k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.


Zuzana Štálová

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.9.2015 17:04, před 4 lety

Hodnocení:

Komentář: Peníze byly vráceny. S paní sme se dohodly.