Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#8479Dodávka zboží vadného a jiného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 28 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
25.11.2015, před 5 lety

Eva Glaserová

Znění stížnosti

Objednala jsem u paní Radové v e-shopu www.vyprodej-zbozi.cz zboží... Problém je v tom, že paní mi zaslala nefunkční LED hodinky a dále jsem objednala Scholl smooth Velvet Diamond v barvě růžové bylo mi dodáno zboží v barvě modré tento výrobek se mi vzhledově i dle obalu jeví jako falzifikát napodobenina, používající logo značky Scholl...a další problém paní podnikatelka nevystavala fakturu, což je myslím její povinnost,tudíž chybí jakýkoliv doklad o koupi...N


Produkt

Silikonové hodinky LED kovové - TMAVĚ RŮŽOVÁ 1.00 ks 129 Kč 129 Kč Scholl Velvet Smooth náhradní pedi válečky 2 ks 1.00 ks 149 Kč 149 Kč Scholl Velvet Smooth Diamond růžový Elektrický pilník na chodidla 1.00 ks 349 Kč 349 Kč


Požadované řešení

Požaduji vrácení částky 797.- od paní předem me můj účet a následně,že ji odešlu zboží, vzhledem k tomu, že paní je zřejmě podvodnice...


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.11.2015 10:47, před 5 lety

Prodávající má povinnost vydat doklad o zakoupení výrobku s povinnými náležitostmi, pouze pokud o to spotřebitel požádá, podle § 16 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k zaslání dokladu písemně za využití poštovních služeb, nejlépe doporučeně s dodejkou. Nevystaví-li prodávající ani tak doklad o zakoupení výrobku, dopouští se správního deliktu, za který mu hrozí pokuta ve výši až 1 000 000,- Kč. Dohled nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce.

Pro uplatnění reklamace, popř. uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, však tento doklad není potřeba. Stačí prokázat, že věc byla zakoupena u prodávajícího. K tomuto účelu by mohl posloužit například výpis z účtu či potvrzení objednávky spotřebitele prodejcem.

V případě smluv uzavíraných na dálku může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Odstoupil-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel je povinnen vrátit zaplacené peněžní prostředky včetně nákladů na dodání nejpozději do 14 dnů od odstoupení, případně od vrácení zboží, které je spotřebitel povinen vrátit do 14 dnů od odstoupení.

Ustanovení § 1832 odst. 4 občanského zákoníku stanoví, že odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Pokud již uplynula 14 denní lhůta pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel může zboží reklamovat. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, rovněž i podle § 2161 odst. 1 písm. a), že má věc vlastnosti, které si strany ujednaly (například barva zboží, počet atd.). Projeví-li se na zboží vady během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Ten by měl zejména prokázat, pokud reklamaci zamítá, že zboží bylo při převzetí bez vad, nebo prokázat, že tato konkrétní vada byla způsobena spotřebitelem a tím vyloučit, že byla na zboží přítomna při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající opak neprokáže, spotřebitel může trvat na řádném vyřízení reklamace a požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Žádat lze namísto uvedených nároků i přiměřenou slevu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.2.2016 18:54, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.