Společnost


Klára Slaninová

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#8312Neuznaná reklamace služby - neabsolvovaný kurz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 1 den 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.11.2015, před 7 lety

Libuše Kaprálová

Znění stížnosti

Objednávkou přes internetové stránky studia paní Slaninové jsem se v únoru l.r. přihlásila do tanečního kurzu s názvem Smarty o 18 hodinách v ceně 2.250 Kč. Tento kurz jsem předem uhradila bankovním převodem dne 2.3.2015. Paní Slaninová nevystavuje žádné faktury ani nedává klientkám potvrzení o přijaté platbě. V rámci kurzu jsem absolovala pouze 4 hodiny a pak z důvodu úrazu 5. dubna a zdravotních komplikací kurz nedokončila. Písemně (emailem), telefonicky i zanechání vzkazů byla paní Slaninová i její zaměstnankyně paní Hrabalová (provádějící lekce) informována o nemožnosti absolvovat celý kurz. Paní Slaninovou jsem opakovaně žádála o řešení a vrácení částky za neodchozené lekce kurzu. Telefonicky (v červnu) mi sdělila, že situaci chápe, nicméně peníze nevrací nikdy nikomu a nabízí mi v září absolvovat kurz jiný náhradou, s čímž jsem souhlasila. Bohužel se můj zdravotní stav nezlepšil a znovu jsem paní Slaninovou požádala o znovu posouzení mojí žádosti o vrácení peněz (emailové a sms žádosti od října l.r.), na které ani jednou nereagovala. Dne 26.10. jsem se s ní telefonicky spojila (tel: 737233909) a znovu žádala o vrácení peněz, kdy mi přislíbila posouzení a kontakt. Do dnešního dne tak neučinila. Písemně jsem ji opět vyzvala s tím, že trvám na reklamaci neabsolvovaného kurzu z vážných důvodů a o vrácení adekvátní částky ve výši 1750 kč zpět na můj účet s termínem do 6.11. S tím, že doteď nereagovala na žádnou z mých žádostí, obracím se na Vás se žádostí o pomoc při řešení.


Produkt

taneční kurz Smarty P20LS2015 v 1.pol. 2015 ve studiu Dance art

Klára Slaninová, Dance art Studio Olomouc
Krapkova 1159/3
www.danceartstudio.cz
k.slaninova@seznam.cz
01089927


Požadované řešení

Žádám o uznání reklamace - nevyužité služby a vrácení adekvátní částky kurzovného, za neabsolvované lekce v počtu 14 hodin, tj. 1750 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.11.2015 10:14, před 7 lety

Od uzavřené smlouvy lze odstoupit pouze ze zákonných důvodů či z důvodů uzavřených ve smlouvě, či ve všeobecných obchodních podmínkách. Od smluv uzavřených na dálku, například přes internet, přes telefon, může spotřebitel odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Nicméně existují zde výjimky, které se vztahují i na tento případ. Pokud byla uzavřena smlouva o využití volného času a toto plnění je poskytováno v určeném termínu, dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od takové smlouvy odstoupit nelze.

Závazek by mohl zaniknout ze zákonných důvodů v případě odstoupení jedné strany od smlouvy pro podstatné porušení povinností. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Jedná se o případy závažného porušení závazku podnikatelem, např. z důvodu nekonání zaplaceného kurzu, nesplněné deklarované vlastnosti kurzu atd.

Pokud nestanoví smlouva o účasti na kurzu nebo jiné obchodní podmínky provozovatele kurzu výslovně jinak, nemá spotřebitelka nárok žádat zaplacené peníze zpět, i když většinu kurzu nemohla absolvovat z důvodů zdravotních problémů.

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.1.2016 13:51, před 7 lety


Libuše Kaprálová

Hodnocení:

Komentář: Paní Slaninová se zachovala slušně a s půl ročním zpožděním mi vrátila peníze.