Společnost


Tally Weijl Retail Czech s.r.o.

Počet nahlášených stížností:8
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#8407Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 29 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.11.2015, před 6 lety

Monika Komárková

Znění stížnosti

Jedná se o kalhoty, kde na zadní kapse nedržely švy a horní roh kapsy při sednutí vyrval i kus látky, čili vznikla díra na zadní části kalhot. Kalhoty jsem po 14-ti dnech od koupi šla reklamovat. Bylo mi řečeno, že mě budou informovat na uvedené číslo. Nestalo se tak, a tak jsem po dobu 2 měsíců šla do tohoto obchodu 4x a pokaždé mi bylo řečeno, že to nění ještě vyřízené. Na popáté jsem se už setkala s manažerkou, která mi oznámila, že toto reklamace není, ale, že to mohu vyměnit za něco jiného o co jsem, ale zájem neměla. Manžerce jsem odvětila, že na to mají 30 dnů a že se to vyřizuje až po dvou měsících, na to mi odpověděla, že docházelo ke změnám v managementu. Oznámila jsem ji, že nesouhlasím s výměnou a , že pokud tam mají někoho odpovědnějšího, tak bych ráda znala od té osoby názor. Poté mě požádala ať napíši své vyjádření na druhou stranu reklamačního listu, kam jsem napsala, že s výměnou nesouhlasím, že se jedná o vadu materiálu, a že žádám pouze o vrácení peněz, nehledě na okolnost, že to je už po 2 měsících. Po dalších třech týdnech jsem mluvila s další osobou z managementu, která mi oznámila, že kalhoty budu mít opravené zítra. Řekla jsem ji teda, že jsem o opravdu nestála a že tedy na základě nedodržení 30.ti dení lhůty chci vrátit peníze, odpověděla, že jsem je ale poslala po druhé na reklamaci, což ale nebylo mým úmyslem, pouze jsem napsala nesouhlas s první reklamací. Jak mám tedy v této situaci dále postupovat?


Produkt

Bílé kalhoty, vel. 38


Požadované řešení

Odstoupení od kupní smlouvy, navrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.11.2015 14:24, před 6 lety

Lhůta pro vyřízení reklamace činí dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele 30 dní, nedohodne-li se podnikatel se spotřebitelem prokazatelně na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty zakládá právní fikci podstatného porušení smlouvy, a spotřebitel má dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.

Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

To znamená, že podnikatel je povinen nejpozději 30. den po uplatnění reklamace mít zboží pro spotřebitele připravené k vyzvednutí na prodejně a zároveň jej musí o ukončení reklamačního řízení informovat. Občanský zákoník říká, že má-li se právo vykonat nebo povinnost splnit v určitý den nebo do určitého dne, vyžaduje se, aby se tak stalo v obvyklou denní dobu, ledaže něco jiného plyne ze zvyklostí, ze zavedené praxe stran, popřípadě ze zvláštních okolností případu. Postačí tedy, pokud bude zboží připraveno na prodejně v průběhu běžných otevíracích hodin.

Odstoupení od smlouvy je vhodné zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byly uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.2.2016 15:35, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.