Společnost


Aradea s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#7784Nevyřízení reklamace do 30 dnů

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 12 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
16.09.2015, před 5 lety

Josef Jurča

Znění stížnosti

Dne 6.5.2015 jsem zakoupil mobilní telefon Google Nexus 5 z internetového obchodu gigamall.cz (provozovatelem je AROL s.r.o ). Telefon fungoval pouze asi dva týdny a následně se začal pořád dokola samovolně vypínat až ve výsledku vůbec nešel zapnout. Telefon jsem proto poslal zpět na reklamaci a dne 13.8. mi přišlo potvrzení o přijetí reklamace. Do balíku s reklamovaným předmětem jsem vložil přesně podle požadavků prodejce detailní popis reklamované závady popisující to, jak se telefon restartuje a nejde kvůli tomu již vůbec používat. Dne 8.9. mi přišel email, že reklamace byla zamítnuta z důvodu prasklého skla na telefonu. Telefon má prasklé sklo, nicméně to vůbec nebyl předmět reklamace a toto mechanické poškození nijak neomezuje používání přístroje (nevadí mi). Reagoval jsem na to emailem, kde jsem upozornil na přiložený popis závady, který si nikdo evidentně nepřečetl, a odpovědí mi bylo, že telefon posílají k opětovnímu posouzení. Tudíž mi neposlali telefon ani spravený, ani v původním nefunkčním stavu (jak bych čekal při neuznání reklamace). Tato situace pokračovala do 14.9., kdy jsem poštou písemně zaslal odstoupení od smlouvy kvůli nevyřízení reklamace do 30 dnů a tím pádem porušení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Prodejce mi odpověděl, že odstoupit od smlouvy nemůžu, jelikož reklamace nebyla uznána. Dnes 16.9. mi přišlo emailem další vyrozumění, že reklamace nebyla uznána kvůli mechanickému poškození.


Produkt

Smartphone LG Nexus 5 16GB, černý


Požadované řešení

Požaduji vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.9.2015 11:34, před 5 lety

V prvních 6 ti měsících od převzetí zboží, jako je tomu v tomto případě (telefon zakoupen dne 6.5.2015, reklamace uplatněna dne 13.8.2015), platí právní domněnka, že zboží bylo vadné již od počátku ( § 2161 odst. 2 občanského zákoníku). Je na prodávajícím, aby toto tvrzení vyvrátil, ideálně prokázáním opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem. Pouhé konstatování mechanického poškození telefonu (prasklé sklo na telefonu) nelze považovat za dostatečné, neboť by musel prodejce prokázat příčinnou souvislost mezi poškozením telefonu a vytknutou vadou při reklamaci. Reklamaci nelze zamítnout pouze na základě obecného konstatování, že se na zboží vyskytuje mechanické poškození. Zamítnout reklamaci lze jen ze zákonných důvodů, a to dle § 2172, pokud kupující vadu sám způsobil, anebo dle § 2167 písm. b), pokud se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající je povinen se v rámci reklamačního řízení zabývat existencí vady věci, která byla spotřebitelem vytknuta a popsána v reklamačním protokolu. Pokud prodávající reklamaci zamítá, musí vystavit písemné odůvodnění svého zamítavého stanoviska, tak aby bylo přezkoumatelné znalcem, popř. soudem a týkalo se spotřebitelem reklamované vady.

Reklamace telefonu byla uplatněna spotřebitelem prokazatelně ke dni 13.8.2015 a vyřízena prodejcem teprve dne 16.9.2015 vyrozuměním spotřebitele prostřednictvím emailu o zamítavém stanovisku k uplatněné reklamaci. Lhůta k vyřízení reklamace tedy marně uplynula dnem 14.9.2015. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebiteli vznikne právo od smlouvy odstoupit dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

Jednání prodejce spočívající v plynulém pokračování zahájeného reklamačního řízení po sdělení zamítnutí reklamace dne 8.9. 2015 s uvedením důvodu prasklé sklo telefonu a okamžitého vyjádření nesouhlasu spotřebitele s tím, že reklamoval zcela jinou vadu, kterou i náležitě popsal v uplatněné reklamaci ze dne 13.8.2015, a následném rozhodnutí prodejce o zaslání telefonu na základě této námitky spotřebitele k opětovnému odbornému posouzení vady, aby mohla být posouzena vada skutečně vytknutá spotřebitelem při uplatnění reklamace, lze považovat za jediné reklamační řízení započaté dne 13.8.2015 a ukončené dne 16.9.2015.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.12.2015 13:29, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.