Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:80
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#8435Allianz nekontaktovala magistrát a policii, přesto, že tvrdí opak

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 26 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.11.2015, před 7 lety

Kristýna Schusterová

Znění stížnosti

Jsem v šoku z postupu pojišťovny Allianz, která mi skoro 2 měsíce tvrdí, že nemá od policie a Magistrátu hl.m.Phy protokol, aby mohla ukončit "šetření" a že není jisté, kdo je viník nehody. Jaké bylo mé překvapení, když jsem dnes jednoduchým dotozem z údajů protokolu, který jsem zaslala pojišťovně již dne 6.10.2015 a kde jsou všechny informace uvedeny, zjistila !!!!že vůbec nikdo z pojišťovny Allianz nechtěl k případu vůbec ŽÁDNÉ INFORMACE, COŽ JE MI PRACOVNÍK MAGISTRÁTU OCHOTEN I DOSVĚDČIT. pOJIŠŤOVNA MĚ TEDY SKORO 2 MĚSÍCE LŽE, ABY NEMUSELA PLATIT, PŘIČEMŽ VINÍK NEHODY BYL SHLEDÁM VINNÝM A JEHO POSTIH NABYL PRÁVNÍ MOCI JIŽ !!!!15.července 2015!!!! Tak to je síla. Kdyby mě jako dopravní policistku z Kongresovky nenapadlo pátrat po šetření nehody, které Allianz tak "intenzivně šetří" a nemůže dohledat, vůbec bych se tuto informaci nedověděla. Je neuvěřitelné, že likvidátor je Vám toto schopen říci a pomalu Vás obvinit, že jste nehodu způsobil sám a škoda je Váš podvod. Přitom sám ani nehne prstem, aby si z údajů orazítkovaných Magistrátem hl.m.Prahy a
řádně zaslaným na Allianz spolu s dalšími doklady mailem COKOLIV ověřil na telefonním čísle a u pracovníka MPHLMP, jehož telefon i jméno jsou hned prvními informacemi po hlaviččce dokladu. Skvělá práce skora za 2 měsíce šetření. Urážet, to ano, ale ověřovat a dělat svou práci, to je už horší. Mně to trvalo cca 3 minuty, Allianz měsíc a půl.


Produkt

nevyplacení pojistného plnění z povinného ručení


Požadované řešení

Ověřit si informace k nehodě dle dokladu, který byl zaslán již 6.10.2015 na Oddělení správního řízení Odboru dopravněsprávních činností pražského magistrátu, vyplatit plnění a alespoň se omluvit. Jsme jen lidé, ale likvidátor se choval velmi arogantně, na což jsem si přímo u Allianz již stěžovala, pak se to snažil urovnat jeho nadřízený, ale mé dnešní zjištění, že NIKDO vlastně nic nešetří, jen.....je tedy velmi silná káva.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2015 13:54, před 7 lety

Podle § 9 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojišťovna povinnost provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu. Pojišťovna je povinna ukončit šetření do tří měsíců ode dne, kdy bylo uplatněno právo na plnění z pojištění. Není-li tomu tak, musí pojišťovna podat poškozenému písemné vysvětlení k těm uplatněným nárokům, u kterých nebylo možné ve stanovené lhůtě ukončit šetření.

Nesplní-li pojišťovna některou z výše zmíněných zákonných povinností, zvyšuje se částka pojistného plnění, jehož se prodlení pojišťovny týká, o úrok z prodlení. Sazba úroku z prodlení se stanoví ve výši diskontní sazby stanovené Českou národní bankou, platné k prvnímu dni prodlení navýšené o 4 % ročně. Úroky z prodlení se stanovují vždy samostatně za každý započatý měsíc prodlení ve výši jedné dvanáctiny sazby z úroku z prodlení, přičemž sazba z úroku z prodlení se aktualizuje každý měsíc s využitím diskontní sazby České národní banky, platné k prvnímu dni daného měsíce prodlení. Ve smlouvě však mohla být sjednána i vyšší sazba.

Nesouhlasí-li spotřebitelka s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PSČ 186 00 a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Nereaguje-li pojišťovna na stížnost nebo ji zamítne, může se spotřebitelka obrátit i na Českou národní banku (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1), která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.2.2016 20:53, před 7 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.