Společnost


Travel Planet s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#7679Hotel Diogenis Palace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 8 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.09.2015, před 5 lety

Lucie Adamcová

Znění stížnosti

CK nabízí tento hotel na Krétě přesto, že moc dobře ví, že tento hotel nesplňuje to, co si lidé zaplatili a co hůř - většina klientů zde má střevní potíže. Strava je nabízena formou all inclusive, avšak ve skutečnosti se jedná pouze o plnou penzi s nápoji. Svačiny, zákusky zde neexistují. Jídlo studené, zbytky z předešlých dní, neustále to stejné. Jeden druh masa - v míse plavou většinou jen holé kosti. Delegátka nám to nátlaku na konci pobytu přiznala, že ani voda zde není úplně v pořádku. Ze všech automatů na pití však teče tato místní voda, i místo sody. Ck s námi odmítala na místě situaci řešit, podali jsme tedy stížnost delegátovi tam a po návratu jsme ji sepsali znovu a zaslali přímo do CK My Planet. Ti mi však napsali, že vše je naprosto v pořádku a k žádnému pochybení nedošlo a stav jídla je ovlivněn krizí v Řecku. za zájezd v hodnotě 33 000 mi nabídli zdvořilostí kompenzaci 1000 Kč. Dále se k tomu již nevyjádřili.
Dále CK v popisu zájezdu uvádí klamné informace - snack bar, fén na pokoji, odpolední zákusky ke kávě, pláž zdarma - fotka je však vedlejší pláže, která je placená. Ta pravá hotelová pláž je spíše smetiště s rozbitými lehátky a slunečníky.


Produkt

Digoenis Palace, Gouves, Kréta


Požadované řešení

Adekvátní finanční kompenzaci kompenzace za zdravotní potíže způsobené stravováním v hotelu, za ztrátu radosti z dovolené, klamnou reklamu..


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.9.2015 12:14, před 5 lety

Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, pořadatel je povinen zajistit nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjednal-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určil, mohl si zákazník zjednat nápravu sám a pořadatel by mu v takovém případě měl nahradit účelně vynaložené náklady.

Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu (to znamená, že je nutné zjištěné vady reklamovat ihned na místě u delegáta cestovní kanceláře, jinak by soud v případě sporu nemusel přiznat finanční kompenzaci), má zákazník dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Sleva se poskytuje v penězích. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Na vyřízení reklamace má pořadatel nejvýše 30 dnů. K reklamaci je nutné doložit fotografie nebo jiné důkazy prokazující tvrzení spotřebitele.

Pořadatel dále odpovídá dle § 2552 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spotřebiteli za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby. Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.

Pokud však bude cestovní kancelář trvat na zamítavém stanovisku k uplatněné reklamaci, bude nutné řešit spor o poskytnutí slevy z ceny zájezdu v soudním řízení. Před samotným podáním žaloby v takovém případě doporučujeme zaslat subjektu předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.12.2015 22:48, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.