Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#7834Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 20 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
22.09.2015, před 4 lety

Jan Zaoral

Znění stížnosti

Dne 14.9.2015 jsme zaplatili částku 1.513,-Kč za objednané zboží ze dne 10.9.2015 u výše uvedené společnosti. WWW stránky se tvářily seriozně, dokonce tam byly i kladné reference. Do dnešního dne nám zboží nebylo dodáno, jen jsme 10.9.2015 dostali potvrzovací mail o přijaté objednávce.
Snažili jsme se kontaktovat společnost na uvedeném telefonu z internetových stránek - 704403239. Telefon je stále nedostupný, na dotaz mailem, kdy bude dodáno zboží jsme nedostali žádnou odpověď.
Z výpisu účtu je patrno, že finanční prostředky dorazily na účet na jméno A.G,, toto ale nebylo na internetu uvedeno.


Produkt

Dětské povlečení, osušky, panenka


Požadované řešení

Vrácení peněz popř. dodání zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2015 12:59, před 4 lety

Kupní smlouva byla uzavřena a prodávající má povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě mu poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.
To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.). Dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění lze poskytnout i mlčky. Po jejím marném uplynutí může spotřebitel od smlouvy odstoupit.
Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli tedy odstoupením vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.
Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení a je nutné mu určit dodatečnou lhůtu k plnění.
Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.2.2016 17:25, před 4 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován. Bohužel doposud neprojevil zájem se ke stížnosti vyjádřit, proto jsme se rozhodli případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.
Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.
Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat subjektu předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.
V případě potřeby další konzultace se neváhejte obrátit na naší spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009.