Společnost


KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#8508Reklamace dovolené

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 29 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
27.11.2015, před 5 lety

Renata Juřenová

Znění stížnosti

každý den jsme řešili problémy - ve stručnosti
1.pokoj vybaven pro 2, byli jsme 3
2.po bouřce napršelo do postelí, 1 noc jsme přespali jinde, po dohodě, že příští den vyřeší. Čekali jsme až do 21 hod, než vyměnili deky a prostěradla.
3.nahlášení rozbitých balkon. dveří- ano opraveno
4.další den nás uvěznily vchodové dveře, nemohli jsme ven cca 20 min
5.nedochvilnost a neznalost informací delegátů
6.po plážích jezdil traktor a již uklízel(v 1 polovině září)
7.ulomený pant na okně,mále vypadlo
8.Místo osušek a ručníků roztrhané hadry
9.Nepořádek, nevytřeno,o vysypání popelníků nemluvě- jen oblíznuto
Reklamace napsaná, ale zamítnutá, kompenzace žádná, pouze,když si koupím další zájezd.-VYDÍRÁNÍ??

Přijeli jsme na dovolenou a né řešit provozní problémy


Produkt

KOVOTOUR plus
Přívozská 12, Ostrava 1,702 00
www.kovotour.cz
sekretariat@kovotour.cz
62301055


Požadované řešení

Požadovala jsem finanční kompenzaci 2000 na osobu, s přihlédnutím i na to, že záloha na zájezd byla zaplacená téměř rok dopředu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.11.2015 10:09, před 5 lety

Neměl-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel spotřebitele ujistil nebo které spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, měl pořadatel zajistit nápravu, pokud by si nevyžádala neúměrné náklady. Nezjednal-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel určil, může si spotřebitel zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady.

Měl-li zájezd vadu a vytkl-li ji spotřebitel bez zbytečného odkladu, má spotřebitel dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam). Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že spotřebitel své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Z popisu stížnosti, kterou jsme od spotřebitelky obdrželi, však vyplývá, že všechny vady byly vytknuty již v místě zájezdu u delegátky cestovní kanceláře.

Pokud pořadatel zájezdu porušil některou ze svých povinností, může zákazník také požadovat úhrady škody za újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese https://www.dtest.cz/clanek-4407/pravo-problemy-se-zajezdy.

Pokud společnost bude trvat na zamítnuté reklamaci, bude nutné domáhat se svého práva soudní cestou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2016 16:09, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.