Společnost


ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#8297Nedodané zboží, neznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

8 měsíců 18 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.11.2015, před 6 lety

Ludmila Macová

Znění stížnosti

Asi v listopadu 2012 jsem si na internetu a telefonicky objednala a pak zaplatila (9900,- Kč - fakt.č.402745)"Revitalizační program"na snížení váhy o 60 kg za 1 rok s tím,že v případě neúspěchu mi budou peníze vráceny.
Obdržela jsem jídelníček jen na půl roku.Po 3 měsících se váha snížila,ale během dalších asi 5 měsíců se vrátila na původní hodnotu.Žádala jsem proto několikrát písemně i mailem (odstoupení od smlouvy z 19.12.2013) o vrácení zaplacené částky,které zamítli s tím,že mám začít znovu od začátku. Druhou polovinu jídelníčku do dnešního dne nedodali,čímž nedodrželi smlouvu o dodání zboží.
Protože už nevěřím,že se mi podaří dle jejich "Programu" váhu snížit,
nechci pokračovat (také z finančních důvodů a zhoršení zdraví - dieta a pohybové omezení).


Požadované řešení

Vrácení celé zaplacené částky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2015 16:20, před 6 lety

Jelikož byla smlouva sjednána před účinností v současnosti platného občanského zákoníku z. č. 89/2012 Sb., tak se právní vztahy založené touto smlouvou budou řídit zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Zavázala-li se společnost k určitému plnění, musí jej také splnit. Neučiní-li tak ve sjednané době, ocitá se v prodlení. Jestliže závazek nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě spotřebitelem mu poskytnuté, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Dala-li společnost ke svému produktu navíc záruku vrácení peněz v případě, že zákazník nebude s výsledky spokojen, musí svému závazku dostát. Bude však záležet, jaké záruční podmínky byly sjednány a na co se vztahují.

Reakce společnosti

Publikováno
16.11.2015 06:52, před 6 lety

Dobrý den,

děkuji, že nám bylo umožněno reagovat na tuto stížnost paní Macové. Pokusím se situaci uvést na pravou míru, když to bude složité vzhledem tomu, že nemáme svolení výše uvedené paní k tomu, abychom zde uvedli její zdravotní stav a proč jsme daným způsobem postupovali. Pokud by nám zde paní Macová svolení dala, určitě by to vneslo více jasno do tohoto sporu.

Naše společnost sestavuje individuální Revitalizační plány svým klientům přesně dle jejich potřeb a to ať na odstranění zdravotního problému či například na snížení nadváhy. Při tomto sestavování plánu postupuje vždy velmi pečlivě a proto vždy od klienta vyžadujeme podrobné informace jak o zdravotním stavu, tak lécích které užívá nebo třeba i alergiích na různé potraviny a podobně. Na základě těchto údajů jsme potom schopni sestavit individuální plán, pomocí kterého klient může dosáhnout požadovaného cíle. Objednávky zdravotních jídelníčků klienti provádějí zde: http://vyziva.organismu.cz/ Stejně tak jsme postupovali i u paní Macové. I přes to, že klientka se začala stravovat dle plánu o více než dva měsíce později díky zdravotním komplikacím, tak po prvních třech měsících měla velmi dobré výsledky. Zhubla výrazných 9 kilogramů a byla na dobré cestě dosáhnout svého cíle. To je mnohdy velmi složité, pokud klient prodělal již více diet, jako tomu bylo v tomto případě. Dle našich záznamů se s klientkou řešila i náhrada různých surovin za jiné, jelikož ji nedělali dobře.

Bohužel po těchto třech měsících přestala být paní Macová v kontaktu s naši výživovou konzultantkou, která ji měla být nápomocna k dalšímu váhovému úbytku. To je ovšem velmi důležité, protože jinak nejsme schopni reagovat na aktuální situaci. Když se poté paní Macová ozvala s tím, že nehubne dál podle plánu, ale naopak přibrala na váze, bylo ji konzultantkou doporučeno první tři měsíce plánu zopakovat a hlavně setrvat i další měsíce v úsilí a stravovat se dále podle původně nastaveného plánu. Paní Macová ale po nás požadovala a požaduje sestavený plán na zbývajících 6 měsíců. Z logiky věci, aby dosáhla vytyčeného plánu ji ale vyhovět nemůžeme i kdybychom chtěli. Revitalizační plány sestavujeme vždy podle aktuálních informací klienta, tak i jeho zdravotního stavu. Pokud nemáme aktuální údaje, jak to bylo v tomto případě, nemáme jak zbytek plánu sestavit. Druhá podstatná věc je, že jsme paní Macové měli sestavit plán na zhubnutí určité váhy. Pokud se ale po několika měsících odchýlila od plánu, není možné to v další fázi „dohnat“. Je třeba se tohoto plánu od začátku až do konce svědomitě držet. Ikdyž se to paní Macové nezdá, plán není možné sestavit na delší dobu než 6 měsíců dopředu, v ideálním případě u většiny klientů praktikujeme 3 měsíční fáze, které jsou přesnější a u kterých můžeme seskládat potraviny a suroviny i podle toho, zda jsou sezónní či nikoliv. Nemělo by smysl klientům sestavit plán ze surovin, které v daném období, kdy si u nás objednají plán, jsou nedostupné.

Proto paní Macové nabízíme to stejné jako v našich odpovědích na její emaily a dopisy, na které dále už bohužel nikdy nereaguje. Pokud se nám ozve a chce stále snížit váhu, jak byl její prvotní cíl, je ji k dispozici konzultantka, která ji bude při tomto nesnadném úkolu k dispozici. Můžeme ji plán sestavit naprosto od začátku i z toho důvodu, aby uvedené suroviny odpovídaly měsíci, ve kterém hodlá začít. A hlavně protože za tu dobu se zcela jistě změnil její zdravotní stav tak, jak uvádí ve svých reklamacích. Vyžaduje to ovšem z její strany spolupráci, komunikaci a snahu o dodržování stravovacího plánu. Alespoň takovou jakou měla první tři měsíce.

Její důvody proč nechce pokračovat v Revitalizačním plánu se nám zdají zvláštní a hlavně nemůžeme a nemohli jsme je ovlivnit my sestavením plánu – tedy jak uvádí paní Macová „z finančních důvodů a zhoršení zdraví - dieta a pohybové omezení“.

Jan Anděl za společnost Zdraví s úsměvem

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2015 15:57, před 6 lety

Od spotřebitelky jsme obdrželi následující vyjádření:

"Již několikrát jsem společnosti Zdraví s úsměvem psala o finančních a zdravotních důvodech, které mně neumožňují pokračovat v Revizalizačním programu. Prostě nemám peníze na nákup potravin nutných pro stravování se dle revit.programu. A pro omezení pohyblivosti a bolesti si nedokážu připravit jídlo.´ Neozývala jsem se proto, že mi poradkyně společnosti řekla, abych se ozvala až dosáhnu požadovaného snížení váhy. Jelikož se mi to ani po 9 měsících nepodařilo,i když jsem se celou dobu stravovala přesně podle nastaveného plánu (váha se místo snižování zvedala), požádala jsem o odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. !!! NIKDY JSEM NEPOŽADOVALA PLÁN NA DALŚÍCH 6 MÉSÍCŮ !!!!! FINAĆNÍ DŮVODY: Jsem 71-letá důchodkyně - diabetik a bydlím sama v rodin. domku (manžel zemřel v r.2012). Mým příjmem je důchod a sociál.příspěvek. Když zaplatím všechny nutné výdaje, t.j. elektřina, topení,voda, televize, internet, rozhlas, splátky na půjčku, pojištění, odpady, doplatky za léky, dopravu k lékaři, za pomoc v domácnosti, občas dovoz obědů atd. zůstane mně max. 3500,- Kč,- l (asi 120.- KČ na den) na nákup všeho ostatního, což je při současných cenách málo na nákup nutných kvalitních potravin k revit.programu a při diabetu. ZDRAVOTNÍ DŮVODY:(mám průkaz ZTP) - nesnášenlivost některých potravin (mléko a mléčné výrobky, potraviny s lepkem) a léků, problémy se zažíváním, cukrovka, dieta, - dále omezení pohyblivosti - velmi bolestivé onemocnění páteře, kolenních, kyčelních i ramenních kloubů, pohybuji se pomocí franc.holí a chodítka doma, také na elektr.vozíku, pokud to zvládnu. V domácnosti potřebuji pomoc při žehlení, úklidu, nakupování, umývání. Občas si nejsem schopna ani připravit jídlo. Domnívám se, že výše uvedené důvody jsou dostačující pro ukončení snahy o snížení váhy dle revital.plánu. Po zkušenostech už také nevěřím, že se mi podaří dle revit.plánu váhu snížit. Prosím proto o vrácení zaplacené částky"

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, která má možnost se k vývoji případu vyjádřit.

Reakce společnosti

Publikováno
9.12.2015 13:45, před 6 lety

Dobrý den,

velmi nás mrzí složitá finanční situace paní Macové. Bohužel se nám zdá, že tato situace je jediným motivem k tomu, proč je nespokojena s našim Revitalizačním plánem. Nemůžeme souhlasit s tím, že potraviny uvedené v jejím plánu jsou drahé. Jsou to běžně dostupné potraviny ať z běžných supermarketů nebo případně z prodejen zdravé výživy, nehledě na to, že není problém nahradit potraviny, které jsou pro paní Macovou nedostupné za jiné.

Možná bych ještě doplnil něco, co zde nebylo uvedeno. Paní Macová zaplatila celý Revitalizační program dopředu, protože jej chtěla dodržovat a my jsme ji proto vypracovali první polovinu s tím, že po půl roce obdrží druhou, připravenou podle přesných a aktuálních dat, které nám měla sdělit. Paní Macové se dle jejího vyjádření stravovala přesně podle plánu a ze začátku opravdu výrazně zhubla), ale v současné době již nemá peníze na nákup potravin v tomto plánu uvedených a proto chce odstoupit od naši smlouvy. Z tohoto nám ale vyplývá, že paní Macová se ne naši vinou dostala do finanční tísně a tak se rozhodla, že prostě bude chtít odstoupit od naši smlouvy a získat celou částku nazpět, ikdyž s plánem pracovala 9 měsíců. Potom by z toho mohla být absurdní situace, kdy si někdo koupí automobil, po roce například přijde o práci a nebude mít na benzín a proto jej bude chtít vrátit automobilce za plnou cenu, protože již nemá na jeho provoz.

Velmi se nás dotklo i její tvrzení o tom, že se naši konzultantce neozvala, protože nedosáhla požadované váhy. Konzultantka má být přeci ta první, která ji může při tomto pomoci a pokud paní Macová nehubla a naopak přibírala na váze, měla se s ní co nejdříve spojit, abychom tuto situaci mohli řešit.

Chápeme, že paní Macová má v současné době zdravotní problémy, ale Revitalizační plán si objednala v roce 2012, který jsme ji připravili dle jejich aktuálních možností a za ten nám zaplatila. Ten reflektoval její zdravotní problémy v té době a byl připraven dle toho, co nám sdělila. Nemyslím si, že popis jejich aktuálních zdravotních problémů na sklonku roku 2015 bychom s tím měli spojovat. Navíc jsme schopni připravit jídelníčky pro klienty, kteří mají jak alergii na mléko, tak i na lepek ale třeba i když mají cukrovku takže to není důvod proč se neřídit jídelníčkem.

Jan Anděl za společnost Zdraví s úsměvem

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2016 10:02, před 6 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Ludmila Macová

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.1.2016 13:35, před 6 lety

Vyjádření spotřebitelky pro právního poradce:
Mám prosbu, zda by bylo možné, abych nemusela komunikovat se společností "Zdraví s úsměvem" já, ale abyste mou stížnost s uvedenou společností řešil přímo vy sám.
Dodala bych Vám veškerou písemnou a mailovou korespondenci mezi mnou a společností.
Já sama už nevím co odpovědět a jak se bránit jejich obviňování mne, která nejsou pravdivá. Působí mně to psychické problémy - jen co uslyším nebo uvidím jejich název začnu se třást a začnou mi téct slzy. Domnívám se, že mám pravdu já.
Děkuji předem za odpověď. L. Macová

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2016 16:06, před 6 lety

Služba VašeStížnosti.cz neumožňuje, aby právní poradci zastupovali jednu ze stran sporu, při řešení stížností je totiž nutné, abychom zachovávali nestrannost.

Odstoupit od smlouvy je možné, pokud druhá strana poruší závazek podstatným způsobem. Za podstatné porušení smluvních povinností by mohlo být považováno neuskutečnění sjednaného plnění ani po výzvě (nedodání výživového plánu) nebo například také vadné plnění (prodávajícím zaručené výsledky se nedostavily ani po dodržení instrukcí).

Nebude-li v rámci služby VašeStížnosti.cz dosaženo dohody, budeme nuceni stížnost uzavřít. Nyní dáváme prostor pro odpověď společnosti.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2016 11:17, před 6 lety

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případný spor je možné řešit v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na lince 299 149 009.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.6.2016 13:02, před 6 lety

Od spotřebitelky jsme obdrželi následující sdělení:

"Žádám od společnosti Zdraví s úsměvem vrácení částky za nedodanou polovinu revitalizač. programu na snížení váhy - tj. 5000,- Kč. Již žádné diety ani diet.programy nepotřebuji, hubnu i bez nich. V případě, že to bude možné, předejte, prosím, mé stanovisko společ. Zdraví s úsměvem,s.r.o.
S pozdravem L. Macová"

Stížnost proto znovu otevíráme a dáváme společnosti prostor pro vložení svého vyjádření.

Reakce společnosti

Publikováno
28.6.2016 07:57, před 6 lety

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že nám paní Macová celou dobu neumožnila naprosto přesné sestavení pokračovací Revitalizačního plánu, jelikož nám nechtěla sdělit svůj momentální zdravotní stav ani ostatní potřebné údaje, tak jsme paní Macové Revitalizační plán sestavili dle poslední konzultace, kdy s námi ještě komunikovala a zásilku ji odeslali 26.1.2016. Bohužel si ji paní Macová nepřevzala a vrátila se nám zpět na pobočku. Doklad o zaslání zásilky samozřejmě můžeme přiložit.

s pozdravem

Jan Anděl za společnost Zdraví s úsměvem

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2016 10:58, před 6 lety

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitelku.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2016 09:45, před 6 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.