Společnost


HP TRONIC Zlín spol. s r.o. (dříve DATART INTERNATIONAL,a.s.)

Počet nahlášených stížností:172
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#8197Zamítnutí reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 24 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.10.2015, před 6 lety

Lukáš Krásný

Znění stížnosti

Zakoupil MT zn. Apple a po roce používání začala občas vypadávat funkce membránového tlačítka pod displejem, které kromě ovládacích funkcí slouží jako identifikační snímač otisku prstů a nahrazuje tak při zapnutí zadání číselného hesla.

Předal jsem tedy telefon prodejci do záruční opravy a prodejce poslal telefon do záruční opravy organizaci Český servis a. s. Servis přijal telefon do opravy 1. 10. 2015 s tímto popisem závady: nefunguje tlačítko na displeji, otisk prstu, samovolně se restartuje. Servis tedy přijal omezeně funkční telefon s občasnou závadou tlačítka home.

Servis nedoložil žádný servisní úkon, nebyl schopen doložit ani fotodokumentaci rozebraného telefonu a jeho údajných závad a vyslovil domněnku o blíže nespecifikovaném neautorizovaném zásahu.

Bez jakýchkoliv doložených servisních úkonů servis odeslal telefon prodejci s touto Zprávou technika: Vzhledem k neautorizovanému zásahu do zařízení (chybějící těsnění pod home button tlačítkem) nelze provést opravu v autorizovaném servisu. Vráceno v původním stavu bez opravy.

Prodejce mi vrátil nefunkční MT s tím, že zamítli záruční opravu protože se jedná o neautorizovaný zásah do telefonu a že chybí těsnění pod tlačítkem home button. Samozřejmě s vyjádřením servisu jsem nesouhlasil jelikož o telefon jsem se staral líp jak o sebe a podal jsem stížnost u prodejce. Samozřejmě po dalším čekaní přišla odpověď, ze bohužel společnost DATART s výrokem servisu nemůže nic dělat a ze si mam MT vyzvednout.

Jelikož vím, že telefon nebyl nikdy a nikým rozděláván dal jsem ho k posouzení soudnímu znalci, který samozřejmě zjistil ze telefon byl v super stavu a niky nerozebírán a že žádné těsnění pod tlačítkem být nemá a divil se, jak servis mohl přijít na tuto závadu, když MT ani nerozdělal.

Takže jsem se znaleckým posudkem opět šel na reklamační oddělení kde jsem si nechal zavolat vedoucího prodejny a tem se vše naskenoval kvůli posouzení někoho jiného. Samozřejmě jsem uvedl, že odstupuji od kupní smlouvy a že budu chtít vrátit peníze a všechny vynaložené náklady což si poznačili. Tak teď čekám co si zase vymyslí. Jinak rozhodně společnost DATART nedoporucuji!!!


Produkt

Apple Iphone 5S


Požadované řešení

Vrácení peněž


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.10.2015 15:37, před 6 lety

Jestliže prodávající reklamaci zamítne a znalecký posudek prokáže oprávněnost reklamace, může spotřebitel namítat nevyřízení reklamace řádně a včas v rozporu s § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. Marné uplynutí lhůty pro řádné vyřízení reklamace zakládá právní fikci podstatného porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel v takovém případě právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.

Odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat prodejci v písemné formě, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou. Dodejku je třeba uschovat pro potřeby pozdějšího dokazování. Prodejci je vhodné zároveň určit lhůtu k vrácení dlužné částky.

Spotřebitel může také nárokovat náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s oprávněnou reklamací, a to dle § 1924 občanského zákoníku.

Nevrátí-li prodávající finanční prostředky v určené lhůtě, ocitá se v prodlení a lze na něm požadovat i úroky z tohoto prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Bude-li prodávající i nadále v prodlení, doporučujeme spotřebiteli vyzvat ho k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu, a to nejméně 7 dní před případným podáním žaloby k soudu. V případném soudním řízení pak bude možné vymáhat kromě samotného dluhu i náhradu nákladů tohoto řízení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.1.2016 18:26, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.