Společnost


OKAY Holding a.s. (OKAY s.r.o.; JENA - nábytek, s.r.o.)

Počet nahlášených stížností:168
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

69%
31%
Toto skore je založeno na 59 stížnostech.

#8129Neuznaná reklamace vysavače Samsung VCC4790

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 27 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
22.10.2015, před 5 lety

Pavol Seldák

Znění stížnosti

Dobrý den,
Vysavač značky Samsung VCC4790 jsem zakoupil v prodejně OKAY v Mostě dne 11.10.2015. Vysavač byl provozován a udržován dle návodu. Po celou dobu funkční bez závad, snad se více zahříval ale asi jako všechny vysavače. Při úklidu dne 2.10.2015 najednou vypnul. Myslel jsem že z důvodu přetížení. Dne 7.10.2015 jsem podal reklamaci na prodejně OKAY v Mostě, ta byla postoupená autorizovanému servisu Samsung, firma Interservis Liberec. Dne 13.10.2015 mi reklamace nebyla uznána z důvodu ("silně znečištěn zadní filtr, prostor pod nádobou,elektronika, motor, vinutí, zničeny lopatky sání a shořelý motor, přistroj používán v rozporu s návodem na obsluhu"). Již v popise závady se mi nezdá že jsou zničeny lopatky, to by se tam muselo rozsypat ložisko. Daný typ vysavače jsem vybíral díky cyklonovému systému sání a ještě filtru pod ním, to se jevilo na první pohled jako kvalitní výrobek. Dle mého názoru jde o technickou konstrukční vadu netěsnosti výrobku a nedostatečně dimenzovaného filtru, kde se jemný prach dostane až na části motoru a elektroniky a dojde k poškození.
Před koupi výše uvedeného vysavače jsme ve STEJNÉ DOMÁCNOSTI cca 7 let používali bezsáčkový vysavač zn.BRAVO (funkční dodnes), kde se používáním poškodila sací hadice a již se nedala koupit.
Budu rád za Vaši radu nebo pomoc při dalším postupu, děkuji.


Produkt

vysavač Samsung VCC4790, 2000W, výrobní číslo:11698FDF300105E


Požadované řešení

Jsem přesvědčen, že jsme daný vysavač užívali a prováděli údržbu podle návodu chtěl bych buď vrátit peníze nebo si koupit jiný vysavač.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2015 09:52, před 5 lety

Odpovědný za vyřízení reklamace je vůči kupujícímu výhradně podnikatel, u kterého bylo zboží zakoupeno, tedy se kterým byla uzavřena kupní smlouva ohledně prodaného výrobku. Nárok na výměnu zboží za identické bezvadné, popř. nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené kupní ceny, lze uplatnit výlučně ve vztahu k prodejci, servis je určený pouze k případné opravě a posouzení vady výrobku dle § 2172 občanského zákoníku.

Spotřebitel by měl nejprve zajít za prodejcem a namítnout mu svůj nesouhlas s vyjádřením servisu k uplatněné reklamaci. Pokud by postoj prodejce byl nadále odmítavý, je třeba sdělit prodejci, že bude závada posouzena znalcem z oboru a že náklady vynaložené na znalecký posudek budou k jeho tíži, pokud bude vada prokázána.

Zamítl-li prodávající reklamaci, která byla uplatněna po uplynutí šesti měsíců od převzetí věci a spotřebitel se zamítnutím nesouhlasí, je na něm (důkazní břemeno se obrací po šesti měsících od převzetí věci dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku), aby prodávajícímu prokázal, že se jedná o závadu, na kterou se vztahuje záruka. V daném případě, že vady reklamovaného zboží jsou způsobeny okolnostmi, za které je plně odpovědný prodejce (tedy nekvalitním, nesprávným provedením výrobku, popřípadě použitím nekvalitních materiálů). Takovým spolehlivým důkazem bude posudek znalce z oboru.

V případě uznané reklamace výrobku vzniká spotřebiteli nárok podle § 2169 odst. 1 občanského zákoníku na bezplatnou opravu, popřípadě není-li možná či neúčelná, pak na výměnu výrobku za nový bezvadný, pokud však již není skladem, na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Rozhodl-li však prodávající o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci. V daném případě by bylo vhodné celou situaci se soudním znalcem nejprve zkonzultovat a následně učinit další kroky.

Reakce společnosti

Publikováno
19.11.2015 07:49, před 5 lety

Vážený pane Seldáku,

reaguji na Váš podnět k reklamaci, který jste zde uveřejnil.

Na základě Vašeho podnětu se celou situací zabýval náš reklamační specialista, který prověřil veškeré okolnosti případu.
Je mi velice líto, že jste byl nucen řešit se zakoupeným vysavačem popsané nepříjemnosti. Rádi bychom celou sitauci uzavřeli k Vaší spokojenosti, dovoluji si Vás proto pozvat k návštěvě prodejny OKAY 1026 Most, kde Vám vysavač vyměníme za nový. Pokud se ovšem rozhodnete, že již o vysavač zájem nemáte, samozřejmě Vám vrátíme Vaše peníze.

Omlouvám se Vám za způsobené nepříjemnosti a pevně věřím, že i nadále zůstanete naším zákazníkem.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Lucie Rosypalová,
vedoucí oddělení komunikace
Okay.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.12.2015 08:40, před 5 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Pavol Seldák

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.12.2015 00:58, před 5 lety

Dobrý den,
Po obdržení reakce společnosti, jsem navštívil prodejnu Okay v Mostě kde mi vysavač ochotně vyměnili. Děkuji tímto za pomoc při řešení, s pozdravem P.Seldák.