Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#8281Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

12 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
07.11.2015, před 5 lety

Leona Zámečníková

Znění stížnosti

19.10.2015 jsem objednala zboží na výprodej-zboží.cz za sumu 725,-poprvé jsem zadala dodání na dobírku- při žádosti o změnu mi bylo ihned odpovězeno,že mám objednávku provést znovu -tu jsem provedla a následně zaplatila převodem.Dodnes žádné info o zpoždění či nedodání zboží. telefon nefunguje.


Požadované řešení

dodání zboží nebo vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.11.2015 21:30, před 5 lety

Kupní smlouva byla v daném případě uzavřena a spotřebitelka uhradila požadovanou cenu za zboží. Prodávajícímu vznikla povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.

To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.).

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (Jana Radová, Praha 18, Letňany, Malkovského 597). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Pokud by spotřebitelka výše uvedené kroky učinila (zaslaná výzva k plnění se stanovením konkrétní lhůty ke splnění dluhu, odstoupení od uzavřené kupní smlouvy) a podnikatelka přesto nesplnila svůj závazek ve stanovené lhůtě spotřebitelkou, pak má spotřebitelka rovněž možnost podat podnět České obchodní inspekci, neboť se v daném případě může jednat o klamavou obchodní praktiku, případně spotřebitelka může podat i trestní oznámení Policii ČR pro trestný čin podvodu.

Případné trestní oznámení může spotřebitelka podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.


Leona Zámečníková

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.11.2015 15:11, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: vyřešeno - dnes mi bylo zboží v pořádku doručeno