Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#8451Nedoručení zaplaceného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 29 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.11.2015, před 5 lety

Václav Novák

Znění stížnosti

objednávka zboží skladem z eshopu proběhla dne 25.10.2015,
zaplaceno na účet 270312549/0300
celkem 898Kč

Dodnes není dodáno. Mailem naposledy dne 12.11.2015 bylo přislíbeno odeslání zboží druhý den ráno a stále nic. Na maily nikdo nereaguje, telefon nebere.

Prosím o zaslání zboží nebo vrácení celé částky na účet.

Děkuji,
Lenka Nováková


Produkt

Stavebnice požární( hasičská) stanice na baterie 9188 jixin cena 549Kč, Povlečení Cars -Letadla cena 269 Kč, poštovné/balné/platba 80Kč


Požadované řešení

Prosím o zaslání zboží do konce listopadu nebo okamžité vrácení celé částky na účet. Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2015 10:37, před 5 lety

Kupní smlouva byla v daném případě uzavřena a spotřebitelka uhradila požadovanou cenu za zboží ve výši 898,- Kč. Prodávajícímu vznikla smluvní povinnost dodat objednané zboží.

Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku. To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.).

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (Malkovského 597, 199 00, Praha - Letňany). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné, za předpokladu, že odesílatel je schopen prokázat odeslání zásilky.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Pokud by spotřebitelka výše uvedené kroky učinila (zaslaná výzva k plnění se stanovením konkrétní lhůty ke splnění dluhu, odstoupení od smlouvy, předžalobní výzva) a podnikatelka přesto nesplnila svůj závazek ve stanovené lhůtě, pak má spotřebitelka rovněž možnost podat trestní oznámení Policii ČR pro trestný čin poškozování spotřebitele.

Jedná se o speciální případ podvodu, který je přísněji trestný než podvod dle § 209 TZ, protože u prodeje zboží v obchodě se předpokládá vyšší důvěra zákazníka v poctivost prodeje. K trestní odpovědnosti se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li však více poškozených způsobená škoda podnikatelkou se sčítá.

Případné trestní oznámení může být podáno na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.2.2016 19:31, před 5 lety

Podnikatelka byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.