Společnost


Aradea s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#8072Reklamace mobilu Samsung Galaxy SIII 16gb modrý

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 1 den 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.10.2015, před 5 lety

Jakub Juráň

Znění stížnosti

Dne 26.8 jsem odeslal mobil Samsung Galaxy SIII 16gb modrý na reklamaci z důvodu vyhořele baterie a nefunkčního displeje, který po vyhoření baterie přestal fungovat.PO 30 dnech mi napsali,že si za to můžu sám a mobil mi pošlou zpátky.Už je to skoro 3 týdny kdy měli mobil poslat zpátky a zatím jen stále slibují a nic se neděje.Prosím o jakoukoli pomoct.Mobil jsem kupoval v červnu za 4000.


Požadované řešení

Žádám od společnosti vrácení peněz.Mobil mi nikdy na zem nespadnul.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.10.2015 12:13, před 5 lety

Pokud se na zboží objeví skrytá vada v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, má spotřebitel právo uplatnit reklamaci. Navíc objeví-li se vada v prvních šesti měsících od převzetí, tak jako v tomto případě (koupě telefonu v červnu 2015, reklamace uplatněna dne 26.8.2015), má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Při zamítnutí reklamace tak musí prodávající toto vyvrátit (prokázat, že zboží nebylo v době prodeje vadné).

Uplatnil-li spotřebitel reklamaci, má prodávající povinnost vydat mu písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Byla-li reklamace zamítnuta, prodávající spotřebiteli vydá potvrzení, ve kterém toto zamítnutí musí zdůvodnit.

Pro potvrzení nutnosti informovat v zákonné nebo smluvní lhůtě o vyřízení reklamace citujeme rozsudek Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009, ze dne 27. 7. 2011: "Stanoví-li zákon č. 634/1992 Sb. v § 19 odst. 3 lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; až od tohoto okamžiku lze považovat reklamaci za vyřízenou z hlediska zamezení nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady."

Z hlediska zamezení nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady nepostačuje pouze, pokud je spotřebitel o vyřízení reklamace informován, není-li mu současně umožněno věc z reklamačního řízení převzít. Reklamovaná věc musí být nejpozději v poslední den zákonné lhůty pro vyřízení reklamace připravena k vyzvednutí pro kupujícího na prodejně při osobním vyřizování reklamací, ať již opravená či neopravená z důvodu zamítnutí reklamace jako neoprávněné.

Pokud je reklamace vyřizována na dálku vůči nepřítomné osobě dle § 570 občanského zákoníku, tak jako v tomto případě, formou poštovní přepravy, musí být do konce lhůty pro vyřízení reklamace spotřebiteli umožněno s reklamovanou věcí disponovat, to znamená, že musí být buď reklamované zboží spotřebiteli doručeno, nebo dána možnost si jej vyzvednout na poště, ať již opravené či neopravené v případě zamítnuté reklamace, teprve tímto okamžikem se považuje reklamace za vyřízenou.

Podle reklamačního řádu společnosti je místem pro uplatnění reklamace Arol s.r.o., Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 -Stodůlky. Výslovně je zde uvedeno, že reklamace přijímá podnikatel pouze poštou nebo prostřednictvím kurýrních služeb na výše uvedené adrese.

Nedodržení zákonné, popř. smluvené lhůty pro vyřízení reklamace dává spotřebiteli právo odstoupit od kupní smlouvy. Vrácení peněz však nenastává automaticky, ale je nutné, aby spotřebitel právo u prodejce prokazatelně uplatnil a stanovil lhůtu pro vrácení zaplacené částky na základě uzavřené kupní smlouvy.

Pokud společnost převzala zásilku s reklamovaným výrobkem a po ukončení reklamačního řízení, věc nevydala vlastníkovi zpět, jedná se na její straně o bezdůvodné obohacení. Rovněž i vzhledem k okolnosti, že společnost vyřizuje reklamace pouze na dálku formou pošty či přepravních služeb, a to výslovně uvádí ve svých obchodních podmínkách a reklamačním řádu.

Spotřebitel může zvážit rovněž podání podnětu k provedení kontroly podnikatele státnímu dozorovému orgánu České obchodní inspekci, která dohlíží nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele (rovněž i ust. § 19 odst. 3 tohoto zákona jde-li o vyřízení uplatněné reklamace ve zákonem stanovené lhůtě).

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.1.2016 19:10, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.