Společnost


INTERNET PORTAL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:48
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 14 stížnostech.

#8328Nefunkčnost placené služby seznamky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 19 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.11.2015, před 7 lety

Milan Kraus

Znění stížnosti

Jsem uživatelem seznamky již déle než 1 rok, VIP kredit k využívání všech služeb si platím převodem nebo složenkou vždy 999,-Kč na tři měsíce. Služba fungovala s drobnými chybami až do 16.10.2015, kdy mi vypršel kredit. Nový kredit mi začal platit až 19.10.2015, avšak od té doby se mi již nepodařilo úspěšně odeslat ani jedinou zprávu, což lze snadno zjistit prostudováním seznamů přijatých a odeslaných zpráv. Systém tedy nyní přijímá pouze takové zprávy, které nejsou odpovědí na mnou odesílané zprávy. Můj kredit je tedy již téměř 1 měsíc mařen bez poskytnuté služby.
Závadu jsem opakovaně ohlásil na technickou pomoc portálu, ale vždy jsem byl odbyt se zdůvodněním, že nemohou žádnou uživatelku nutit, aby mne neignorovala a odepsala mi. Právě toto zdůvodnění je v příkrém rozporu s údaji v seznamech přijatých a odeslaných zpráv. Dle provozovatele je tedy vše v pořádku.
Nabídl jsem technické pomoci vstřícnou ruku v podobě přihlašovacích údajů k mému profilu a dokonce moje telefonní číslo, aby bylo možno operativněji závadu řešit, ale provozovatel mnou nabízené pomoci nevyužil. Stále trvá na svém, že je vše v pořádku.


Požadované řešení

Provozovatel by měl věnovat větší pozornost kontrole softwaru zvláště s ohledem na mnou uváděné argumenty a měl by si uvědomit, že pokud si stěžuji opakovaně, tak k tomu mám jistě závažný důvod.
Kdyby mne pracovník technické pomoci kontaktoval telefonem, určitě bych ho přesvědčil, že se jedná o fatální nedorozumění.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.11.2015 09:07, před 7 lety

Pokud podnikatel neposkytuje službu řádně v souladu se smlouvou, je možné službu reklamovat a dožadovat se nápravy, popř. přiměřené slevy. Pro uplatnění reklamace doporučujeme písemnou prokazatelnou formu.

Všeobecné podmínky poskytování služby společností uvádí v bodě č. 13, že v případě výskytu vad poskytovaných služeb je uživatel oprávněn tyto vady uplatnit u provozovatele písemným úkonem adresovaným na sídlo provozovatele specifikované v čl.2 těchto všeobecných obchodních podmínek nebo na e-mail společnosti. Provozovatel je povinen do 30 dnů ode dne řádného uplatnění nároku z vadného plnění předmětnému nároku vyhovět, shledá-li, že se jedná o vadu poskytnutého plnění, za kterou nese odpovědnost.

Rovněž i na poskytovatele služby (dle § 2 odst. 1 písm. b) se vztahuje dle zákona o ochraně spotřebitele uvedená v § 19 odst. 3 zákona vyřídit uplatněnou reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění. Její nedodržení podnikatelem je správním deliktem, za který může být uložena pokuta ve správním řízení.

Podnikatel je povinen v uvedené lhůtě spotřebitele rovněž o způsobu vyřízení reklamace informovat.

Reakce společnosti

Publikováno
2.2.2016 12:13, před 7 lety

Dobrý den.
Aplikaci samozřejmě testujeme každý den, jesli je vše funkční. Se zákazníkem jsme věc řešili a testovali jsme funkčnost i na jeho účtu. Vše nám bez problémů fungovalo. Pokud bysme došli k závěru, že je z našeho důvodu služba určitým způsobem nefunkční, tak bychom samozřejmě zákazníkovi vrátli peníze nebo poskytli slevu. Jelikož se jednalo pouze o jednoho zákazníka, tak je velice nepravděpodobné, že by aplikace nefungovala pouze jednomu zákazníkovi a ostatním ano. Věc jsme se tedy snažili se zákazníkem řešit, ale žádnou chybu jsme nenašli a odesílání a příjímání zpráv fungovalo bez problémů.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.3.2016 09:59, před 6 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Uzavření stížnosti

Publikováno
3.3.2016 10:28, před 6 lety


Milan Kraus

Hodnocení:

Komentář: Internetová služba je již funkční.