Společnost


Salbio data tech. s.r.o.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#8126Reklamace telefonu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 24 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.10.2015, před 7 lety

Luboš Veselý

Znění stížnosti

Po 8 měsících (záruka 2 roky) používání přestal fungovat reproduktor v telefonu. Fungoval jenom hlasitý odposlech. Vadu jsem reklamoval. Firma mi odpověděla, že telefon poslala k opravě do záručního servisu do Polska. Za 20 dní přišla odpověď, že telefon mi posílají zpět. Prý ho neopraví, jelikož jsem s ním manipuloval. Prý byl v telefonu uvolněný nějaký šroubek s plombou. Ani nevím o jaký šroubek se jednalo. S telefonem jsem nic jiného nedělal jen vložil SIM-ku a datovou kartu. Mimo to si myslím, že i kdyby se uvolnil šroubek tak to zřejmě nemělo vliv na uvedenou závadu. Takže reklamaci měli vyřídit.


Produkt

Colorovo Smartphone, city tone vision CZ. výr.č. 869700013500439


Požadované řešení

Vyměnit zboží, případně opravit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2015 11:46, před 7 lety

Společnost v daném případě automaticky spojuje ztrátu záruky na reklamovaný výrobek s tvrzeným uvolněným šroubkem s plombou v telefonu dle zjištění servisu. I kdyby spotřebitel přístroj otevřel, jeho pouhým otevřením by neměl přijít o záruku. I kdyby tato podmínka byla obsažena v reklamačním řádu, byla by považována v souladu s občanským zákoníkem za neplatnou. Jde o to, že společnost obecně presumuje, že jde o neoprávněný zásah, který vyvolal reklamovanou vadu (nefunkčnost reproduktoru telefonu) nebo zhoršil její následky. Snaží se tím eliminovat náklady, které by vznikly s diagnostikou v případě, že by si vadu skutečně způsobil spotřebitel. Pokud se jedná o vadu, která nebyla způsobena vnějším zásahem spotřebitele, prodávající je povinen ji v rámci záruky bezplatně odstranit.

V případě uznané reklamace výrobku vzniká spotřebiteli nárok podle § 2169 odst. 1 občanského zákoníku na bezplatnou opravu, popřípadě není-li možná či neúčelná, pak na výměnu výrobku za nový bezvadný, pokud však již není skladem, na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Není tedy možné podmiňovat přijetí reklamace či dokonce reklamaci zamítnout z důvodu chybějícího štítku na výrobku, pouhého porušení pečeti, plomby na výrobku, tak jako se stalo v tomto případě. Takovýto postup podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli je nezákonný. Uplatněnou reklamaci lze zamítnout pouze z důvodů, které zákon připouští. Reklamaci může prodejce zamítnout dle § 2170 občanského zákoníku prokáže-li, že spotřebitel reklamovanou vadu způsobil, a to i na základě vyjádření odborného servisu, které bude náležitě odůvodněno a v písemné formě předáno spotřebiteli, tak aby spotřebitel mohl účinně zamítnutou reklamaci rozporovat za pomoci soudního znalce, popřípadě hájit svá práva občanskoprávní cestou. Náležité písemné vydávání reklamačních dozoruje, popř. sankcionuje Česká obchodní inspekce, které může spotřebitel podat podnět k zahájení kontroly.

Reklamaci uplatněnou spotřebitelem prodejce nevyřídí řádně a včas, pokud ji v rozporu s ustanovením občanského zákoníku zamítne pouze z důvodu porušení plomby výrobku bez prokázání příčinné souvislosti s reklamovanou vadou výrobku (vada reproduktoru). Jednalo by se o nezákonný postup vůči spotřebiteli a z jeho strany o nepřiměřený požadavek dle § 1812 odst. 2 občanského zákoníku. Pokud prodejce nevyřídí uplatněnou reklamaci výrobku řádně a včas, může spotřebitel dle své volby požadovat i odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zaplacené kupní ceny výrobku, popř. opravu výrobku či jeho výměnu za nový.

Prodávající nemá povinnost posílat výrobky do servisu na posouzení, případně k opravě, nicméně tak může učinit. Odpovědný za vyřízení reklamace je však stále prodejce, nikoli servis, proto je třeba uplatňovat reklamaci vždy přímo u něj a nechat si o tom vystavit potvrzení.

Spotřebitel by měl nejprve zajít za prodejcem a namítnout mu nesouhlas se způsobem vyřízení reklamace a vyjádřením odborného servisu. Pokud by postoj prodejce byl nadále odmítavý, je třeba sdělit prodejci, že bude závada posouzena znalcem z oboru a že náklady vynaložené na znalecký posudek budou k jeho tíži, pokud bude vada prokázána.

V tomto případě je rovněž podstatné, zda prodejce své zamítavé stanovisko k uplatněné reklamaci náležitě odůvodnil, a to rovněž i ve vztahu k projevům vady při přebírání výrobku do reklamace. Tedy zda se společnost skutečně zabývala vytýkanou vadou. Není totiž možné zamítnout reklamaci, ať již z jakéhokoli uvedeného důvodu, který není příčinou reklamované závady.

Reakce společnosti

Publikováno
17.12.2015 15:30, před 7 lety

Dobrý den,

MT přijat ke dni 24. 9. 2015 k reklamaci s požadavkem záruční opravy. Zaslán do autorizovaného servisního střediska k uplatnění záruční opravy. Autorizovaný servis na základě diagnostiky přístroje zamítl provést záruční opravu - zjištěn neautorizovaný zásah do přístroje.

V případě, že zákazník nesouhlasí s vyjádřením a tvrdí, že daný neautorizovaný zásah je v rozporu s uváděnou závadou, je dokazování na jeho straně. Může se na nás obrátit se znaleckým posudkem.

Mobilsezarukou.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.1.2016 00:02, před 7 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.2.2016 09:27, před 6 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.