Společnost


Salbio data tech. s.r.o.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#8494Neodborná záruční oprava

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

24 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
26.11.2015, před 7 lety

Jiří Filipi

Znění stížnosti

Zaslal jsem na záruční opravu mobilu Sony Xperia Z Ultra. Popis závady: chrčí reproduktor, občas při zapnutí mobilu nedojde k načtení kontaktů. Mobil mi došel "opravený" dne 25.11.2015 - reklamační list č: RE1044/15.
V REKLAMAČNÍM LISTU JE UVEDENO:
Popisované problémy byly způsobeny HW vadou na displeji s rámem.
Vada byla odstraněna výměnou vadného dílu.
MT vykazoval 1 odstranitelnou vadu (displej s rámem).
Po vrácení mobilu z opravy jsem zjistil, že vada trvá. Jak je možné, že odborný servis vypustí takto opravený výrobek, když pouhým zasunutím SIM karty je možno zjistit, že závada trvá.
Přístroj jsem znovu zaslal do servisu. Tato sranda mě již vyšla na 206 Kč.


Požadované řešení

Opravit. Neměl mě být vrácen vadný díl?
Není to o tom, že si na můj účet někdo pomohl?
Nahradit poštovné 206 Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.12.2015 10:50, před 7 lety

Pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad, má právo na dodání nové věci, výměnu součásti, nebo i právo od smlouvy odstoupit.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Není přitom podstatné, jak byla vada odstraňována. Rozhodující jsou stejné projevy vady ve vlastnostech věci.

Byla-li reklamace uznána jako oprávněná, má spotřebitel také právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění dle § 1924 občanského zákoníku. Účelně vynaloženými náklady se rozumí například poštovné uhrazené za zaslání zboží k reklamaci. Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací je možné vyhledat na následující webové adrese www.dtest.cz/clanek-3279/zadost-o-nahradu-nakladu-spojenych-s-reklamaci.

Reakce společnosti

Publikováno
17.12.2015 15:13, před 7 lety

Dobrý den,

mobilní telefon si zákazník do autorizovaného servisního střediska zasílal sám. Zákazník vyplnil náš reklamační protokol, tudíž servisní středisko přístroj zaslalo po opravě k nám s vyjádřením: výměna vadných dílů – displej s rámem (jednalo se o závady reproduktor a občasné nenačítání kontaktů). Mobilní telefon byl odzkoušen a vše řádně fungovalo. Co se týče načítání kontaktů, stačí pouze, aby se dané kontakty importovaly ze SIM karty do mobilního telefonu. Zákazníkovi jsme toto oznámili. Zákazník s tímto nesouhlasil. Na jeho žádost jsme tedy mobilní telefon opět zaslali do servisního střediska se závadou: při vložení SIM karty se nenačtou kontakty. Vyjádření servisního střediska bylo: závada se během testování neprojevila. Přístroj jsme již zákazníkovi vrátili nazpět. Co se týče nákladů spojených s reklamací – zákazníkovi vzniká nárok na uhrazení poštovného. Oznámili jsme zákazníkovi, že postačí, když nám zašle podací lístky (postačí emailem).

Mobilsezarukou.cz

Uzavření stížnosti

Publikováno
20.12.2015 19:58, před 7 lety


Jiří Filipi

Hodnocení: