Společnost


Salbio data tech. s.r.o.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#8416Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 24 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.11.2015, před 7 lety

Libuše Máchová

Znění stížnosti

Dobrý den, minulý rok cca v listopadu jsem koupila dceři na web.stránkách této společnosti pro dceru k vánocům mobilní telefon Nokia Lumia 710. Jak jsem zjistila spolu s dcerou na Štědrý den, nebylo funkční tlačítko na ovládání hlasitosti. Zrealizovala jsem reklamaci, která ovšem netrvala 30 dní, ale cca o 14 dní déle s výmluvou, že součástka je nedostupná. Informovala jsem se o výrobku tedy přímo u autorizovaného servisu a tam mi bylo sděleno, že je to oprava na počkání a dozvěděla jsem se dle výrobního čísla, že již není ve dvouleté záruce a přístroj není určen pro český trh. Každopádně do týdne mi jej poslali zpět. Vyzkoušela jsem jej, funkční byl, ale pak jsem jej schovala do krabice a nepoužívala (do zálohy), protože dceři to bylo a mezitím jsem koupila jiný mobil. Zhruba po půl roce od první reklamace se již mobil nezapnul vůbec ani po vyzkoušení s jinou baterií, a tak jsem poslala zpět na druhou reklamaci. Poslední den reklamační lhůty mi byl poslán e-mail, že reklamace se zamítá z důvodu vnějšího zásahu i s foty. Byla jsem v šoku, protože dle fotek jsem jim poslala značně poškozený mobil, konkrétně s poškozenou základovou deskou.
Volala jsem a psala e-mail. Prozatím bez odezvy.
Vzhledem k tomu, že jsem samoživitelka a mobil je důležitý pro kontakt s dítětem,nemám důvod se jako žena "hrabat" v základové desce přístroje, potřebuji funkční zařízení a nechci nikomu působit potíže a zdržovat.


Produkt

Nokia Lumia 710, IMEI:359300042867755


Požadované řešení

Vrátit peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2015 12:38, před 7 lety

V případě zamítnutí reklamace je prodávající povinen kupujícímu vydat věc ve stavu, v jakém ji převzal. Vznikne-li škoda na výrobku během reklamačního řízení, nese odpovědnost za škodu prodávající. Ze své odpovědnosti za škodu se může vyvázat, pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak nebo že škoda vznikla ještě před převzetím věci do tohoto řízení.

K prokázání stavu zboží v době jeho předání k reklamačnímu řízení slouží potvrzení vydané prodávajícím (reklamační protokol). V případě, že se poškození projeví až během reklamace, musí prodávající přesvědčivě prokázat, že toto poškození nevzniklo během reklamace, ale že již existovalo v době předání.

Dále upozorňujeme, že vyřízení reklamace musí být provedeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má možnost odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz. Přistoupil-li však spotřebitel na delší lhůtu, není možné se následně dovolávat porušení zákonných povinností ze strany prodávajícího.

Reakce společnosti

Publikováno
17.12.2015 15:25, před 7 lety

Dobrý den,

Váš MT byl přijat k první reklamaci, která byla vyřízena výměnou vadných dílů. Z Vaší strany jsme evidovali souhlas s prodloužením reklamace, který je v tomto případě směrodatný.

V případě druhé reklamace byla záruční oprava zamítnuta z důvodu neautorizovaného zásahu do MT. Žádná nová závada se neprojevila v době, kdy byl MT v reklamačním řízení. Z naší strany tedy není důvod prokazovat poškození vzniklé během reklamace, když k žádnému nedošlo. Naopak v případě, že zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace je potřeba, aby se obrátil na znalce a poskytl nám znalecký posudek. V daném případě je dokazování na straně spotřebitele (zákazníka).

Děkujeme za pochopení.

Mobilsezarukou.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.1.2016 00:07, před 7 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.2.2016 10:34, před 7 lety


Libuše Máchová

Musím reagovat na komentář prodejce, bohužel při první reklamaci byl proveden neodborný zásah - oprava (mobil nebyl zaslán do autorizovaného servisu- tehdy ještě Nokia). Volala jsem tam, bylo mi řečeno, že na toto zařízení se dle výrobního čísla nevztahuje záruka. Z prvního reklamačního protokolu (který jsem zaslala prodejci e-mailem) jasně vyplývá, že jejich servis provedl ještě u zařízení zásah navíc, a to, že provedl úpravu softwaru , i když jsem reklamovala pouze tlačítko na hlasitost.
Vzhledem k tomu, že mobil stál cca 2000,- se mi jako samoživitelce nevyplatí vyhotovovat znalecký posudek (který stojí 2500,-), situaci dále řešit nebudu. Chci poukázat na nekalé praktiky prodejce, který spoléhá právě na situaci, kdy se mi jako zákazníkovi nevyplatí v reklamaci a sporu pokračovat.
Pouze nebudu doporučovat a jsem poučena pro příští léta.
Přístroj jsem dala k posouzení odborníkovi, který jasně řekl, že já jako zákazník zasahovat do základové desky zařízení nemám důvod a proč bych to jako žena měla vlastně dělat, když vím, že mobil je v záruční době. Prodejce nafotil spoustu fotek, ale ne přede mnou a servis byl proveden neautorizovaně (nebyl zaslán do Nokie). Autorizovaný servis mobilních přístrojů EU distribuce mají být totiž zaslány do zahraničního Nokia servisu (vše jsem komunikovala s nimi a ne s prodejcem). NEDOPORUČUJI a jsem zklamána jednáním, protože jsem musela dceři kupovat zbytečně další mobil.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2016 11:54, před 6 lety

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případný spor je možné řešit v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na lince 299 149 009.