Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#8398Nedodané zboží-zboží uhrazeno předem

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

8 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
19.11.2015, před 5 lety

Eva Moravcová

Znění stížnosti

2.11.2015 jsem objednala a 5.11.2015 uhradila částku Kč 358,- za dvě osušky. Dodnes nic nemám a madam Radová nekomunikuje. Jednou mi na maily odpověděla, že se omlouvá a zboží pošle 16.11., ale stále nic, takže její podvodné jednání zasluhuje naši občanskou povinnost podat trestní oznámení na paní Radovou a její podvodný E-shop.
Poslala jsem jí mail, že pokud nebudu mít zboží nebo peníze zpět do 25.11.2015 podám na ni trestní oznámení. V případě, že dojde věc na Policii, prosím všechny okradené o spolupráci se složkami činné v trestním řízení.


Požadované řešení

Ideálně dodat zboží nebo vrátit peníze. V opačném případě podat trestní oznámení na paní Radovou pro podvod.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.11.2015 12:43, před 5 lety

Kupní smlouva byla uzavřena a prodávající má povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě mu poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.
To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.). Dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění lze poskytnout i mlčky. Po jejím marném uplynutí může spotřebitel od smlouvy odstoupit.
Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli tedy odstoupením vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.
Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení a je nutné mu určit dodatečnou lhůtu k plnění.
Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doporučeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.11.2015 12:43, před 5 lety

Na základě žádosti spotřebitelky stížnost přeřazujeme na ni. Důvodem je doplnění případu.


Eva Moravcová

Uzavření stížnosti

Publikováno
27.11.2015 13:16, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Dne 19.11. jsem odeslala paní Radové mail a SMS, že žádám nejpozději do 25.11.2015 doručit objednané zboží nebo vrátit peníze na účet. Dále jsem ji upozornila, že v opačném případě podám na Policii ČR trestní oznámení pro podvod. Dne 25.11.2015 mi byl českou poštou doručen doporučeně balíček, který obsahoval dvě osušky, ale s jiným motivem, než který jsem si objednala. Zásilka neobsahovala žádnou fakturu ani dodací list. Bylo mi tedy vnuceno zboží, které bych si nekoupila. Osušky vracet nebudu (snad se dětem budou líbit), protože jsem pochopila, že se jedná o podvodný e-shop a nechci zůstat v patové situaci, kdy zboží vrátím a paní Radová ho nepřevezme. Náklady pak už jen narůstají. Trestní oznámení podávat nebudu, protože nakonec nějaké zboží mám, ale pokud budu předvolána na základě trestního oznámení někoho dalšího z poškozených, určitě přijdu vypovídat a doložím svědeckou výpověď. Doporučuji všem poškozeným stejnou taktiku. Stanovit termín do kdy a následně už neváhat a podat trestní oznámení. Kontakty jsou v dTestu na nás všechny k dispozici, tak věřím, že by tato společnost s Policií spolupracovala a kontakty nás poškozených Policii vydala. Já dávám souhlas. Přeji všem hodně štěstí a trpělivosti. Moravcová