Společnost


BTGreen s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#7748Odmítnutí vrátit peníze v plné výši kvůli údajně poškozenému obalu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.09.2015, před 6 lety

Stanislav Souhrada

Znění stížnosti

I když jsem smířen s tím, že budu muset pracně vypisovat předžalobní výzvu a platební rozkaz, beru tuto platformu jako vhodnou příležitost k upozornění ostatních zákazníků na problémové dodavatele. Téměř polovinu objednaných zásilek vracívám zpět, protože zboží vykazuje vážné technické závady. (LED panel televizoru je poškrábaný, DO nefunkční, fotoaparát nekomunikuje s PC atd. - závadného zboží je dost!) Prodejci mi ale vždy bez problémů vracejí peníze. Nikdy jsem si nedovolil vracet funkční zboží jenom proto, že se mi nějak nelíbilo.

V případě tohoto prodejce jsem však narazil brzy poté, co jsem dne 27.8.2015 zásilku vrátil zpět s požadavkem vrácení peněz. Prostřednictvím e-mailu jsem se dověděl, že mi nevrátí plnou částku, protože jsem prý poškodil obal, takže zboží je již neprodejné, že vše mají natočeno na video. Rovnou jsem jim napsal, že jejich chování je drzé, hulvátské a vyděračské a že je dobře, že vše mají na videu pro účely soudního dokazování. Pravý důvod mého rozčilení není ve ztrátě několika set korun, ale v faktu, že mi bylo zasláno jiné zboží, než jsem si objednal.

Nyní fakta. Dvě hadicové koncovky s propojkou ležely v krabici zcela volně bez jakéhokoli obalu spíchnuté k sobě dohromady. Pouze jsem je vyndal z krabice a vrátil zpět, poškození nulové.

Dalším kusem zboží byl postřikovač zabalený do papírového kartonu s velmi střídmým jednostranným potiskem. Papírový karton zde tvořil obvyklou skládačku opatřenou vyříznutými otvory, do nichž se zasouvají přečnívající a vytvarované kusy kartonu z protilehlých stran. Jsou pouze na jedno použití, přičemž užitná hodnota zboží se v případě roztržení tohoto pseudoobalu mohla snížit jen o málo. Toto zboží jsem bohužel vytáhl jako první. Být posledním na řadě, ani bych je nerozbaloval. Takže jsem samozřejmě roztrhl ten uzávěr. Pracoval jsem dlouhá léta v prodejní síti a obaly jsme samozřejmě řešili také. Ač jsme dělali, co jsme mohli, takovýto druh obalů málokdy přežil běžnou skladovou manipulaci. Kvalitní zboží si však zákazníci kupovali i bez obalu, hlavně když bylo vlastní zboží nepoškozené a dodávka kompletní, včetně návodu v češtině.

A teď to přijde. Doma mám dva druhy hadic. Jedna bez ohledu na způsob zacházení a přes její stáří neustále drží svůj kulovitý tvar, po silném stisku se opět vrátí do pravidelného kulovitého tvaru. Druhá hadice se neustále láme, a i když ji stiskem vyrovnám, opět se smačkává a co hůře, i silnější čerpadlo má značné problémy takovou hadicí protlačit vodu. Porovnáním obou hadic jsem zjistil, že špatná hadice má dvě vrstvy, dobrá tři vrstvy.

Proto jsem si u dodavatele objednal třívrstvou hadici BIG. Vyndal jsem ji z krabice a položil na stůl. Hadice byla úhledně stočená do klubíčka a myslím, asi na třech místech pevně svázána žlutou(?) páskou. Celé to všechno bylo velmi důkladně obaleno stejnou balicí (mírně lepkavou) páskou, jaká se používá v obchodních řetězcích, ve skladech apod. k omotání zboží na paletě, aby bylo na první pohled patrné, pokud by někdo obal protrhl a zboží odcizil. Bez poškození tohoto obalu jsem v žádném případě ani nemohl hadici vyjmout ven. (Je-li elektrická zásuvka v igelitovém pytlíku, bývá tento pytlík mnohdy tak tuhý a pevný, že je nutno jej roztrhnout a teprve pak je možné se zbožím manipulovat a hledat na něm závady.) V tomto případě jsem sice rukou protrhl igelitový obal, ale nestrhával jsem jej celý, takže zůstal na smotané hadici, pouze jsem vytáhl konec hadice ven. Žluté(?) pásky zůstaly po celou dobu manipulace nedotčené, hadici jsem vůbec nerozmotával, pouze jsem vytáhl konec hadice o délce asi 30 cm. Porovnal jsem konec hadice s tou svojí špatnou hadicí a když jsem zjistil, že jsou si vzhledem podobné jako vejce vejci, (pokud si odmyslím kusy nalepené zeminy na použité hadici), putovalo klubko nové hadice zpět do krabice.

V životě jsem neviděl, že by např. televizor Hyundai byl zabalen do krabice s nápisy PRAGA. Kromě toho, že výrobce nezapomíná název svého výrobku a značky umisťovat na obalech zboží všude tam, kde je to možné i nemožné, slouží obal také k jednoznačné identifikaci zboží, aby jej nebylo nutno rozbalovat. Proto jsem reagoval velmi hněvivě, poněvadž podrobnějším zkoumáním hadice jsem zjistil, že mezi hadicí a igelitovým obalem sice nějaké nápisy jsou, ale slovo BIG jako značku objednaného zboží jsem tam hledal marně. Na hadici jsem napočítal dvě vrstvy, třetí vrstvou je zřejmě vzduch. Promačkávat jsem ji nezkoušel, k deformacím hadic totiž nedochází bezprostředně po vybalení, ale až po prvním použití. Náprava poškození obalu u tohoto zboží je velmi snadná, stačí opět převázat igelitovou páskou z obchodních řetězců.

Dodavatel mi evidentně poslal úplně jiné zboží než jsem si objednal, zřejmě nižší kvality. Výmluvný odkaz je na http://hobby.idnes.cz/pozor-na-vyber-zahradni-hadice-nektere-jsou-falesne-fh0-/hobby-zahrada.aspx?c=A090506_164934_hobby-zahrada_bma.

V tomto konkrétním případě se dodavatel chytá všeho možného, jen aby nemusel dostát své zákonné povinnosti a nechce si přiznat, že na vině je on sám, protože mi poslal jiné zboží.


Produkt

5 položek - hlavní: hadice BIG


Požadované řešení

Požaduji vrácení nesnížené částky zpět, v krajním případě bych byl ochoten přistoupit na dohodu, že by byly vráceny peníze pouze za hadici, zbylé čtyři "poškozené položky" bych byl ochoten přijmout zpět. Vrácené peníze za hadici by se samozřejmě musely ponížit o poštovné za opětovné zaslání zbylých čtyř "poškozených položek".


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.9.2015 18:04, před 6 lety

Ze stěžovatelova popisu není zcela zjevné, zda se jedná o spotřebitelský právní vztah nebo zda nakoupené zboží slouží dalším podnikatelským účelům. Právní úprava by se v těchto dvou případech výrazně lišila.

Jedná-li se o koupi zboží pro vlastní potřebu, kdy je kupující v roli spotřebitele, použije se zde úprava týkající se smluv uzavřených distančním způsobem dle § 1820 a násl. občanského zákoníku. Podle těchto ustanovení má spotřebitel právo vrátit objednané zboží prodejci bez udání důvodu ve lhůtě 14ti dnů od jeho převzetí.

Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (viz § 1833 obč. zák.). Spotřebitel má však právo zboží rozbalit a vyzkoušet jeho vlastnosti, aby se přesvědčil o jeho jakosti. Při takovém nakládání samozřejmě nesmí dojít k nepatřičnému opotřebení. Poškození obalu však není důvodem k odmítnutí vrátit uhrazenou kupní cenu ani k započtení vzniklé škody.

Odstoupil-li spotřebitel od kupní smlouvy, společnost je povinná vrátit mu zaplacené peněžní prostředky včetně nákladů na dodání nejpozději do 14 dnů od odstoupení, případně od vrácení zboží, které je spotřebitel povinen vrátit do 14 dnů od odstoupení. Nesplněním této povinnosti ve stanovené lhůtě se společnost ocitá v prodlení a spotřebitel může požadovat i úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Stěžovateli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení uschoval.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.9.2015 10:32, před 6 lety

Spotřebitel nám zaslal následující vyjádření k případu:

"Dodávám, že nejsem podnikatel, jsem spotřebitel.

Dnes jsem na svůj účet obdržel částku 1544 Kč poníženou o 141 Kč. Dá se říci, že případ je uzavřen. Kolek činí 600 Kč a podat žalobu v tomto případě by možná mělo smysl leda až po 2letém vyčkávání, aby alespoň narostly úroky. Ale ztráta času psaním platebního rozkazu svojí hodnotou vysoko převyšuje žalovanou částku. Takže trvám na tom, že dodavatel mě sprostě podvedl, ale žalovat je nebudu.

Velmi výmluvné je, že dodavatel se ani neobtěžoval moje tvrzení nijak rozporovat. Hlavně neodpověděl na otázku: proč hadice značky BIG není opatřena na obalu zboží nápisem BIG.

Řešil jsem 2 případy najednou, velmi děkuji D-Testu za účinnou pomoc.
Moje žena časopis odebírá od historicky 1. čísla, to už je možná více než dvacet let, je nám tedy tento časopis k něčemu!"

Na základě přání spotřebitele tedy stížnost uzavíráme.


Stanislav Souhrada

Uzavření stížnosti

Publikováno
17.9.2015 10:34, před 6 lety

Hodnocení: