Společnost


MOBILHIT, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#8149Neuhrazené poštovné při odstoupení od smlouvy pro její porušení

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

8 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.10.2015, před 5 lety

Martina Řeháková

Znění stížnosti

Objednala jsem si na eshopu Leontyna.cz dva kusy bezešvého spodního prádla. V den přijetí balíku jsem zboží rozbalila a zjistila, že oba kusy jsou vadné, mají vyjeté švy, deformace. Ihned jsem kontaktovala prodejce, že dodané zboží neodpovídá udané jakosti a popisu a proto odstupuji od smlouvy z důvodu, že zboží neodpovídá jeho popisu, udaným vlastnostem a jakosti. Zboží jsem odeslala na adresu provozovny vč. písemného odstoupení. Prodejce mi vrátil zpět částku hodnoty zboží bez poštovného, které jsem vynaložila na dodání zboží ke mně a tento nárok odmítá uznat. Já se však opírám o již řešený obdobný případ zde na "stížnostech" a na mé tvrzení, že odmítám platit za službu dopravy za zboží, které nemohu užívat.


Produkt

Lormar podprsenka Mousse 2 ks


Požadované řešení

Vrácení ceny přepravy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.10.2015 10:53, před 5 lety

U smluv uzavíraných distančním způsobem, tedy za použití prostředků komunikace na dálku (do této kategorie spadá rovněž veřejná komunikační síť jako je internet, popřípadě i elektronická pošta) má spotřebitel právo odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží podle § 1829 občanského zákoníku. Toto ustanovení na ochranu spotřebitele je v právní úpravě zakotveno z důvodu, že si kupující nemůže zboží vyzkoušet před uzavřením smlouvy.

Odstoupil-li spotřebitel v této lhůtě, musí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny finanční prostředky včetně nákladů na dodání (podle § 1832 občanského zákoníku), které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

Pokud tak neučiní, ocitá se podnikatel v prodlení a spotřebitel se může domáhat nejen dlužné částky, ale také zákonného úroku z prodlení stanoveného nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Za způsob dodání zboží se ale pro účely občanského zákoníku nepovažuje osobní odběr.

Reakce společnosti

Publikováno
27.10.2015 15:18, před 5 lety

Z naší strany, dle našeho názoru, k pochybení nedošlo. Zákazníkovi byla vrácena kompletní zaplacená částka, včetně poštovného od nás (dodavatele) k zákazníkovi.

Zákazník nárokuje ještě další poštovné za zpětné zaslání zásilky od zákazníka zpět do e-shopu, z důvodu vady na zboží. Tato vada ale nebyla dovozcem zboží uznána, považujeme tedy zaslané zboží za bezvadné. Následně bylo postupováno, jakoby zákazník vrátil zboží ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu vrácení zboží.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.10.2015 16:10, před 5 lety

Pokud podnikatel vrátil spotřebitelce zaplacenou částku včetně výdajů na poštovné, dodržel svou zákonnou povinnost, která byla popsána v předchozím vyjádření dTestu.

Stížnost přeřazujeme nyní na spotřebitelku, která má možnost na vývoj případu reagovat.


Martina Řeháková

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.10.2015 19:24, před 5 lety

V dotazu jsem se upsala. Poštovné, které bylo účtováno na dodání zboží mi bylo uhrazeno. Já nárokuji náhradu poštovného, které jsem vynaložila na vrácení vadného zboží z důvodu nedodržení jakosti. Prodejci jsem obratem po rozbalení zaslala informaci, že zboží je vadné, zaslala fotodokumentaci a informaci, že budu odstupovat od smlouvy pro nedodržení jakosti. Jasně jsem p. Skopalové, která za tuto společnost podepisovala e-mailovou korespondenci uvedla, že zboží zašlu Českou poštou a zašlu jim potvrzení o zaplacení spolu s číslem účtu. Poté jsem zaslala podací lístek. Od počátku prodejce nerespektoval, že zboží neodpovídá popisu a jakosti a už od počátku postupoval tak, že odstupuji ve 14ti denní lhůtě. Proč bych měla hradit poštovné za zboží, které bylo dodáno vadné a které jsem vracela zpět z důvodu, že ho nemůžu používat? Prodejci jsem v e-mailové komunikaci navrhovala, že chci odstoupit od kupní smlouvy a vrátit peníze a nebo vymněnit za nový kus, také jsem uváděla, že budu nárokovat toto poštovné. Následně mi byl zaslán formulář pro vrácení zboží, který mám vyplnit a zaslat zboží zpět, odstoupení od smlouvy pro nedodržení jakosti jsem zaslala písemně spolu se zbožím. Navíc se domnívám, že názor dovozce by v tomto případě byl na místě, pokud bych zboží reklamovala, tzn. v průběhu používání se na zboží stala vada. Ta ale byla v okamžiku převezetí zboží. A pokud bych reklamovala vadu, tak o reklamaci se domnívám rozhoduje prodejce, nikoliv dovozce. O vadách na zboží mám kompletní fotodokumentaci, tu jsem prodejci předkládla hned v den přijetí zboží.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.10.2015 11:54, před 5 lety

Podle znění § 1832 odst. 1 občanského zákoníku je podnikatel povinen po odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží. Tuto povinnost potvrzuje i judikatura Soudního dvora EU ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Podnikatel nemusí vracet plnou výši nákladů na dodání jen v případě, že si spotřebitel nevybral nejlevnější způsob dodání.

Podnikatel na druhou stranu nenese náklady spojené s vrácením zboží, pokud o tom spotřebitele informoval v souladu se zákonem (viz § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku). Nákladem spojeným s vrácením zboží je například poštovné, které spotřebitel uhradí při zaslání zboží zpět prodávajícímu. Náklady na pokrytí případného vrácení zboží nelze zahrnout do ceny za dopravu ani do ceny zboží.


Martina Řeháková

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.10.2015 13:12, před 5 lety

Já jsem neodstupovala od smlouvy z důvodu, že bych se rozmyslela a zboží vracela. Zboží nemělo udanou jakost a kvalitu. Ihned v den obdržení jsem zaslala fotky a e-mail prodejci, že zboží vykazuje vady. Navrhla jsem prodejci, že mi může kusy vyměnit za nové nebo vrátit peníze. Prodejce následně jednal tak, že od smlouvy odstupuji a v žádném e-mailu nerozporoval můj záměr. Několikrát jsem upozornila, že budu nárokovat poštovné z toho důvodu, že jsem rušila smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení. Prodejce mne neupozornil, že by toto vyvracel.
Opětovně si dovoluji zdůraznit, že jsem neodstoupila, protože se mi zboží nelíbilo, nehodilo se mi, ale protože bylo poškozené, nejakostní, nesplňující kvalitativní požadavky zboží. Prodejce dále neřešil, že mi vymění za nový kus, ale zvolil možnost vrácení peněz, kterou jsem navrhovala jako jednu ze dvou možností v e-mailu.
Dle článků na dtestu zmiňuji a cituji tento výňatek: "Spotřebitel tedy náklady s vracením nese v případech, kdy vrací zboží odpovídající objednávce prostě proto, že si koupi rozmyslel. Pokud odstupuje od smlouvy z toho důvodu, že mu bylo doručeno vadné nebo poškozené zboží, má právo na proplacení „poštovného“ v obou směrech ".

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.10.2015 13:33, před 5 lety

V takovém případě by se však jednalo spíše o uplatnění reklamace, v rámci které byl uznán nárok spotřebitelky na odstoupení od smlouvy. V případě uznané reklamace má pak spotřebitelka právo požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů v souladu s § 1924 občanského zákoníku.

Spotřebitelce tak doporučujeme upozornit prodávajícího na účinnost výše uvedeného ustanovení a žádat vyplacení částky za poštovné jako náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s oprávněnou reklamací.

Reakce společnosti

Publikováno
29.10.2015 15:03, před 5 lety

Trváme na svém vyjádření, že zboží žádnou vadu nevykazovalo. Zboží nebylo ani nejakostní, ani poškozené. Nárok na reklamaci nebyl uznán ani ze strany dovozce zboží, kterému bylo zboží odesláno na posouzení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.10.2015 15:52, před 5 lety

Jak již bylo zmíněno, záleží, zda se jednalo o odstoupení od smlouvy bez udání důvodů nebo o uplatnění práva z vadného plnění. Pokud spotřebitelka požadovala nápravu, byla uplatněna reklamace a spotřebitelka má tak nárok na proplacení nákladů spojených s reklamací.


Martina Řeháková

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.10.2015 16:57, před 5 lety

Uplatnila jsem právo z vadného plnění, o tom jsem informovala prodejce, o tom,že budu nárokovat také poštovné k němu jsem několikrát informovala, prodejce nic nerozporoval, zaslal dobropis a proplatil fakturu za zboží + přepravné, které hradil on za zaslání ke mně. Jakmile jsem se začala domáhat poštovného, které jsem vynaložila za odeslání tohoto vadného plnění, začal prodejce argumentovat tím, že dodozce jim reklamaci neuznal.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.10.2015 17:34, před 5 lety

Stížnost přeřazujeme nyní na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
30.10.2015 13:40, před 5 lety

Dobře, uznáváme své pochybení. Správný postup měl být zamítnutí reklamace a vrácení zboží zpět spotřebiteli. Příště již takový postup zvolíme. Je to pro nás poučení a nová zkušenost. V tomto konkrétním případě tedy vrátíme spotřebiteli náklady na další poštovné. Reklamace a odstoupení v zákonné lhůtě budeme důsledně rozlišovat. Děkuji za pomoc s vyjasněním problematiky.


Martina Řeháková

Uzavření stížnosti

Publikováno
3.11.2015 12:04, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Prodejce navrátil poštovné, děkuji za vyřízení.