Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#7883Nedodoané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 8 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.09.2015, před 4 lety

Radka Rejnušová

Znění stížnosti

Dne 20.září 2015 jsem si objednala zboží, dne 21. září jsem toto zboží uhradila.
Do dnešního dne, tj.do 25.září 2015 jsem nedostala zpětnou vazbu o přijaté platbě a ni o termínu dodání zboží. Uvedený kontaktní mobilní telefon není dostupný.


Produkt

NutriBullet mixér


Požadované řešení

Okamžitý kontakt na telefonu 739 548 837.
Vrácení odeslané hotovosti nebo dodoání zboží a to maximálně do 30.září 2015.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.9.2015 17:03, před 4 lety

Kupní smlouva byla uzavřena a prodávající má povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě mu poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.
To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.). Dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění lze poskytnout i mlčky. Po jejím marném uplynutí může spotřebitel od smlouvy odstoupit.
Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli tedy odstoupením vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.
Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení a je nutné mu určit dodatečnou lhůtu k plnění.
Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.12.2015 10:38, před 4 lety

Spotřebitelka nás informovala, že spor byl již vyřešen, neboť podnikatelka dodala zakoupené zboží. Stížnost proto uzavíráme.


Radka Rejnušová

Uzavření stížnosti

Publikováno
4.12.2015 10:38, před 4 lety

Hodnocení: