Společnost


Wüstenrot pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#8100Neoprávněná platba

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 28 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.10.2015, před 4 lety

Josef Kirchner

Znění stížnosti

Povinné ručení zaplatit?ale bez zelené karty,to přece nejde jezdit bez zelené karty po silnici.A to všechno začalo aš po pul roce a znavyšováním a vzádech s vymahačskou firmou kterou nic nezajímá a vyhrožuje.


Produkt

Když jsem nic nedosta tak zato nemuhu platit.


Požadované řešení

Poslat zelenou kartu a přiložený poukaz kam poslat peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.10.2015 13:15, před 4 lety

Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu a na požádání ji předložit Policii České republiky. Pokud řidič vozidla zelenou kartu nepředloží, hrozí mu pokuta za přestupek až do výše 1 500,- Kč. Pokud by fyzická osoba provozovala vozidlo bez povinného pojištění, může jí být uložena pokuta v rozmezí 5 000,- Kč až 40 000,- Kč.

Podle § 3 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla má pojišťovna povinnost vydat zákazníkovi zelenou kartu a to bezprostředně poté, co bylo povinné pojištění uzavřeno. Zelená karta je platná po dobu, na kterou byla sjednána pojistná smlouva. Tato doba je uvedena na zelené kartě. Po zániku pojištění je pojistník povinen vrátit zelenou kartu bez zbytečného odkladu pojistiteli.

Ve smlouvě musí být vždy uvedena doba trvání pojištění a výše a způsob placení pojistného. Je tedy vhodné si ověřit, za jakých podmínek bylo pojištění sjednáno. Zaniklo-li pojištění uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno (a ve smlouvě nebylo ujednáno její automatické prodloužení), nemůže pojišťovna po zákazníkovi požadovat plnění za období, které následuje po uplynutí sjednané doby, neboť k tomu nemá právní důvod. V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení.

Spotřebitel by měl po společnosti požadovat vysvětlení, z jakého důvodu je po něm vymáhána dlužná částka, případně proč mu nebyla vystavena zelená karta. Nebude-li spotřebitel s odpovědí pojišťovny spokojen, může se obrátit se stížností na Českou národní banku, která vykonává dohled v pojišťovnictví (více informací ohledně podání stížnosti naleznete na webové adrese www.cnbprovsechny.cnb.cz/cs/dohled/zasilani_stiznosti_do_CNB.html).

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.2.2016 15:52, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.