Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#8204Nedodané zboží a zaplacené předem

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

25 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.10.2015, před 5 lety

Nikola Királyiová

Znění stížnosti

Dobrý den,
objednala jsem si na www.vyprodej-zbozi.cz 19.10.2015 dětské povlečení Toy story. Přišel mi mail o přijetí objednávky, zboží jsem obratem uhradila bankovním převodem. Zboží však nedorazilo, nikdo se mailem neozval ani na mé dotazy, telefon 704403239 (pí.Radová) mi nikdo nebere.


Produkt

Krásné bavlněné povlečení Toy Story 3


Požadované řešení

Vrácení peněz

Výprodej-zboží.cz
Malkovského 597, Praha Letňany
http://www.vyprodej-zbozi.cz
vyprodej-zbozicz@seznam.cz
62438212


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.10.2015 08:11, před 5 lety

Kupní smlouva byla v daném případě uzavřena a spotřebitelka uhradila požadovanou cenu za zboží. Prodávajícímu vznikla povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.

To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.).

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (Jana Radová, Praha 18, Letňany, Malkovského 597). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Pro případ, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Pokud by spotřebitelka výše uvedené kroky učinila (zaslaná výzva k plnění se stanovením konkrétní lhůty ke splnění dluhu, odstoupení od uzavřené kupní smlouvy)a podnikatelka přesto nesplnila svůj závazek ve stanovené lhůtě spotřebitelkou, pak má spotřebitelka rovněž možnost podat podnět České obchodní inspekci, neboť se v daném případě může jednat o klamavou obchodní praktiku, případně spotřebitelka může podat i trestní oznámení Policii ČR pro trestný čin poškozování spotřebitele.

Jedná se o speciální případ podvodu, který je přísněji trestný než podvod dle § 209 TZ, protože u prodeje zboží v obchodě se předpokládá vyšší důvěra zákazníka v poctivost prodeje. K trestní odpovědnosti se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelkou se sčítá.

Případné trestní oznámení může spotřebitelka podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2015 09:30, před 5 lety

Stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, neboť nás o to požádala. Důvodem je doplnění případu.


Nikola Királyiová

Uzavření stížnosti

Publikováno
24.11.2015 19:36, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Zboží mi po několika emailech a smskách díky bohu včera přišlo.