Společnost


EROXION s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#7911Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 18 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.09.2015, před 6 lety

Martin Horák

Znění stížnosti

Tato společnost mi od 15.5.2015 kdy jsem poslal neobjednané zboží zpět, stále dluží vrácení peněz. Dne 17.7.2015 jsem doporučeně zaslal Odstoupení od kupní smlouvy pro překročení lhůty k vyřízení reklamace.
Tuto společnost nelze nijak kontaktovat, opakovaně nezvedají telefony, neodpovídají na emaily.
Asi dne 15.7.2015 mi volala "účetní", kde mi má zaslat storno z mé faktury. Doposud jsem nic neobdržel.


Produkt

Gillette Mach 3 náhradní břity


Požadované řešení

Vrácené peněz vč. poštovného


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2015 18:29, před 6 lety

Z popisu stížnosti není zcela jasné zda se jedná o odstoupení od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě při uzavření smlouvy distančním způsobem či o odstoupení od smlouvy pro nedodržení 30ti denní lhůty pro vyřízení reklamace.

V prvním případě má prodávající povinnost dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit spotřebiteli finanční prostředky do 14ti dnů od odstoupení. Po uplynutí této lhůty se prodávající ocitá v prodlení a kupující na něm může požadovat i úroky z tohoto prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení uschoval pro potřebu pozdějšího dokazování.

Jedná-li se o nevyřízení reklamace řádně a včas, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy (viz § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele ve spojení s § 2002 odst. 1 občanského zákoníku). V odstoupení od smlouvy je vhodné určit prodávajícímu přiměřenou lhůtu pro vrácení peněz, neboť zákon v tomto případě závaznou lhůtu nestanoví. Prodávající se pak ocitá v prodlení teprve po marném uplynutí takto stanovené lhůty.

Pokud bude podnikatel nadále v prodlení, doporučujeme spotřebiteli, aby mu zaslal tzv. předžalobní výzvu dle ustanovení § 142a občanského soudního řádu a vyzval ho k plnění ve lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů před případným podáním žaloby k soudu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.1.2016 13:13, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.