Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:62
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

69%
31%
Toto skore je založeno na 13 stížnostech.

#7777Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 13 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
15.09.2015, před 5 lety

Jiřina Hünerová

Znění stížnosti

Dne 30.5.2014 jsem v Mukařově zakoupila benz.sekačku Hecht 547 PROMO na sekání trávy na dvorku chalupy cca 12m2. Při cca pátém použití vypadlo zadní kolo uvolněním od úchytu ve středové části./Umělá hmota okolí je vydrolená, působí dojmem, že kolo mělo vadu materiálu/.Krytka kola zůstala nepoškozená, kolo jiné poškození nemá. Na postoupenou reklamaci včetně fota kola jsem obdržela 3.8.2015 odpověď, že kolo je spotřební materiál, došlo k jeho opotřebení a na to se záruka nevztahuje. /Sekačka použita 5x./ Při další urgenci reklamace mi bylo sděleno, že asi došlo k nárazu kola do pevné překážky.
Na kole nejsou stopy po nárazu, na povrchu nejsou žádné stopy mechanického poškození.To, že záruka se nevztahuje na celý výrobek by tudíž mělo být uvedeno v záručním listě.


Produkt

Benzínová sekačka Hecht 547 PROMO


Požadované řešení

Při reklamaci jsem požadovala výměnu kola za nové, bylo mi doporučeno si ho zakoupit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.9.2015 11:12, před 5 lety

Je-li mechanické poškození výrobku důsledkem použití nekvalitního materiálu či konstrukční vady výrobku, které tak nemůže být používáno ke svému běžnému účelu, není tímto dostatečně naplněna podmínka způsobení vady samotným spotřebitelem. Reklamaci nelze zamítnout pouze na základě obecného konstatování, že se na zboží vyskytuje mechanické poškození, nýbrž na základě konkrétního odborného posouzení reklamované vady prodejcem. Prodávající odpovídá za vady, které se na věci vyskytnout v době 24 měsíců od převzetí. Zamítnout reklamaci lze jen ze zákonných důvodů, a to dle § 2172, pokud kupující vadu sám způsobil, anebo dle § 2167 písm. b), pokud se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Kolo sekačky je součástí prodané věci a proto se na kolo jakožto součást věci nemůže vztahovat žádná jiná záruka, než-li nejméně základní v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí věci. Podle § 1812 odst. 2 občanského zákoníku nemůže být právo z odpovědnosti za vady prodané věci, která je v záruce, zkráceno v neprospěch spotřebitele, k takovým ujednáním se nepřihlíží a jsou neplatná.

Pokud prodejce reklamovanou vadu náležitě odborně posoudil a vydal spotřebiteli písemné potvrzení o zamítnutí reklamace s řádným odůvodněním zamítavého stanoviska, tím způsobem, aby bylo uvedené rozhodnutí prodejce přezkoumatelné soudním znalcem z oboru, pro takový případ spotřebiteli doporučujeme nechat zaznamenat svůj nesouhlas se způsobem vyřízení reklamace na reklamační protokol, výrobek si z uzavřeného reklamačního řízení převzít a neprodleně přistoupit k objednání znaleckého posudku, na základě kterého lze vyřízení reklamace účinně rozporovat. Reklamované vady věci doporučujeme se znalcem nejprve zkonzultovat a poté předat zboží k posouzení a vyhotovení znaleckého posudku. Seznam znalců je k dohledání na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci, kde si spotřebitel může vybrat dle oboru a kraje. Se znalcem je vhodné se předem domluvit na ceně znaleckého posudku a době jeho vyhotovení.

Vyjde-li podaný znalecký posudek ve prospěch spotřebitele, bude spolehlivě nezávislou odbornou osobou, znalcem, prokázáno, že reklamace byla důvodná. V takovém případě je značným způsobem posílena důkazní pozice spotřebitele, který se může znovu obrátit na prodávajícího (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat k úhradě po prodejci jako účelně vynaložený náklad spojený s oprávněnou reklamací, rovněž však i další související výdaje s uplatněnou reklamací (jízdné, poštovné).

Reakce společnosti

Publikováno
22.9.2015 10:14, před 5 lety

Záležitost poškozené sekačky paní Hünerové bohužel nemůžeme evidovat jako reklamaci, zmíněná sekačka nebyla fyzicky nikdy předána k posouzení závady.
Obdrželi jsme fotografie poškozeného kola, ovšem hodnotit příčinu závady jen na základě fotografií nelze. Tato skutečnost byla paní Hünerové sdělena
Pro reklamaci je k přesnému posouzení příčiny závady nutné, aby sekačku zkontroloval fyzicky proškolený technik, a proto je nutné, aby ji dopravila do nejbližšího servisního centra HECHT. To doposud neučinila.


Jiřina Hünerová

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.10.2015 13:18, před 5 lety

Společnost reklamaci posuzovala pouze dle fotografií, které si vyžádala ale nebylo mi sděleno, abych kolečko fyzicky předložila, určitě bych tak učinila a učiním. Zamítnutí reklamace znělo, že kolečko je spotřební materiál a nevztahuje se na něj reklamace. Zájem kolečko fyzicky vidět nebyl.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2016 10:05, před 4 lety

Vzhledem k tomu, že se společnost k případu již delší dobu nevyjádřila, prosíme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2016 15:03, před 4 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.