Společnost


AARON shop s.r.o.

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#7934Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 20 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
02.10.2015, před 8 lety

Martin Rezek

Znění stížnosti

V listopadu 2013 jsem zakoupil tablet firmy Prestigio PMP5670C_DUO přes prodejnu AAron Shop. Po necelém roce používání došlo k totálnímu zaseknutí přístroje a 1. záruční servis. Součástí reklamace byla i technická závada na napájení, kdy napájecí kabel USB nešel zcela zasunout do „mělkého“ konektoru USB konektor má 5mm a lze zasunout pouze 3mm). Reklamace byla vyřízena tak, že vyměnili kabel za jiný (neoriginální) s pevnějším konektorem.
V květnu 2015 se přestal přístroj nabíjet zcela. Servisní středisko záruční opravu neuznalo s tím, že: "AT6 zjevne mechanicke poskozeni (totalni sko" – to je citace z Kalkulace nákladu tj. opravy převyšující pořizovací cenu tabletu. To stihli do 30 dnů od předání do opravy.
Další 3 měsíce trvalo, než jsem ze servisního střediska získal servisní protokol. K mému překvapení v servisním protokolu není napsáno nic kromě věty: "Na zaklade zamitnuteho cenoveho navrhu Vam MT vracime neopraveny zpet."
Podle mého názoru se firemní servisní středisko touto závadou vůbec nezabývalo a pouze pod záminkou odřeného rohu ji zamítlo.


Produkt

PMP5670C_DUO - PMP90533444506.


Požadované řešení

Výměna přístroje


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.10.2015 15:48, před 8 lety

Jelikož bylo zboží zakoupené před účinností v současnosti platného občanského zákoníku z. č. 89/2012 Sb., tak se právní vztahy založené kupní smlouvou budou řídit zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Podle § 620 odst. 1 občanského zákoníku je záruční doba při prodeji spotřebního zboží 24 měsíců a začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Za vady, které se projeví během záruční doby, odpovídá spotřebiteli vždy prodávající a to i v případě, je-li pro vyřízení reklamace určena třetí osoba. Všechny nároky je tedy nutné směřovat k prodávajícímu.

Byla-li reklamace dle prodávajícího neoprávněná ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Mimo to má také spotřebitel právo na náhradu svých účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
7.10.2015 09:06, před 8 lety

Hezký den,

rozumíme Vám a víme, jak je každá reklamace nepříjemná. Problém je však v mechanickém poškození Vašeho zařízení. Prasklina v rohu vznikla nárazem či pádem. Jedná se tedy o typické mechanické poškození. Prověřil jsem celou Vaši záležitost a jediné, v čem Vám můžeme pomoci, že přístroj necháme standardně opravit. Bohužel ale nepůjde o záruční opravu - právě kvůli mechanickému poškození tabletu. Stav tabletu a fakt, že je mechanicky poškozený, jste při předávání tabletu také odsouhlasil svým podpisem - zde jsou informace z reklamačního protokolu, když jste k nám zařízení předával - pod těmito údaji je i podpis zákazníka:

--------------------
Podrobný stav zboží (mechanické poškození, opotřebení):
pravý horné roh poškozen od pádu nebo nárazu, bublinky pod displeyem,zadní strana poškrabaná a ošoupaná, levý dolní roh poškozen - hluboký vryp
--------------------

Našim zákazníkům při reklamacích vycházíme maximálně vstříc, protože sami víme, jak je každý problém stresující. Bohužel při mechanických poškozeních ani nám žádný servis takovou reklamaci neuzná jako oprávněnou. Děkujeme Vám moc za pochopení.

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.10.2015 18:29, před 8 lety


Martin Rezek

Ve stanovisku prodejce je, myslím, vidět rozpor mezi tím co činí a co píše. Prodejce se vymlouvá na stanovisko servisního střediska (Prestigio) a přitom není ochoten toto stanovisko na záruční protokol či na zápis z opravy uvést. Vždy stanovisko uvede ústně, případně pouze do nějaké korespondence.
Jak jsem napsal výše, při pokusu o vyzvednutí přístroje z opravy mi byl nabídnut pouze dokument s názvem „Kalkulace nákladu“, a v něm bylo napsáno:“ Byla zjistena zavada: AT6 zjevne mechanicke poskozeni (totalni sko Pricinou problemu zarizeni je vadny/vadna: zaklad. Deska, vnitrni zadni kryt, Sestava krytu“. Po tříměsíční korespondenci přímo se servisním střediskem mi byl zaslán dokument s názvem „ Protokol o opravě“ a vněm je uvedeno “Popis opravy:"Na zaklade zamitnuteho cenoveho navrhu Vam MT vracime neopraveny zpet.“
Já reklamoval nemožnost nabíjení přístroje z důvodu vadného USB konektoru, přičemž se jedná o vadu věci existující již při jejím převzetí. (USB zdířka je pouze 3mm hluboká a konektor (hloubka 5mm) do ní nelze zcela zasunout.
K tomu se ani prodejce ani servisní středisko zatím nevyjádřil.
Ano, při předávání přístroje do opravy jsme do protokolu uvedli, že "zadní strana poškrabaná a ošoupaná, levý dolní roh poškozen - hluboký vryp", ale jedná se o běžné opotřebení a nemá to souvislost s vadným konektorem. Stejný popis stavu přístroje byl použit už při 1. záruční opravě, kterou prodejce i servis uznal.
Podle občanského zákoníku, domnívám se, mám právo na písemné zdůvodnění příčiny proč nebyla tato oprava uznána jako záruční.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.10.2015 09:13, před 8 lety

Podle § 19 zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo reklamovat zboží uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Za porušení této povinnosti může být prodávajícímu uložena pokuta za správní delikt až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce.

Pokud spotřebitel nesouhlasí se závěry reklamace, může postupovat dle předchozího vyjádření dTestu u této stížnosti.

Reakce společnosti

Publikováno
22.10.2015 12:29, před 8 lety

Ze strany nás jako prodávajícího nedošlo k porušení žádného ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Protokol o vyřízení reklamace v písemné formě obsahující mimo jiné i odůvodnění zamítnutí reklamace byl pro spotřebitele, kupujícího, připraven k vyzvednutí spolu s reklamovaným zbožím na prodejně, kde byla reklamace uplatněna, a to z zákonné lhůtě, o čemž byl kupující včas vyrozuměn, přičemž kupující zboží a příslušné dokumenty odmítl na prodejně převzít. Prodlení kupujícího s převzetím zboží a dokladů k reklamaci nemůže jít k tíži nás, jako prodávajícího.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.10.2015 12:34, před 8 lety

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost na vývoj případu reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.11.2015 09:50, před 8 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti se k případu vyjádřit. Stížnost proto uzavíráme.